ELECT 25: Arduino: Midi Note Player

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Aquest és el primer projecte per fer un controlador MIDI amb el Arduino, i és un dels exemples de arduino.cc: