Bartop multiemulador 1 jugador

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

El Bartop multiemulador 1 jugador és el mateix disseny que el 'Arcade Strick multiemulador 1 jugador, i per tant tot el tema del CPO també està disutit allà.

Per buscar el millor disseny de botons que sigui multi-emulaodor he de tenir present que a part de Pisnes també tinc Mega drive i GBA, i bàsicament el disseny de Pisnes (X Y A B) és diferent de Megadrive (XYZ, ABC), i aquí hi ha un problema. el que es fa al arcade stick és que la fila de dalt és XYZ i la fila de baix ABC, que és compatible amb Mega Drive i no tant amb SNES. Però com que jo no he jugat mai amb els mandos de SNES, doncs és igual.

Aquí baix es parla de 8 botons + joystick. Però en l'article del Arcade Stick es parla de 9 botons, i això és perquè implemento tots els botons de Mega Drive (X Y Z A B C) i de SNES (X Y A B L R).

Disseny CPO (Control Panel Overlay)

(TBD) He d'integrar els emuladors que de moment tinc implementats: mame4all, Neo Geo (Emulador_NeoGeo_a_la_RPi) i PiSNES (Emulador_PiSNES_a_la_RPi_(SNES)). Per tant, els 6 botons originals de mame4all ja no poden ser, i ara passem a 9 botons + joystck.

Estem parlant d'una màquina amb un sol jugador.

En resum:

 • mame4all. F1, F2, F3, PAUSE, COIN, START. ESCAPE (TBD, ara que tindré més botons, a veure si puc fer alguna millora).
 • Neo Geo tinc A,B,C,D, COIN i Player 1 START. ESCAPE
 • PiSNES: X, Y, A, B, L, R, SELECT, START. ESCAPE. (A PiSNES també hi ha dos jugadors).

A més, tinc una disposició original dels botons ABCD de NeoGeo, que seria interessant seguir, i una disposició original dels botons XYABLR de SNES, que seria interessant seguir.

 • frontend (joanillo_arcade_frontend): CAT, FAV, EMU, SELECT, ESCAPE. (TBD. Com que em sobren 4 botons podria omplir amb aquests botons 4 jocs preferits).

Necessito 9 botons, i em baso en el següent layout:

Sega2 l.png

Hauré de dissenyar unes etiquetes en els botons que siguin prou aclaridores, fent servir colors i lletres de colors.

*   *   *   *    *
ESC  X   A   Player1 COIN
          START  SELECT
    FAV1 FAV2 FAV3
 
    *   *   *    *
    Fire1 Fire2 Fire3  Pause
    Y   B   L    R
    A   B   C    D
    FAV  CAT  EMU   FAV4

nota: en el overlay no tenen perquè haver-hi totes aquestes etiquetes. D'altra banda, es fa necessari un document d'instruccions de la màquina.

Ara hauré de configurar el fitxer pikeyd.conf segons s'explica a PiPlay_(abans_PiMAME)#Joystick_i_botons:_una_altra_soluci.C3.B3_.28millor.29.28Nov_2014.29. Els botons estaran associats a les tecles 0...8 segons aquesta configuració:

*   *  *  *  *
0   1  2  3  4

   *  *  *  *
   5  6  7  8

Escrit d'una altra manera:

0   1   2   3    4
ESC  X   A   Player1 COIN
          START  SELECT
    FAV1 FAV2 FAV3
 
    5   6   7    8
    Fire1 Fire2 Fire3  Pause
    Y   B   L    R
    A   B   C    D
    FAV  CAT  EMU   FAV4

Amb tota aquesta informació s'ha de configurar els fitxers de configuració de mame4all, gngeo, pisnes, joanillo_arcade_frontend (hardcoded), i finalment el fitxer pikeyd.conf: