Curriculum Vitae Joan Quintana Compte

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Dades personals

Joan Quintana - maig 2017
Joan Quintana Compte
Barcelona
Data naixement: 3-12-1969
T. (0034) 636.51.77.85
joanqc (at) gmail.com

GitHub

Portfolio

Linkedin

Àrees d'interès actual

 • Col·laboració amb la comunitat de OpenStreetMap (Catalunya).
 • OpenCV i Computer Vision
 • Mètodes numèrics i llibreries científiques amb Python (numpy, scipy).
 • Data science, IA, Machine Learning
 • Data Visualization
 • Embedded systemes (Arduino, Raspberry Pi, ...)
 • Moviment Maker, software lliure, hardware lliure
 • Informàtica musical, disseny d'interfícies musicals
 • Construcció de màquines Arcade, recreatives i mobles interactius. Software + Electrònica + Fusteria.
 • www.joanillo.org (blog), wiki.joanillo.org (wiki personal)
 • Docència. Transmissió dels valors del software lliure als Cicles Formatius.

Formació acadèmica

 • Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1987-1992). Especialitat de Física Industrial, Electrònica i Aplicada.
 • Enginyeria Electrònica per la Universitat de Barcelona. Carrera de 2n Cicle, en col·laboració amb la UAB. Projecte presentat el Juny del 2000, de títol Control telemàtic d’una flota mòbil, amb qualificació d’Excel·lent-Matrícula d’Honor. Es pot veure un resum del projecte al final del CV, en l'Annex

Formació Informàtica

Llenguatges de programació

 • Programació Web: PHP5, ASP, JavaScript, CSS, framewoks de Javascript (Angular, ReactJS).
 • Programació de dispositius mòbils (React Native)
 • Llenguatges de programació: Python, C/C++, JAVA, Visual Basic.
 • Programació de bases de dades: SQL, PL/SQL (Oracle), plPgSQL (PostgreSQL), T-SQL (SQL Server). Developer 2000
 • Llenguatges de script: Bash, Python, PHP-CLI

Bases de dades

Expert en bases de dades a nivell de programació i administració (DBA)

 • Oracle 8i, 9, 10, 11
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • SQL Server
 • SQLite
 • MongoDB
 • Microsoft Access

Sistemes Operatius

 • Linux: Debian, Ubuntu, Suse, LINKAT. Programació i Administració a nivell avançat (Apache, SSH, Samba,...)
 • Microsoft Windows: Sistemes Operatius Windows 95/98, Windows NT Server, Windows 2000, WXP, Vista. Administrador de Windows NT Server. Internet Information Server

Experiència laboral

 • 2021. Traducció al català del lloc web www.learnlatex.org, encàrrec de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)
 • 2021. Accèssit al Premi ImpulsFP a un Projecte d'Excel·lència Professional, 2a edició, pel projecte Joanillo Mediawiki al INS Jaume Balmes.
 • curs 2020-2021: Professor a la EEBE (UPC, campus Besòs Est). Assignatures: Càlcul i CNED (Càlcul Numèric i Equacions Diferencials).
 • 2001-2020. INS Jaume Balmes de Barcelona. Imparteixo Cicles Formatius d'Administració de Sistemes Informàtics i en Xarxa (ASIX, pla LOE), i Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW, pla LOE). Implantació de la FP Dual. Horari de tarda. Actualment exerceixo els càrrecs de Coordinador de FP i Coordinador FP Dual.
 • 2019. Impartició de l'assignatura d'Àlgebra a l'ETSEIB (Enginyers Industrials de la UPC). Substitució (2 mesos).
 • 2015-2020. Disseny web: retroplaneta.com (hostatjat a joanillo.org)
 • 2014-2020. Màquines Arcade i recreatives basades en Raspberry Pi. Projecte Maker interdisciplinar (combinació de programació, electrònica i tècniques de construcció amb diferents materials).
 • 2014. Disseny web: raimonviaplana.com, traductora.cat (hostatjats a joanillo.org)
 • 2012. Disseny web: balenadata.com
 • 2007-2020. Domini www.joanillo.org (blog), wiki.joanillo.org (wiki).
 • 2009. Oposicions a Catedràtic d'Ensenyament Secundari.
 • 2006-2009. Disseny i administració de la web www.punisa.com
 • 2007-2009. Disseny i administració de la web www.tyctorres.es
 • 2005-2006. Manteniment del parc informàtic i resolució d'incidències en un despatx d'arquitectes (Narcís Tusell)
 • 2008-2009. wiki.empresalibre.org: wiki personal sobre experiències, instal·lacions, configuracions, provatures,... en entorn Linux.
 • 2001-2009. Administració i programació del portal de Turisme Rural www.indicerural.com. Programació d'aplicacions fetes a mida. Disseny de pàgines web per a cases rurals.
 • 2001. Impartició d’un curs d’Administració de Windows 2000 Server.
 • 2001. Desevolupament de software per a producció per a l’empresa Plàstics Morell d’Esplugues de Llobregat. Migració de Informix a Oracle. Visual Basic contra Oracle. Projecte de 412 hores.
 • 1998-2001. IES Puig Castellar. Professor de l’assignatura de Sistemes Gestors de Bases de Dades (Crèdit 6), amb especial èmfasi al sistema gestor Oracle i SQL Server, i de l’assignatura de Comerç Electrònic. Cap del Departament d’Informàtica.
 • 1999. Aprovo les oposicions d’Informàtica convocades pel Departament d’Ensenyament, que dóna accés a ser professor dels Cicles Formatius de la branca d'Informàtica: Administració de Sistemes Informàtics i de Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques (pla LOGSE).
 • 1998. Professor del curs Tecnologies de la informació i la comunicació (400h), destinant a aturats, organitzat per Logic Control i patrocinat per l’Ajuntament de Sabadell.
 • 1997-1998. Impartició de dues assignatures a l’acadèmia COM del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics. Les assignatures impartides són: Sistemes Informàtics monousuari i multiusuari i Implantació d’aplicacions informàtiques de Gestió.
 • 1997-1998. IES Puig Castellar, de Santa Coloma de Gramenet, professor de matemàtiques i Informàtica del Batxillerat.
 • 1995-1997. Classes de matemàtiques de repàs a l’acadèmia CETUC (matemàtiques per a Enginyers).
 • 1994-1997. IES Celestí Bellera, de Granollers.
 • 1993-1994. IES Sant Just Desvern
 • 1993. Aprovo les oposicions de Matemàtiques convocades pel Departament d’Ensenyament.
 • 1992-1993. Professor de Matemàtiques, Física i Química i Informàtica a l’IES Les Planes, de Sant Joan Despí.
 • 1992. Jocs Olímpics de Barcelona: xófer i traductor de la BOJP (Broadcasting Olympic Japan Pool, consorci de televisions japoneses). Anglès com a llengua vehicular.
 • 1991. Col·laborador de la Càtedra d’Electrònica del Departament de Física Aplicada i Electrònica de la Universitat de Barcelona.

Cursos

 • 2021: Elements of AI (University of Helsinki, Reaktor Education)(https://course.elementsofai.com/)
 • 2020: Introduction to ReactJS. Microsoft: DEV281x (https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DEV281x+1T2019a/course/)
 • 2019: Realitat Virtual a l'Aula (2a edició)
 • 2019: ITC - Introducció IoT - Juny 19 (CISCO Net Academy)
 • 2018: Internet de les coses (IoT) (0004990600). Departament d'Ensenyament, INS Rambla Prim. 25/6/2018 - 29/6/2018 (32 hores)
 • 2018: IOT1x - Introduction to the Internet of Things. Curtin University
 • 2018: Artificial Intelligence (AI). ColumbiaX - CSMM.101x
 • 2016: Drawing Nature, Science and Culture: Natural History Illustration 101
 • Tardor 2014: Introducció a l'administració de BBDD NoSQL-MongoDB (Projecte Universitat Empresa)
 • Tardor 2014: Solar Energy. ET.3034TU. DelftX. Curs online de la plataforma edx.org
 • Tardor 2013: Eines i estratègies metodològiques per a impartir anglès en els cicles formatius d'FP
 • Tardor 2013:Curs d'Acreditació de Competències Professionals. Programa Acredita. Assessorament, Avaluació, Acreditació i Registre.
 • MITx 6002x. Circuits & Electronics (2012). Prova pilot del MIT d'un curs d'electrònica en línia (https://6002x.mitx.mit.edu/). Nota: A
 • Linux. Programació. 50h. ICE-UPC (2008)
 • Linux. Administració avançada (Samba/Apache/DNS). 50h. ICE-UPC (2008)
 • II Jornada Tècnica de professorat d'Informàtica a Catalunya (2007)
 • Curs d'Administració II de bases de dades Oracle (PUE) (2003)
 • Curs d'Administració de Bases de Dades Oracle. Developer 2000 i Designer 2000 (Oracle Ibérica) (1998 i 2000)
 • Curs de Programació amb JAVA (Institut Superior del Software) (2000)
 • Tecnologia de les Comunicacions (Institut Superior del Software)(2000)
 • Curs de Tecnologies de la comunicació (xarxes, TCP/IP,...) (Institut Superior del Software) (1999).

Altres cursos

 • UNED: Las Relaciones Personales en Educación (2006-2007)
 • Soluciones Tecnológicas Integradas SL: Curso de Robótica Básica (2002)
 • Curs de FESTO Didàctic: Pneumàtica-Electropneumàtica (2002)
 • Schneider Electric: Disseny i instal·lació de Projectes Domòtics
 • UNED: Las Relaciones Personales en Educación. Sus condicionamientos psicológicos (1998)
 • Institut de Ciències de l'Educació: Avaluació i diversitat (1995)

Idiomes

 • Català (Nivell D, C)
 • Anglès: Certificat de Nivell Avançat de l'EOI
 • Francès correctament parlat, llegit i escrit amb fluidesa.

Altres

 • Informàtica musical amb software lliure
 • Projectes de media art i electrònica. Solucions mixtes electrònica + informàtica.
 • Implantació de software lliure a les empreses
 • ERP: Openbravo / Open ERP
 • Business Intelligence amb software lliure: Pentaho, Mondrian.
 • Altres solucions empresarials i educatives de software lliure: Alfresco, Zimbra, Orange HRM, Mediawiki, Wordpress, Sugar CRM, VTiger, Moodle, Joomla
 • Música (saxofon alt i altres instruments de vent).
 • Aficions: tota mena d’esports a la naturalesa, especialment muntanyisme i bicicleta de muntanya.
 • Soci del Centre Excursionista de Catalunya des de l’any 1987.
 • Fotografia: expert en estereografia (fotografia 3D, diferents tècniques). Fotografia de naturalesa (entomologia)
 • Coordinació i participació en camps de Treball per a joves organitzats pel Servei Civil Internacional (anglès i francès com a llengua vehicular).

Annex. Projecte Fi de carrera Enginyeria Electrònica

RESUM DEL PROJECTE DE FI DE CARRERA D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA. SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓ PER A LA GESTIÓ I CONTROL DE FLOTES MÒBILS

El projecte consisteix a simular una empresa de transports amb un parc mòbil de vehicles (per ex, empresa de mercancies amb flota de camions que es mouen per tot l’Estat) i implemetar tot el control i la gestió de les flotes.

La idea bàsica de funcionament és la següent:

El vehicle porta un aparell GPS per a la localització geogràfica, que està connectat amb un terminal GSM (telefonia mòbil), que envia informació periòdica, mitjançant missatges curts SMS, a la central de dades. Allà les dades són recollides en l’ordinador servidor per una base de dades adient (típicament tecnologia ORACLE o SQL Server). Un software de gestió tracta les dades per a tots els anàlisis possibles a les quals les volguem sotmetre, entre les quals podem citar d’entrada:

 • Localització en temps real de tot el parc mòbil
 • Històric de moviments d’un determinat vehicle
 • Control de la conducció: temps de descans, temps continuat de conducció, límit de velocitat, localització de parades,...
 • Compliment dels horaris de ruta
 • Realització d’informes-resum sobre trajectes ja acabats
 • Possibilitat de què qualsevol informació de posició o trajectòria pugui ser visualitzada de forma gràfica sobre un mapa. Aquest punt té connexió amb els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

Les dades es poden consultar des de qualsevol ordinador client de la xarxa, o bé, si està implementada una Intranet en la xarxa, mitjançant consulta de base de dades a la WEB.

De tot el que implica el títol, es considera que hi ha uns temes a desnvolupar en profunditat, i uns altres temes a documentar.

Temes a desenvolupar:

 • Disseny de la BD
 • Implantació de la BD amb tecnologia ORACLE
 • Disseny del software d’accés a la BD i de gestió de la informació amb Visual Basic.
 • Simulació del format de dades GPS per a la codificació de la posició.
 • Simulació del format SMS per enviar la informació de localització + data + hora + identificació del vehicle
 • Simulació de la interfície per a convertir el format SMS a les trames a introduir a l’ordinador.
 • Introducció automàtica i simulada de dades a la BD.
 • Implementar tecnologia de BD a Internet/Intranet.
 • Simulació de funcionament. Obtenció de resultats.


Temes a documentar:

 • Funcionament del sistema GPS
 • Funcionament de la telefonia mòbil digital GSM/SMS
 • Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

El diagrama de funcionament del sistema és el segünet:

Esquema

CV resumit


creat per Joan Quintana Compte, gener 2020