Cosetes del Openbravo POS

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

How can I reset / remove data in Openbravo POS

If you have been testing and configuring Openbravo POS and you want to remove all the receipts you created but maintaining the master data: Products, categories, ... Execute the following SQL commands:

DELETE FROM TICKETLINES;
DELETE FROM TICKETS;
DELETE FROM PAYMENTS;
DELETE FROM RECEIPTS;
DELETE FROM SHAREDTICKETS;
DELETE FROM STOCKDIARY;
DELETE FROM CLOSEDCASH;
UPDATE STOCKCURRENT SET UNITS = 0;

If you want also reset the receipt number counters, execute for HSQLDB and PostgreSQL:

ALTER SEQUENCE TICKETSNUM RESTART WITH 1;
ALTER SEQUENCE TICKETSNUM_REFUND RESTART WITH 1;
ALTER SEQUENCE TICKETSNUM_PAYMENT RESTART WITH 1;

for MySQL:

UPDATE TICKETSNUM SET ID = 1
UPDATE TICKETSNUM_REFUND SET ID = 1
UPDATE TICKETSNUM_PAYMENT SET ID = 1

for Oracle:

DROP SEQUENCE TICKETSNUM;
CREATE SEQUENCE TICKETSNUM START WITH 1;
DROP SEQUENCE TICKETSNUM_REFUND;
CREATE SEQUENCE TICKETSNUM_REFUND START WITH 1;
DROP SEQUENCE TICKETSNUM_PAYMENT;
CREATE SEQUENCE TICKETSNUM_PAYMENT START WITH 1;

If you want also delete products and categories, execute:

DELETE FROM STOCKCURRENT;
DELETE FROM PRODUCTS_COM;
DELETE FROM PRODUCTS_CAT;
DELETE FROM PRODUCTS;
DELETE FROM CATEGORIES;

If you want also delete customers, execute:

DELETE FROM CUSTOMERS;

If you forgot the administrator password and you cannot login as administrator, to reset the administrator password, execute the following SQL sentence:

UPDATE PEOPLE SET APPPASSWORD = NULL WHERE NAME = 'Admin';

Altres cosetes

  • Si alguna cosa no va bé, mirar si surt un missatge per la consola
  • Amb NetBeans es pot compilar el programa, que podem baixar el codi font del SVN i compilar-lo nosaltres mateixos. Per depurar el que fem podem posar System.out.println("missatge..."); i veurem el resultat per la consola.
  • Localització del Openbravo POS (la traducció catalana no està feta): http://wiki.openbravo.com/wiki/OpenbravoPOS_Localization#Select_the_language_and_localization_for_Openbravo_POS
  • Hardware que està testejat i funciona: http://en.wikibooks.org/wiki/Using_Tina_POS/Equipment_Configuration
  • En la propera versió del POS, la 2.30, es solucionaran aspectes de sincronització com ara el NIF i la direcció dels clients que no es sincronitzen.
  • Les imatges dels productes també es poden sincronitzar sempre i quan siguin accessibles per al POS.
  • Si es treballa amb sincronització ERP-POS, no s'ha de crear ni modificar productes i clients en el POS.

creat per Joan Quintana Compte, gener 2009