Atac wikijoan 29-01-2012

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

La wiki ha estat atacada (apareix OWNED en diferents pàgines). S'han modificat algunes pàgines (poques) i altres han estat eliminades (poques). L'atacant deu haver aconseguit el password general i ha modificat el password de l'usuari Joan de la taula usuaris de la wiki:

 • password correcte -> :B:8a92a151:156332185b98dce93c9426815139494b (el puc recuperar d'una altra wiki amb el mateix pwd)
 • password hakejat -> :B:be8a5ddc:a7d61269c9222d6d6bfe5db274221cb2

Per tant el primer que faig és un update del password per poder accedir a la wiki amb l'usuari Joan i desfer els canvis.

l'atac s'ha produït el 29 de gener.

hi ha dues causístiques: pàgines canviades, i pàgines esborrades.

faig una còpia de seguretat:

$ mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p -r /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikidb117_300112_hack_owned.dmp -v wikidb117

jo no he treballat el dia 29.01.2012, o sigui que totes les revisions i eliminacions són del hacker.

Primer miro quines són les revisions afectades i què ha fet el hacker, mirant la taula revision i la taula logging:

mysql> select rev_id, rev_page, rev_user, rev_user_text, rev_timestamp
from revision where rev_timestamp like '20120129%';
+--------+----------+----------+---------------+----------------+
| rev_id | rev_page | rev_user | rev_user_text | rev_timestamp |
+--------+----------+----------+---------------+----------------+
| 248615 |   502 |    1 | Joan     | 20120129011919 |
| 248620 |    2 |    1 | Joan     | 20120129012347 |
| 248621 |   410 |    1 | Joan     | 20120129012456 |
| 248622 |   410 |    1 | Joan     | 20120129012524 |
| 248624 |   502 |    1 | Joan     | 20120129012820 |
| 248625 |   502 |    1 | Joan     | 20120129013009 |
| 248627 |   738 |    1 | Joan     | 20120129013248 |
| 248628 |   738 |    1 | Joan     | 20120129013310 |
| 248629 |   1156 |    1 | Joan     | 20120129013440 |
| 248631 |   1156 |    1 | Joan     | 20120129013819 |
| 248633 |   1156 |    1 | Joan     | 20120129014113 |
| 248634 |   1156 |    1 | Joan     | 20120129014159 |
| 248636 |    2 |    1 | Joan     | 20120129014356 |
| 248637 |    2 |    1 | Joan     | 20120129014415 |
| 248638 |    2 |    1 | Joan     | 20120129014608 |
| 248639 |   1315 |    1 | Joan     | 20120129014608 |
| 248640 |    2 |    1 | Joan     | 20120129014730 |
| 248641 |   502 |    1 | Joan     | 20120129014943 |
+--------+----------+----------+---------------+----------------+


mysql> desc logging;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    |
Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| log_type   | varbinary(32)    | NO  | MUL | NULL      |
       |
| log_action  | varbinary(32)    | NO  |   | NULL      |
       |
| log_timestamp | char(14)      | NO  | MUL | 19700101000000 |
       |
| log_user   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |
       |
| log_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |
       |
| log_title   | varchar(255)    | NO  |   |        |
       |
| log_comment  | varchar(255)    | NO  |   |        |
       |
| log_params  | blob        | NO  |   | NULL      |
       |
| log_id    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      |
auto_increment |
| log_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |
       |
| log_user_text | varchar(255)    | NO  |   |        |
       |
| log_page   | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |
       |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+


select * from logging where log_timestamp like '20120129%';


| patrol  | patrol   | 20120129011919 |    1 |       0 | ASI-C3-IAIG    | 248615 | 52977 | 1   |  1413 |      0 | Joan     |   502 |
| patrol  | patrol   | 20120129011950 |    1 |       0 | ASI-C6-ASGBD    | 248616 | 36270 | 1   |  1414 |      0 | Joan     |   396 |
| patrol  | patrol   | 20120129012010 |    1 |       0 | ASI-C6-ASGBD    | 248617 | 248616 | 1   |  1415 |      0 | Joan     |   396 |
| patrol  | patrol   | 20120129012030 |    1 |       0 | ASI-C6-ASGBD    | 248618 | 248617 | 1   |  1416 |      0 | Joan     |   396 |
| patrol  | patrol   | 20120129012048 |    1 |       0 | ASI-C6-ASGBD    |
| patrol  | patrol   | 20120129012347 |    1 |       0 | Pàgina_principal |
| patrol  | patrol   | 20120129012456 |    1 |       0 | DAI-C8-EC     |
| patrol  | patrol   | 20120129012524 |    1 |       0 | DAI-C8-EC     |
| patrol  | patrol   | 20120129012616 |    1 |       0 | ASIX-M09-IAW    |
| patrol  | patrol   | 20120129012820 |    1 |       0 | ASI-C3-IAIG    |
| patrol  | patrol   | 20120129013009 |    1 |       0 | ASI-C3-IAIG    |
| patrol  | patrol   | 20120129013131 |    1 |       0 | ASIX-M09-IAW    |
| patrol  | patrol   | 20120129013248 |    1 |       0 | 5_ways_2_g     |
| patrol  | patrol   | 20120129013310 |    1 |       0 | 5_ways_2_g     |
| patrol  | patrol   | 20120129013440 |    1 |       0 | ASIX-M11-SAD    |
| patrol  | patrol   | 20120129013534 |    1 |       0 | ASIX-M09-IAW    
| patrol  | patrol   | 20120129013819 |    1 |       0 | ASIX-M11-SAD    |
| patrol  | patrol   | 20120129014017 |    1 |       0 | ASI-C6-ASGBD    |
| patrol  | patrol   | 20120129014113 |    1 |       0 | ASIX-M11-SAD    |
| patrol  | patrol   | 20120129014159 |    1 |       0 | ASIX-M11-SAD    |
| patrol  | patrol   | 20120129014303 |    1 |       0 | ASIX-M09-IAW    |
| patrol  | patrol   | 20120129014356 |    1 |       0 | Pàgina_principal |
| patrol  | patrol   | 20120129014415 |    1 |       0 | Pàgina_principal |
| move   | move    | 20120129014608 |    1 |       0 | Pàgina_principal | Pàgina principal1 |  1436 |      0 | Joan     |   1315 |
| protect | move_prot | 20120129014608 |    1 |       0 |
Pàgina_principal1 | [[Pàgina principal]] mogut a [[Pàgina principal1]]
| protect | unprotect | 20120129014730 |    1 |       0 | Pàgina_principal1 |
| move   | move    | 20120129014943 |    1 |       0 | ASI-C3-IAIG    | OWNED | 1       |  1439 |      0 | Joan     |    0 |
| protect | move_prot | 20120129014943 |    1 |       0 |
| patrol  | patrol   | 20120129150208 |    1 |       0 | ASIX-M09-IAW    |
| patrol  | patrol   | 20120129150309 |    1 |       0 | ASIX-M09-IAW    |
| delete  | delete   | 20120129150437 |    1 |       0 | ASI-C6-ASGBD    | el contingut era: «Ampliació de Sistemes Gestors
| delete  | delete   | 20120129220715 |    1 |       0 | ASIX-M09-IAW    |

Són poques pàgines afectades, i desfaig els canvis manualment.

Mirem els logs de l'Apache:

188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:00 +0100] "GET/index.php/Wikijoan:Usuaris HTTP/1.1" 404 13233 "-" "Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:15 +0100] "GET/index.php/Categoria:Classificaci%C3%B3_de_fotos HTTP/1.1" 200 13752"-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:16 +0100] "GET/index.php?title=Especial:Registre_i_entrada&returnto=Categoria:Classificaci%C3%B3_de_fotos&returntoquery=action%3DeditHTTP/1.1" 200 14232 "-" "Mo
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:17 +0100] "GET/index.php?title=Categoria:Classificaci%C3%B3_de_fotos&action=edit&redlink=1HTTP/1.1" 302 411 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:18 +0100] "GET/index.php/Categoria:Classificaci%C3%B3_de_fotos HTTP/1.1" 200 14145"-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:19 +0100] "GET/index.php?title=Categoria_Discussi%C3%B3:Classificaci%C3%B3_de_fotos&action=edit&redlink=1HTTP/1.1" 302 426 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:19 +0100] "GET/index.php/Categoria_Discussi%C3%B3:Classificaci%C3%B3_de_fotosHTTP/1.1" 404 14046 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:20 +0100] "GET/index.php/P%C3%A0gina_principal HTTP/1.1" 200 115656 "-" "Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:24 +0100] "GET/index.php/DAI-C8-EC HTTP/1.1" 200 34375 "-" "Mozilla/4.0 (compatible;MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:25 +0100] "GET/index.php/ASIX-M11-SAD HTTP/1.1" 200 55826 "-" "Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:27 +0100] "GET/index.php/ASIX-M09-IAW HTTP/1.1" 200 44356 "-" "Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:29 +0100] "GET/index.php/ASI-C6-ASGBD HTTP/1.1" 200 28465 "-" "Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:30 +0100] "GET/index.php/ASI-C3-IAIG HTTP/1.1" 200 31107 "-" "Mozilla/4.0compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:35 +0100] "GET/index.php/Ubuntu_Studio HTTP/1.1" 200 17349 "-" "Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:38 +0100] "GET/index.php/Projectes_d'Inform%C3%A0tica_Musical HTTP/1.1" 200 31975"-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:39 +0100] "GET/index.php/5_ways_2_g HTTP/1.1" 200 28064 "-" "Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:41 +0100] "GET/index.php/Especial:Enlla%C3%A7os/Categoria:Classificaci%C3%B3_de_fotosHTTP/1.1" 200 15099 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT5.1;
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:42 +0100] "GET/index.php/Especial:P%C3%A0gines_especials HTTP/1.1" 200 24190 "-""Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:50 +0100] "GET/index.php/Wikijoan:Pol%C3%ADtica_de_privadesa HTTP/1.1" 404 13887 "-""Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:53 +0100] "GET/index.php/Wikijoan:Quant_a HTTP/1.1" 200 15586 "-" "Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
188.92.75.82 - - [29/Jan/2012:00:05:55 +0100] "GET/index.php/Wikijoan:Av%C3%ADs_general HTTP/1.1" 404 13752 "-""Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
65.52.110.22 - - [29/Jan/2012:00:06:56 +0100] "GET/index.php?title=Arduino&diff=248142&oldid=3903 HTTP/1.1" 200 43093"-" "Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0;+http://www.bing.com/bingbot.htm)"
82.148.109.69 - - [29/Jan/2012:00:15:55 +0100] "POST/index.php?title=Discussi%C3%B3&action=submit HTTP/1.1" 200 13608"http://wiki.joanillo.org/index.php?title=Discussi%C3%B3&action=edit""Mozill

i ja tinc la IP de l'atacant: 188.92.75.82

La direcció IP és de Latvia. Això ho trobo de

Miro ara els log per veure si hi ha rastre de la IP:

$ cat /var/log/auth.log | grep 82.148.109.69
$ cat /var/log/auth.log.1 | grep 82.148.109.69

però no trobo res. No tinc clar si l'atac l'han fet perquè han entrat per SSH (en ppi no, no hi ha rastre), o senzillament han entrat a la wiki sense entrar a la màquina.

per canviar el password de l'usuari Joan de la wiki, hi ha un script:

$ cd /var/www/wikijoan117/maintenance/
$ php changePassword.php --user=Joan --password=*

si el hacker ha canviat el password de l'usuari Joan d'aquesta manera, vol dir que ha accedit a la màquina.

Altres coses:

 • history del root -> mirant el history (de joan i de root), no hi ha hagut accés
 • last: no hi ha hagut accés:
$ last
...
joan   pts/0    ies-jaumebalmes. Wed Jan 25 16:17 - 17:19 (01:02)  
reboot  system boot 2.6.32-33-generi Wed Jan 25 00:22 - 21:20 (20:58)  
joan   pts/0    85.98.19.95.dyna Mon Jan 16 14:13 - 14:16 (00:02)  
joan   pts/0    ies-jaumebalmes. Mon Jan 9 17:28 - 17:58 (00:29)
...
 • lastlog
$ lastlog
Usuari      Port   Des de      Últim
root                    **No ha entrat mai**
daemon                   **No ha entrat mai**
bin                    **No ha entrat mai**
sys                    **No ha entrat mai**
sync                    **No ha entrat mai**
games                   **No ha entrat mai**
man                    **No ha entrat mai**
lp                     **No ha entrat mai**
mail                    **No ha entrat mai**
news                    **No ha entrat mai**
uucp                    **No ha entrat mai**
proxy                   **No ha entrat mai**
www-data                  **No ha entrat mai**
backup                   **No ha entrat mai**
list                    **No ha entrat mai**
irc                    **No ha entrat mai**
gnats                   **No ha entrat mai**
nobody                   **No ha entrat mai**
libuuid                  **No ha entrat mai**
syslog                   **No ha entrat mai**
messagebus                 **No ha entrat mai**
avahi-autoipd               **No ha entrat mai**
avahi                   **No ha entrat mai**
couchdb                  **No ha entrat mai**
speech-dispatcher              **No ha entrat mai**
usbmux                   **No ha entrat mai**
haldaemon                 **No ha entrat mai**
kernoops                  **No ha entrat mai**
rtkit                   **No ha entrat mai**
saned                   **No ha entrat mai**
hplip                   **No ha entrat mai**
gdm                    **No ha entrat mai**
joan       pts/0  ies-jaumebalmes. dt gen 31 15:38:44 +0100 2012
mysql                   **No ha entrat mai**
sshd                    **No ha entrat mai**
pulse                   **No ha entrat mai**
Debian-exim                **No ha entrat mai**

En principi el visitant no ha accedit per SSH ni s'ha fet seu el control de la màquina.

Mesures preventives i canviar tots els passwords de la màquina

per canviar el pwd del mysql

mysqladmin -u root -p**** password '****'

(però abans he de localitzar tots els fitxers de configuració de les aplicacions que utilitzen el mysql:

 • /var/www/wikijoan117/LocalSettings.php
 • /var/www/wikijoanillo117/LocalSettings.php
 • /var/www/blogjoanillo/wp-config.php
 • /var/www/langtrainer/web/config_db.php


i finalment canviem el password de l'usuari joan del SO:

$ passwd (sense sudo!) 

Tal com s'havia fet temps endarrere, el servidor SSH està sempre tancat, i només s'obre amb un script php quan es necessiti, tal com s'explica a Backup_LINKAT.sh, Obrir_el_SSH_des_d'una_pàgina_web

(ara bé, en comptes de posar /etc/init.d/ssh stop|start posem service ssh stop|start)

Actualitzar la màquina en línia de comandes

$ sudo aptitude update
$ sudo aptitude safe-upgrade

creat per Joan Quintana Compte, gener 2012