Còpies de Seguretat amb rsync

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Prèviament a classe s'haurà explicat:

A Linux les còpies de seguretat les farem, entre d'altres, amb les comandes cp (evidentment), amb rsync i amb Bacula. També és de comentar la utilitat scp (secure copy, que és per fer un cp a remot sobre protocol segur SSH).

L'ús de Bacula està ben explicat a:

Nosaltres, però, utilitzarem bàsicament rsync. Entre els avantatges de rsync és que el podem utilitzar per fer còpies de seguretat de local a remot o de remot a local (sobre ssh), a més de poder fer còpies completes, diferencials i incrementals. I a més un avantatge important és que utilitza uns algorismes de manera que només s'envia la diferència entre els fitxers d'origen i destí, minimitzant així la transferència de bytes per la xarxa. En definitiva, ens permet de manera fàcil tenir els fitxers sincronitzats, i poder fer backups complets, diferencials i incrementals.

Teoria còpies de seguretat

Còpia completa, incremental i diferencial

Concretament, ens interessa distingir entre còpia completa, còpia incremental i còpia diferencial. El problema està en què segons la font que llegim, hi ha diferències entre el concepte de diferencial i incremental.

Pots llegir una primera versió al link que hem donat més amunt (http://www.monografias.com/trabajos14/respaldoinfo/respaldoinfo.shtml). Per entendre la idea d'una còpia incremental que guardi només les diferències entre fitxers, mira la utilitat difff que es comenta a la pràctica.

Pots llegir una segona versió a http://murci.wordpress.com/2008/09/24/backups-incrementales-vs-diferenciales/

Finalment, una tercera versió confirma la primera: (que donem per bona)

Habitualmente, las copias de seguridad completas se realizan solo una vez a la semana y forman parte de un plan global de copias de seguridad. A veces, se realiza una copia de seguridad después de un cambio importante de los datos del disco como, por ejemplo, una actualización del sistema operativo o la instalación de un producto de software. Los intervalos relativamente largos entre copias de seguridad significan que, si algo va mal, se van a perder muchos datos. Por eso es una medida inteligente el hacer copias de seguridad de los datos entre copias de seguridad completas.

La mayor parte de la información de un equipo cambia muy lentamente o no cambia en absoluto. Esto incluye las propias aplicaciones, el sistema operativo e incluso la mayor parte de los datos del usuario. Habitualmente, solo un pequeño porcentaje de la información de una partición o disco cambia de manera diaria, o incluso semanal. Por este motivo, tiene sentido realizar copias de seguridad solo de los datos que cambian diariamente. Esta es la base de las estrategias sofisticadas de copia de seguridad.

Las copias de seguridad diferenciales fueron el paso siguiente en la evolución de las estrategias de copia de seguridad. Una copia de seguridad diferencial solo realiza una copia de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad completa. Por ejemplo, supongamos que realiza una copia de seguridad completa el domingo. El lunes solo tiene que hacer una copia de seguridad de los archivos que han cambiado desde el domingo, el martes únicamente de los archivos modificados desde el domingo, y así sucesivamente hasta la siguiente copia de seguridad completa. Las copias de seguridad diferenciales son más rápidas que las completas porque se hacen copias de muchos menos datos. No obstante, la cantidad de datos de los que se realiza copia de seguridad crece con cada copia de seguridad diferencial hasta la siguiente copia de seguridad completa. Las copias de seguridad diferenciales son más flexibles que las completas, pero aún es poco práctico hacer más de una al día, especialmente a medida que se aproxima la fecha de la siguiente copia de seguridad completa.

Las copias de seguridad incrementales solo realizan copias de seguridad de los datos cambiados, pero únicamente de los que han cambiado desde la última copia de seguridad, sea completa o incremental. A veces se denominan "copias de seguridad incrementales diferenciales", mientras que las copias de seguridad diferenciales se llaman "copias de seguridad incrementales acumulativas". ¿Confundido? Ya verá que no es tan difícil.

Si realiza una copia de seguridad incremental un martes, solo copia los datos que han cambiado desde la copia de seguridad incremental del lunes. El resultado es una copia de seguridad mucho más pequeña y rápida. La característica de las copias de seguridad incrementales es que el intervalo de tiempo entre las copias es menor y son menos los datos que tiene que copiar. De hecho, con un software de copia de seguridad sofisticado como Acronis True Image, las copias de seguridad son tan pequeñas y rápidas que en realidad puede hacer una copia de seguridad cada hora o aún más a menudo, según el trabajo que esté realizando y la importancia de tener copias de seguridad actualizadas.

Teoria rsync

Per aprendre a utilitzar rsync i les seves múltiples possibilitats seguirem dos enllaços:


creat per Joan Quintana Compte, octubre 2011