Conte amb efectes de so a temps real

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Es tracta d'explicar un conte, en què els diferents personatges tenen diferents veus aconseguides a través del pluguin autotalent de LADSPA. D'aquesta manera, hem d'aconseguir una veu pel narrador, per la nena, pel llop,etc.

Els diferents paràmetres del autotalent els puc mapejar amb presets del Axiom25. Si tinc 8 pads, hauria de poder fer 8 presets. Aquest seria l'objectiu.

Per fer l'explicació del conte, em puc basar en un video, en animacions amb programació de vidojocs (Pere i el llop), amb dibuixos, fotos, fer un dibuix a temps real amb la wacom,... és a dir, hi ha d'haver un suport gràfic sobre la narració. O titelles,... El millor, però, és fer aquarel.les de cadascun dels quadres del conte.

A youtube es poden trobar contes que es poden aprofitar per muntar l'espectacle ràpidament.

HowTo: Download YouTube videos (the easy way)

Many people have been asking how to download youtube videos, and kept being pointed to useless software which will do it for them.

Here is the easy way:

Step 1: Find the video you want to download and wait for it to completely finish loading.

Step 2: Minimize your browser (do NOT close it, some browsers delete the temp directory upon closing), and navigate to the directory /tmp

Step 3: Drag the flash file onto your desktop. Voila!

This definitely works with firefox, and probably most other browsers aswell. Enjoy!

Instal.lació autotalent

$ sudo cp autotalent.so /usr/lib/ladspa/

Com sempre, he d'obrir la tarja de so en mode duplex, connecto el capture1 a les dues entrades del jack_rack, i les dues sortides del jack_rack al system. Autotalent introdueix un delay apreciable, però no importa.


creat per Joan Quintana Compte, gener 2011