Construccions

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
  • I must state that this is unlikely to ever be the case for a beginning user.
He de dir que aquest no serà mai el cas d'un usuari principiant.
ever es pot traduir tan per sempre (for ever) com per mai (more than ever, més que mai; the best book ever written, el millor llibre que s'ha escrit mai)
ever after, ever since: des d'aleshores
ever before
ever pot servir per donar més energia a una frase. Where ever did I drop it (on dimoni m'haurà caigut?) I és en aquest sentit la frase que estic analitzant, el ever serveix per enfatitzar.
  • So it has been: així ha estat.
  • the time has come to set aside childish things: ara és temps de deixar de costat coses de nens
  • For us, they toiled in sweatshops and settled the West; endured the lash of the whip and plowed the hard earth: per nosaltres, ells van treballar en tallers clandestins, van colonitzar l'Oest, van patir l'açot del llàtig, i van llaurar la terra dura.
  • we must dust ourselves off: ens hem de treure la pols
  • ...and wield technology's wonders to raise health care's quality: ...i encaminar les meravelles de la tecnologia cap a millorar la qualitat sanitària
  • the power cannot entitle us to do as we please: la força no ens dóna dret a fer el que volguem
  • ...and with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations