Crear base de dades i usuari per a alumnes

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Moltes vegades ens trobem en la situació, a l'institut, que els alumnes (que no han de conèixer el password del root del mysql), han de tenir permisos sobre una base de dades. És el cas de les bases de dades MantisBT, toner, control_wifi, videovigilancia,... que es donen d'alta en els Crèdits de Síntesi o en alguna assignatura.

$ mysql -u root -p

mysql> CREATE DATABASE videovigilancia;
mysql> CREATE USER videovigilancia IDENTIFIED BY 'videovigilancia';
mysql> GRANT ALL ON videovigilancia.* TO videovigilancia@localhost identified by "videovigilancia";
mysql> flush privileges;

Ara l'alumne ja es pot connectar directament a la seva base de dades:

$ mysql -u videovigilancia -p videovigilancia (compte! això és connectar-se a la base de dades videovigilancia, i després demana el password!)
Enter password: 
mysql>

En aquest cas, el propietari de la base de dades és el root, i es dóna permisos totals de l'usuari videovigilancia sobre la bd videovigilancia. Aquesta és la manera més segura, doncs l'usuari videovigilancia no té permisos per crear una base de dades:

$ mysql -u videovigilancia -p
Enter password: 
mysql> show tables;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
mysql> create database video2;
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'videovigilancia'@'localhost' to database 'video2'
mysql> CREATE DATABASE blog;
mysql> CREATE USER blog IDENTIFIED BY 'blog';
mysql> GRANT ALL ON blog.* TO blog@localhost identified by "blog";
mysql> flush privileges;
mysql> CREATE DATABASE cs_publicidad;
mysql> CREATE USER cs_publicidad IDENTIFIED BY 'cs_publicidad';
mysql> GRANT ALL ON cs_publicidad.* TO cs_publicidad@localhost identified by "cs_publicidad";
mysql> flush privileges;
mysql> CREATE DATABASE cs_seguretat;
mysql> CREATE USER cs_seguretat IDENTIFIED BY 'cs_seguretat';
mysql> GRANT ALL ON cs_seguretat.* TO cs_seguretat@localhost identified by "cs_seguretat";
mysql> flush privileges;

CS Transfleet (Pau Pérez, Andreu Guzmán, Villegas)

mysql> CREATE DATABASE cs_transfleet;
mysql> CREATE USER cs_transfleet IDENTIFIED BY 'cs_transfleet';
mysql> GRANT ALL ON cs_transfleet.* TO cs_transfleet@localhost identified by "cs_transfleet";
mysql> flush privileges;

Per connectar-se:

# mysql -u cs_transfleet -p cs_transfleet
password:
o bé
# mysql -u cs_transfleet -pcs_transfleet cs_transfleet

CS Assistència 10-11 (Florit, Botana, Alcayde)

mysql> CREATE DATABASE cs_assistencia;
mysql> CREATE USER cs_assistencia IDENTIFIED BY 'cs_assistencia';
mysql> GRANT ALL ON cs_assistencia.* TO cs_assistencia@localhost identified by "cs_assistencia";
mysql> flush privileges;

creat per Joan Quintana Compte, maig 2010, maig 2011