Dxf2G

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Instal.lació

dxf2G project is a simple program that converts DXF 2D files into .ngc G-code files that can be used in programs such as Emc2 (www.linuxcnc.org).

Installation:

tar -xzvf dxf2G-1.0.4.tgz
cd dxf2G-1.0.4
make
...
dxf2G.c:91:7: error: conflicting types for ‘round’

canvio la funció round per round2, doncs la funció round ja existeix en la llibreria math.h

$ make
o bé, mirant dins el Makefile:
$ gcc -o dxf2G -v -g -lm  -Wall dxf2G.c
...
undefined reference to `sin'

l'ordre importa!! S'ha de compilar d'aquesta manera

$ gcc dxf2G.c -o dxf2G -v -g -lm  -Wall

$sudo make install

Paràmetres:

$ dxf2G -n 2 -p 2.5 -d 6 -i 3.5 -v 300 -u m -e "G64 P 0.01" -f filename.dxf 

 will create a G code file named filename.dxf.ncg
 cut in n=2 passages each p=2.5mm deep moving tool rapid at d=6mm from the piece
 surface, cutting feed v=300mm/min starting from i=3.5mm,
 using u=m metric units, using e=G64 path mode smooth with 0.01mm tolerance.

Faig una primera prova, i funciona. S'ha d'estudiar bé els paràmetres:

$ dxf2G -n 2 -p 2.5 -d 6 -i 3.5 -v 300 -u m -e "G64 P 0.01" -f space_invaders2.dxf 

El hatching no està implementat, que és el que estic buscant ara. Sé fer un hatching amb LibreCAD, però no he trobat de moment la manera d'exportar el hatching al G-Code.

Fork joanillo del projecte

El projecte està a projectes/dxf2G-1.0.4, i implemento canvis varis, donat que el codi es pot millorar i no està gens optimitzat.

NOTA: estava decidit a estudiar el codi i a implementar canvis i millores en el codi, però he descobert per sort que el dxf2gcode es pot executar sense interfície gràfica, i que té opcions molt bones. A més, la cosa pitjor del dxf2G és que no implementa optimització en els camins, i aquesta és precisament la part més difícil de programar.

Per tant, puc estudiar el codi per plaer, però no crec que necessiti tocar-lo...


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2016