Bàsic AJAX-PHP-BD (customers)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

A classe hem vist la teoria:

Hi ha la part de client, i la part del servidor (amb un accés a la base de dades).

Tasques a realitzar

1. Fer que funcioni l'exercici en la teva màquina local. A part de copiar i enganxar el codi (a part d'entendre-ho), hauràs de crear en una base de dades del teu mysql local la taula customers, amb l'estructura que es pot veure en el codi, i inserir uns quants valors (inserts).

2. Substitueix

per
, i ara tens una via per canviar l'estil de la taula des del cantó del client. Ja hem comentat a classe que aquest codi:
echo "<table>";
echo "<tr>";
echo "<th>CustomerID</th>";
echo "<td>" . $cid . "</td>";
echo "<th>CompanyName</th>";
echo "<td>" . $cname . "</td>";
...

No és el més correcte. El servidor ha de ser agnòstic de qui consumirà les dades (pot ser una pàgina web, una aplicació mòbil, una aplicació d'escriptori,...). Per tant, el més correcte i comú és enviar un JSON cap al client. (ho fem a classe)

Entrega

Cada alumne farà uns inserts diferents, concretament posarà el seu nom com a ContactName. Ho entregaràs dins el termini previst.


creat per Joan Quintana Compte, febrer 2022