Configuració del postfix II

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

http://doc.ubuntu-es.org/Postfix/configuraci%C3%B3n_de_un_servidor_incluyendo_Postfixadmin,_Mysql,_Spamassassin_y_ClamAv

Comprovem els requisits

en el fitxer /etc/hosts, afegeixo

127.0.0.2       mail.empresalibre.org
joan@joan-laptop:/var/log/ntpstats$ ping empresalibre.org
PING exemple.com (127.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from empresalibre.org (127.0.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from empresalibre.org (127.0.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.057 ms

Instal.lació

Postfixadmin és una aplicació web (amb PHP), i per tant l'instal.laré en el /var/www o on cregui convenient (configuració del Apache) em descarrego de SourceForge postfixadmin-2.2.1.1.tar.gz (23/07/2008)

$ sudo tar zxvf postfixadmin-2.2.1.1.tar.gz -C /var/www
$ sudo mv /var/www/postfixadmin-2.2.1.1/ /var/www/postfixadmin

Comprovar que funciona el postfixadmin: http://localhost/postfixadmin/

$ sudo aptitude install postfix postfix-mysql mysql-server apache2 libapache2-mod-php5 php5 php5-mysql 

(hi ha coses que segurament ja tinc instal.lades)

Crearem la base de dades MySQL que suporta el postfixadmin:

$ cd /var/www/postfixadmin
$ cat INSTALL.txt (i llegir)
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE postfix;
mysql> CREATE USER 'postfix'@'localhost' IDENTIFIED BY '****';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON `postfix` . * TO 'postfix'@'localhost';
mysql> exit

$ joe config.inc.php

canviar la configuració de la base de dades, i també $CONF['configured']:

$CONF['configured'] = true;

$CONF['database_type'] = 'mysql';
$CONF['database_host'] = 'localhost';
$CONF['database_user'] = 'postfix';
$CONF['database_password'] = '****';
$CONF['database_name'] = 'postfix';
$CONF['database_prefix'] = '';

Vaig a http://localhost/postfixadmin/setup.php, i miro que tot estigui OK, i es crea automàticament l'estructura de la base de dades. Creem l'usuari admin:

joan_quintana@yahoo.com/**** (sí que em deixa)
joan@localhost/*** (sí que em deixa)
joan@empresalibre.org no em deixa!
$ mv setup.php setup.php.disabled

i ara ja puc entrar a l'aplicatiu: http://localhost/postfixadmin

llista de las rutes a les diferents configuracions:

Para el administrador global, la contraseña se pone con el htaccess de apache. Para ello, tendremos que editar dicho fichero mediante el comando:

$  sudo joe /var/www/postfixadmin/admin/.htaccess
AuthUserFile /var/www/postfixadmin/admin/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Postfix Admin"
AuthType Basic
<limit GET POST>
require valid-user
</limit>
$ cd admin
$ htpasswd -c .htpasswd user

L'usuari user (joan) és el que nosaltres volem per accedir, no té perquè pertànyer al sistema.

$ cat .htpasswd

i veig com s'ha afegit aquest usuari

Comencem a treballar amb Postfix

A Postfix tenim 2 fitxers importants: main.cf i master.cf.

  • main.cf: És el fitxer principal per a la configuració de postfix. Definim quin és el nostre domini, per quins dominis acceptem correus, etc.
  • master.cf: És el fitxer a través del qual es configuren els dimonis interns de postfix.

sudo gedit /etc/postfix/main.cf

myhostname = joan-laptop.empresalibre.org
mydomain = joan-laptop.empresalibre.org
myorigin = $mydomain
mydestination = localhost
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all

# parametros TLS

smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtp_scache

#MYSQL

virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql/mapas_alias_virtuales_mysql.cf
virtual_gid_maps = static:1001
virtual_mailbox_base = /usr/local/virtual
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql/mapas_dominios_virtuales_mysql.cf
virtual_mailbox_limit = 0
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql/mapas_mailbox_virtuales_mysql.cf
virtual_minimum_uid = 1001
virtual_transport = virtual
virtual_uid_maps = static:1001
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_mailbox_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = mysql:/etc/postfix/mysql/mapas_limites_virtuales_mailbox_mysql.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = La bústia de l'usuari està plena.
virtual_overquota_bounce = yes

joan-laptop és el nom de la màquina, i empresalibre.org ho he configurat en el /etc/hosts

A continuació, creem la carpeta mysql per crear dins els mapes per a postfix.

$ sudo mkdir /etc/postfix/mysql

Seguidament crearem els mapes necessaris per tal que postfix s'entengui amb el mysql i postfixadmin.

Mapes per als Àlies Virtuales

$ sudo gedit /etc/postfix/mysql/mapas_alias_virtuales_mysql.cf
user = postfix
password = ****
hosts = 127.0.0.1
dbname = postfix
query = SELECT goto FROM alias WHERE address='%s' AND active = 1

Mapes per als Dominis Virtuales

$ sudo gedit /etc/postfix/mysql/mapas_dominios_virtuales_mysql.cf
user = postfix
password = ****
hosts = 127.0.0.1
dbname = postfix
query = SELECT domain FROM domain WHERE domain='%s

Mapes per als Mailbox Virtuales

$ sudo gedit /etc/postfix/mysql/mapas_mailbox_virtuales_mysql.cf
user = postfix
password = ****
hosts = 127.0.0.1
dbname = postfix
query = SELECT maildir FROM mailbox WHERE username='%s' AND active = 1

Mapes per als Límits Virtuales

$ sudo gedit /etc/postfix/mysql/mapas_limites_virtuales_mailbox_mysql.cf
user = postfix
password = ****
hosts = 127.0.0.1
dbname = postfix
query = SELECT maildir FROM mailbox WHERE username='%s' AND activ

Reiniciem el postfix

$ sudo /etc/init.d/postfix restart

Ara ja podem anar a crear el nostre domini virtual amb els usuaris als quals volem donar correu. Per fer-ho, accedim al postfix:

http://localhost/postfixadmin/admin/

(joan_quintana@yahoo.com/****)

A partir d'aquí, l'administració de postfixadmin és molt senzilla i intuïtiva, i podem crear dominis molt fàcilment. Per saber si postfix està donant problemes:

$ cat /var/log/mail.err
$ cat /var/log/mail.warn


lo primero que tendremos que hacer es crear nuestro primer dominio (ho llegeixo de http://www.tuxjm.net/docs/mailserver-howto/mysql-based/xhtml/ch04s04.html).

Damos click sobre New Domain para crear el dominio empresalibre.org y usaremos los valores predeterminados de numero de alias y buzones y Tambien le diremos que cree los alias predeterminados (abuse@tuxjm.net, postmaster@tuxjm.net, hostmaster@tuxjm.net, webmaster@tuxjm.net)

NOTA: Es importante que para cada dominio que creemos, por lo menos exista un alias o buzón para abuse@dominio.tld como lo especifica el RFC 2142, y para postmaster@dominio.tld como es requerido por los RFC 822, RFC 1123 y RFC 2821, si no lo hiciéramos podríamos ser considerados como RFC ignorants.

Si vaig a virtual list o bé clico sobre empresalibre.org, veig que s'han creat els alias predeterminats:

abuse@empresalibre.org
hostmaster@empresalibre.org
postmaster@empresalibre.org
webmaster@empresalibre.org

El que he de fer ara és crear el mailbox admin@empresalibre.org, i a més redirigir els anteriors alias a aquest admin@empresalibre.org:

admin@empresalibre.org
login: admin
pwd: **** (pwd for POP3/IMAP)
Name: Joan Quintana

ara bé, no ho puc crear perquè em diu que admin@empresalibre.org, joan@empresalibre.org, root@empresalibre.org no són mails vàlids.creat per Joan Quintana Compte, març 2009