DAI-C8-EC: Trigger, exercicis de repàs

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Objectius

Unitat Didàctica: UD 5. Triggers

Mitjançant la realització dels següents exercicis s'assimilarà els coneixements teòrics del primer trimestre.

Desenvolupament

Tenint en compte les taules que tenim d’anteriors pràctiques, en concret la taula emple, realitzarem els següents exercicis de PL/SQL:

1. Crea el procediment eliminar_empleats(sou) on es passa com a argument el sou de referència dels usuaris que s’hauran d’eliminar.
 Això significa que tots aquells usuaris que tinguin un sou igual o superior al passat com a argument 
se’ls ha d’eliminar de la taula emple. 
   * La sortida del programa tindrà que indicar el nombre d’empleats eliminats. 
   * No es pot rebre un valor per al sou de referència negatiu, com ho controles ?

2. Realitza un trigger que tingui el següent comportament:
Si s'actualitza el camp salari s'ha d'actualitzar el camp comissió amb el valor del 5% del salari nou.
Si no s'actualitza també la comissió.

Entrega

  • entregar un fitxer sql amb la definició del procediment i del trigger.
  • s'ha d'entregar un fitxer sql que reuneixi un conjunt de proves que mostri el correcte funcionament de la feina realitzada
  • tot el codi ha d'estar comentat, tant el conjunt de proves com el codi PL/SQL
  • entregar al Moodle: http://192.168.0.15/moodle

Recursos

En el Moodle també pots descarregar el codi per crear les taules, i el codi que s'ha vist a classe.

Durarda

2 horescreat per Joan Quintana Compte, desembre 2009