Cluster de BD: PostgreSQL

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Instal.lació Postgres-XC

Descarreguem el codi font de:

$ sudo apt-get install flex, bison

Instal.lació (de fet, és la instal.lació del PostgreSQL des del codi font)

$ ./configure
$ make (o gmake)
...
All of PostgreSQL successfully made. Ready to install

$ sudo make install
...
PostgreSQL installation complete
adduser postgres
mkdir /usr/local/pgsql/data
chown postgres /usr/local/pgsql/data
su - postgres

$ /usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data --nodename Postgres-XC

/usr/local/pgsql/bin/postgres -D /usr/local/pgsql/data >logfile 2>&1 &
/usr/local/pgsql/bin/createdb test
/usr/local/pgsql/bin/psql test

creat per Joan Quintana Compte, abril 2012