Compilació MidiShare: síntesi

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquest document l'he fet amb un Ubuntu Studio 7.10

Instal.lació dels headers de linux (les fonts). A la carpeta /usr/src no tinc res.

em descarrego d'Inet el paquet linux-restricted-modules-2.6.22-15-386_2.6.22.4-15.11_i386.deb.

$ sudo dpkg -i linux-headers-2.6.22-15-rt_2.6.22-15.58_i386.deb

descarrego els headers, que em sembla que són les fonts:

amb Synaptic instal.lo el paquet linux-restricted-modules-2.6.22-15-386

amb Synaptic instal.lo el paquet linux-headers-2.6.22-15

$ sudo dpkg -i linux-headers-2.6.22-15-rt_2.6.22-15.58_i386.deb

ara ja tinc en el /usr/src les carpetes

linux-headers-2.6.22-15 i linux-headers-2.6.22-15-rt

que a dins tenen el respectiu Makefile.

Actualització: Ubuntu 9.04 beta

El kernel és el 2.6.28-11-generic, i per instal.lar els linux-headers faig

$ sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`

ha funcionat correctament el paquet linux-headers-2.6.22-15-rt depèn del linux-headers-2.6.22-15

$  cd /usr/src
$ sudo apt-get install cvs
$ sudo cvs -z3 -d:pserver:anonymous@midishare.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/midishare co -r dev -P midishare
em queda instal.lat dins de /usr/src

$ sudo apt-get install libgtk2.0-dev 
$ sudo apt-get install gtk+-2.0 -> no cal
$ sudo apt-get install g++
$ sudo apt-get install libasound2-dev (is the ALSA library) -> per tal que no doni errors en compilar el fitxer msAlsaSeq.c

Quan faig una recompilació, no cal fer aquestes tres línies, perquè el directori build no està buit, i ja hi ha un enllaç simbòlic

NO $ cd /lib/modules/2.6.22-15-rt
NO $ sudo rm build -> primer he d'eliminar-lo, si no no es crea bé el link
NO $ sudo ln -s /usr/src/linux-headers-2.6.22-15-rt build -> així no és (???)
$ cd /usr/src/midishare/src/linux
$ su root -> fer la instal.lació com a root
$ ./configure
$ make clean
$ make 2> error.log
$ sudo make install

OK!!


creat per Joan Quintana Compte, abril 2009