BDQuest: qüestionaris de create, alter, drop table

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

A més de create tables, ja treballem amb les vistes (create view).

Tasques

  • Qüestionari 1: municipis: create, alter, drop
  • Qüestionari 2: paraulogic: create, alter, drop

Entrega

Entregaràs al classroom els PDFs dels informes, que són l'evidència de què has realitzat la tasca. A més, el professor pot consultar el número d'intents que has realitzat.


creat per Joan Quintana Compte, gener 2022