DAI-C8-EC: Programació PL/pgSQL. Exercicis de classe

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Objectius

Unitat Didàctica: UD 7. Programació PL/pgSQL

En aquesta pràctica faràs els exercicis vistos a classe, on s'ha introduït el llenguatge PL/pgSQL. Amb l'experiència acumulada amb PL/SQL (Oracle), l'alumne no hauria de tenir especial dificultat en entendre els exercicis i el codi, i els problemes es centren sobretot en aspectes de sintaxi (és un llenguatge nou per a l'alumne).

L'alumne treballarà en una base de dades local o contra el servidor (192.168.0.10), i pot utilitzar diferents clients (entorn gràfic de Postgres, consola psq, Squirrel, toad, tora).

Desenvolupament

A partir dels exercicis vistos a teoria i recopilats a Teoria_PL/pgSQL, has de posar tots els exercicis en un script, que contindrà:

  • Comentaris suficients (començant per la capçalera: noms i cognoms)
  • obertura i tancament d'un fitxer de log
  • esborrat i creació dels objectes necessaris
  • creació de tots els procediments vistos a teoria, i que fan un repàs de la teoria de PL/pgSQL.
  • jocs de proves: els vistos a classe i les ampliacions que tu facis.

Entrega

  • entregar els fitxers DAI2AXX_script_NA12.sql i DAI2AXX_NA12.log. Si has treballat per parelles: DAI2AXXXX_script_NA12.sql i DAI2AXXXX_NA12.log, indicant a dins clarament el nom i el número de classe. Exercici individual o per parelles.
  • entregar al Moodle: http://192.168.0.15/moodle

Recursos

  • Teoria: Teoria_PL/pgSQL
  • També pots trobar la teoria en el Moodle en format pdf.

Durarda

2 horescreat per Joan Quintana Compte, octubre 2009