Atacar des de la xarxa

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

el problema s'ha presentat en la configuració de l'aplicació d'assistència, que funcionarà des d'un portàtil i atacarà la bd i l'aplicació d'assistència. S'ha de donar permisos a un usuari que es connecti des d'una màquina de la xarxa:

mysql> grant all on assistencia.* to root@"%" identified by "*******";
mysql> grant all on assistencia0910.* to root@"%" identified by "*******";
mysql> grant all on assistencia1011.* to root@"%" identified by "*******";
etc...
mysql> flush privileges;

Actualització octubre 2012:

Utilitzo la versió mysql 5.5. Per defecte està capat l'accés des de IP's diferents de localhost. Per modificar-ho:

$ sudo joe /etc/mysql/my.conf

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address            = 127.0.0.1

$ sudo /etc/init.d/mysql restart

Creació base de dades toner

mysql> CREATE DATABASE toner;
mysql> CREATE USER toner IDENTIFIED BY 'toner';
mysql> grant all on toner.* to toner@"%" identified by "toner";
mysql> flush privileges;

$ mysql -u toner -p toner (des de la màquina 192.168.0.15)
$ mysql -h 192.168.0.15 -u toner -p toner (des d'una màquina remota)

BD CS 11-12

mysql> CREATE DATABASE cs_assistencia_rfid;
mysql> CREATE USER cs112 IDENTIFIED BY 'cs1112';
mysql> grant all on cs_assistencia_rfid.* to cs1112@"%" identified by "cs1112";
mysql> flush privileges;

Primer de tot faig una còpia de seguretat:

mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -pneptu08 -r /home/joan/copia_seguretat/copia_mysql/copia_assistencia190412.dmp -v cs_assistencia
mysql -u cs1112 -pcs1112 cs_assistencia_rfid < /home/joan/copia_seguretat/copia_mysql/copia_assistencia190412.dmp

I ara ja puc entrar:

$ mysql -h 192.168.0.15 -u cs1112 -p cs_assistencia_rfid (des d'una màquina remota)

creat per Joan Quintana Compte, set 2008