Arthropoda

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Fotografia Macro

Longitud d'un insecte

Mètode per determinar la longitud d'un insecte

 • Objectiu Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM
 • Aproximació màxima: 31 cm

Faig una foto d'un regle (arthropoda/fotografia_macro/IMG_5015.JPG)

Obro la foto amb el GIMP.

10 mm reals es corresponen a 836 mm en la foto, i això és independent del % d'ampliació amb què es mostra la foto, però sí que depèn de la resolució. Això és vàlid per a 72 ppi (que és la resolució dels fitxers que proporciona la càmera, doncs així consta en les dades EXIFF).

La mida de la foto és 5184x3456px (72ppi), que es correpon al mode L de resolució de la càmera (màxima resolució amb JPG).

Per tant, si vull saber la longitud d'un bitxo, agafo l'eina compàs (també puc agafar selecció rectangle si el bitxo està orientat segons els eixos), selecciono mm, mesuro i faig la regla de tres:

1350 mm (a l'hora de mesurar assegurar-se que l'escala està en mm!)
1350 mm foto * 10 mm reals / 836 mm foto = 16mm

Aquest càlcul és vàlid per a una aproximació màxima de 31cm. Però a vegades no interessa fer una aproximació màxima. En aquest cas m'hauria d'apuntar en un paper la distància d'enfoc, doncs aquesta dada no queda registrada en les dades EXIFF.

 • 31 cm: 10 mm reals -> 836 mm
 • 35 cm: 10 mm reals -> 560 mm
 • 49 cm: 10 mm reals -> 277 mm
(836-277)/(31-49) = -31.055
(836-560)/(31-35) = -69.00
(560-277)/(35-49) = -20.214

el que es veu amb aquests càlculs és que no hi ha una relació lineal. Tinc tres punts principals, podria fer més punts i dibuixar amb més o menys precisió la corba.

convertidor de focal

Per a Canon existeix el 1.4x i el 2.0x. Té dues avantatges per a la fotografia Macro: es poden fer les fotos de més lluny; i no es perd la distància mínima d'enfoc, amb la qual cosa s'aconsegueix un macro més potent: 1.4:1 o 2:1.

nota: Ara bé, sembla ser que el meu objectiu Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM no és compatible amb aquests convertidors:

El que sí que és compatible és amb el macro de 180mm

Sembla ser que per al meu objectiu només tinc l'opció de tubs d'extensió:

Flickr

Grups de Flickr

Estic subscrit als següents grups de Flickr:

 • Macro Photography (21,115 members)
 • Insect Identification Help Group (1,816 members)
 • ALL ABOUT INSECTS & SPIDERS (Only CLOSE, CLEAR, DETAILED) (6,404 members)
 • Canon EF-100mm f/2.8 Macro USM (1,661 members)
 • Insect Macro Photography (23,199 members)
 • Insect Photography (15,775 members)
 • Bugs (8,412 members)
 • The Spider Web (9,131 members)
 • Entomology, Arachnology and Environment (119 members)
 • INSECTS (8,106 members)
 • Insects and Spiders (6,739 members)

Domini arthropoda.joanillo.org

Es segueix els mateixos passos que en els altres subdominis. Recordar que s'ha d'afegir una nova entrada de DNS a Arsys: arthropoda.joanillo.org ha d'apuntar a wikijoan.dyndns.org (joanqc.no-ip.biz).

La pàgina web està a:

 • /var/www/arthropoda/web

i les fotos estan a:

 • /var/www/arthropoda/fotosarthropoda

Com que estan al matix nivell des de la web no es pot accedir a les fotos. Això es soluciona fent un softlink:

$ ln -s /var/www/arthropoda/fotosarthropoda /var/www/arthropoda/web

Aplicació arthropoda.joanillo.org

Galeries de fotos

Cercar al Google javascript picture gallery. Trobo

i les que més m'agraden i fàcils d'implementar són:

Estructura del menú

Cuques
	Insectes
	Aranyes
	Random

Cerca
	Simple
	Avançada
	
Galeries
	Introducció als insectes
	...

Configuració

Info

Configuració::

una pàgina on es mostra un formulari per guardar les cookies (o la millor manera de fer-ho) sobre la configuració de la presentació

 • Idioma: català, castellà, anglès
 • Informació
  • Títol (checkbox, que aparegui o no) (títol dins la foto)
  • Taxo (nivell de taxo 0:5) (checkbox, que no aparegui-0 o quin nivell de descripció vull 1.5)
  • Descripció curta (checkbox, que aparegui o no) (descripció dins la foto)
 • Mostrar:
  • tots els fitxers que hi ha a la BD
  • només les que tenen qualitat rellevant
  • només un exemplar de cada espècie (la millor, ordre=1)
 • Plantilla
Cerca
	Simple: només hi ha una caixa de text. Es busca per titol i descripcio de FOTO i BUG, i per TAXO
	Avançada: classe, ordre, família (AJAX). genere i espècie. nom comú. títol. descripció. Cercar per tema: aparellant, menjant, caçant, treballant, larves, pupes, nimfes, ous, agalles,...
Info:
contacte, enllaços (a la wiki), a flickr

Suport multiidioma

Està ben explicat a:

Notes / Todo

 • Sempre que calgui es mostraran els enllaços a Flickr
 • pestanya TAXO. Funcionament: selecciono class... superfamília, i en la segona caixa em surt des de subclasse fins a família.

Per exemple, Class, Order. Aleshores, si poso Insect, em surt amb estructura d'arbre tots els ordres d'Insectes. Si poso Hmípters, em surt tot el fil des de Insecte fins a Hemípter.

 • S'ha de fer un enllaç a la col.lecció de fotos que tingui sobre allò que he demanat.

TODO:

 • enllaçar amb Google Maps
 • gestionar fotos stereo.

Google Analytics (prova)

Ja tenia un compte a Google Analytincs. Dono d'alta arthropoda.joanillo.org:

Aquest és el vostre codi de seguiment. Copieu-lo i enganxeu-lo en el codi de totes les pàgines de les quals vulgueu fer el seguiment.

<script type="text/javascript">

 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-11299935-3']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);

 (function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();

</script>

Implementació de PHP:

Create a PHP file named "analyticstracking.php" with the code above and include it on each PHP template page. Then, add the following line to each template page immediately after the opening <body> tag:
<?php include_once("analyticstracking.php") ?>

Per tant, es tracta de ficar aquesta línia en el inc_head.php:

...
<body>
<?php include_once("analyticstracking.php") ?>
<div ...

Per mirar la informació:

Protocol còpia de seguretat

1. Còpia de seguretat mysql local

$ mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p -r arthropoda_120720.dmp -v arthropoda

2. Còpia de seguretat mysql al servidor

$ scp arthropoda_120720.dmp joan@wiki.joanillo.org:~/copia_seguretat/mysql_backup/arthropoda_120720.dmp

3. Còpia de seguretat mysql al disc NDAS

En el servidor:

$ sudo cp ~/copia_seguretat/mysql_backup/arthropoda_120720.dmp ~/disc_xarxa/UbuntuServer/mysql_backup

4. Importar la base de dades mysql

$ mysql -u root -p arthropoda < ~/copia_seguretat/mysql_backup/arthropoda_120720.dmp

5. Còpia de fotos al servidor Les fotos dels bitxos:

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/originals/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/originals --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosoriginals_120721.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/pics800/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/pics800 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospics800_120721.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/pics400/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/pics400 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospics400_120721.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/thumbnails/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/thumbnails --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosthumbnails_120721.log

6. Còpia de fotos al disc NDAS (TBD)

Ara copio les fotos que hi ha al servidor al disc de xarxa. Des del servidor:

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/arthropoda/fotosarthropoda/originals ~/disc_xarxa/fotos/arthropoda... --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosoriginals_120721.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/arthropoda/fotosarthropoda/pics800 ~/disc_xarxa/fotos/arthropoda... --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospics800_120721.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/arthropoda/fotosarthropoda/pics400 ~/disc_xarxa/fotos/arthropoda... --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospics400_120721.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/arthropoda/fotosarthropoda/thumbnails ~/disc_xarxa/fotos/arthropoda... --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosthumbnails_120721.log

script. Posar-ho tot junt i automatitzar

El script s'ha d'executar com a sudo, doncs així ho requereix el rsync degut a permisos en les carpetes de destí.

Com fer que no demani el pwd? (per al scp, per al ssh i per als rsync). Doncs molt senzill: fent que el servidor confïi en el meu portàtil. Ara bé! com que executo el script com a sudo, el servidor ha de confiar en l'usuari root, i és per això que executaré la comanda ssh-keygen -t dsa com a sudo (i les altres també). Finalment ja funciona

script_copiaseg_arthropoda.sh

#!/bin/bash
# el script s'ha d'executar com a sudo, doncs així ho requereix el rsync degut a permisos en les carpetes de destí
# Com fer que no demani el pwd? (per al scp, per al ssh i per als rsync). Doncs molt senzill: fent que el servidor confïi en el meu portàtil.
# Ara bé! com que executo el script com a sudo, el servidor ha de confiar en l'usuari root, i és per això que executaré la comanda ssh-keygen -t dsa com a sudo (i les altres també).
# Ara ja funciona
NOM_BACKUP="UbuntuServer"
tdate=`date +%y%m%d`

#1. Còpia de seguretat mysql local
mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p**** -r arthropoda_"$tdate".dmp -v arthropoda

#2. Còpia de seguretat mysql al servidor
scp arthropoda_"$tdate".dmp joan@wiki.joanillo.org:~/copia_seguretat/mysql_backup/arthropoda_"$tdate".dmp

#3. Còpia de seguretat mysql al disc NDAS
#TODO

#4. Importar la base de dades mysql
CMD="ssh joan@wiki.joanillo.org"
cad="mysql -u root -p******* arthropoda < ~/copia_seguretat/mysql_backup/arthropoda_"$tdate".dmp"
$CMD $cad

#5. Còpia de fotos les fotos dels bitxos al servidor:
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/thumbnails/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/thumbnails --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosthumbnails_"$tdate".log
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/pics800/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/pics800 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospics800_"$tdate".log
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/pics400/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/pics400 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospics400_"$tdate".log
#rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/picssdl800/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/picssdl800 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospicssdl800_"$tdate".log
#rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/picssdl1600/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/picssdl1600 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospicssdl1600_"$tdate".log
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/aquarella/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/aquarella --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosaquarella_"$tdate".log
#(però si executo el script fora del local no té cap sentit):
#rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/originals/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/originals --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosoriginals_"$tdate".log

#6. Còpia dels fitxers de la web
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/web/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/web --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/arthropodaweb_"$tdate".log

#7. Còpia de fotos al disc NDAS
#TODO
exit 0

Sincronització de l'aplicatiu web i altres carpetes (pixtuffarthro, upload2flickr, presentaciosdl, generar_estereopars)

Si faig un scp es copien tots els arxius:

$ scp -r /home/joan/arthropoda/web joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/web

Per tant és millor fer un rsync i només copiar els arxius que s'han d'actualitzar:

$ rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/web/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/web/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/arthropoda_web_120921.log
$ rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/presentaciosdl/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/presentaciosdl/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/arthropoda_presentaciosdl_121019.log
$ rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/pixtuffarthro/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/pixtuffarthro/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/pixtuffarthro_121019.log
$ rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/upload2flickr/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/upload2flickr/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/upload2flickr_121019.log
$ rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/generar_estereopars/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/generar_estereopars/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/generar_estereopars_121019.log

script_copiaseg_arthropoda_v3.sh:

#!/bin/bash
# el script s'ha d'executar com a sudo, doncs així ho requereix el rsync degut a permisos en les carpetes de destí
# Com fer que no demani el pwd? (per al scp, per al ssh i per als rsync). Doncs molt senzill: fent que el servidor confïi en el meu portàtil.
# Ara bé! com que executo el script com a sudo, el servidor ha de confiar en l'usuari root, i és per això que executaré la comanda ssh-keygen -t dsa com a sudo (i les altres també).

# oct 2014. Com fer que no demani password tota l'estona?
# primer de tot ofusquem el pwd. Després, en totes les comandes ficar
# $ echo xxx | sudo -s comanda
# després el servidor ha de confiar en el portàtil. Segueixo SSH#SSH_sense_demanar_password. Això val tant per a ssh com per scp. S'ha de fer dues
# vegades si vull que el servidor confïi tant en 'joan' com en 'root' (doncs aquest script l'executo com a sudo).


# Ara ja funciona
NOM_BACKUP="UbuntuServer"
tdate=`date +%y%m%d`
P=$(echo "bxclS89She44DF4xcaiblxcVa" | tr -d "bl" | tr -d "xc" | tr -d "DF" | tr -d "89" | tr -s "S" | tr -s "4") 

#1. Còpia de seguretat mysql local
mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p$P -r arthropoda_"$tdate".dmp -v arthropoda

#2. Còpia de seguretat mysql al servidor
scp arthropoda_"$tdate".dmp joan@wiki.joanillo.org:~/copia_seguretat/mysql_backup/arthropoda_"$tdate".dmp

#3. Còpia de seguretat mysql al disc NDAS
#TODO

#4. Importar la base de dades mysql
CMD="ssh joan@wiki.joanillo.org"
cad="mysql -u root -p$P arthropoda < ~/copia_seguretat/mysql_backup/arthropoda_"$tdate".dmp"
$CMD $cad

#5. Còpia de fotos les fotos dels bitxos al servidor:
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/thumbnails/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/thumbnails --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosthumbnails_"$tdate".log
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/pics800/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/pics800 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospics800_"$tdate".log
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/pics400/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/pics400 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospics400_"$tdate".log
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/picssdl800/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/picssdl800 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospicssdl800_"$tdate".log
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/picssdl1600/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/picssdl1600 -log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotospicssdl1600_"$tdate".log
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/aquarella/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/aquarella --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosaquarella_"$tdate".log
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/anaglifs/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/anaglifs --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosanaglifs_"$tdate".log
#(però si executo el script fora del local no té cap sentit):
#rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/originals/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/originals --log-#file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosoriginals_"$tdate".log

#6. Còpia dels fitxers de la web
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/web/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/web --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/arthropodaweb_"$tdate".log

#7. Còpia de generar_estereopars
rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/generar_estereopars/ joan@wiki.joanillo.org:/var/www/arthropoda/generar_estereopars --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/arthropodagenerar_estereopars_"$tdate".log

#8. Còpia de fotos al disc NDAS
#TODO
exit 0

Estereografia

Ja he fet l'aplicatiu generar_estereopars, estic ficant els parells estereogràfics dins la taula ESTEREO, i ja tinc actualitzat l'aplicatiu web per veure els parells estereogràfics que tinc classificats a la bd (estereo.php).

Cross view (side by side)

Anaglif amb GIMP

130609 091944 pic anaglyph.JPG

Està ben explicat a

Es tracta d'un anaglif red-cyan. En el procés, la foto esquerra quedava amb tonalitat cyan, i això vol dir que en les ulleres el vidre dret ha de ser cyan per tal de què quedi invisible. De la mateixa manera, la foto dreta quedava amb tonalitat vermell, i això vol dir que en les ulleres el vidre esquerre ha de ser vermell per tal de què quedi invisible.


Put on glasses (red on left, cyan on right) and you should now see the anaglyph.

Ara que ja sé fer-ho de manera manual amb el GIMP, es tracta de fer-ho igual amb el convert de IM (ImageMagick).

Anaglif amb convert-ImageMagick

per combinar dues imatges en una de sola s'utilitza composite:

$ composite -stereo +0+0 130609_091940_pic.JPG 130609_091944_pic.JPG tmp.JPG

però això no és el que jo utilitzaré. Jo el que vull és extreure el canal vermell de la foto esquerre i el complementari (és a dir, els altres dos canals, el verd+blau = cyan) de la foto dreta. Quan ho tingui aleshores sí que combinaré les dues fotos.

Per separar un sol canal:

$ convert 130609_091940_pic.JPG -channel R -separate separate_red.JPG

i si vull separar els tres canals RGB en tres imatges diferents:

$ convert 130609_091940_pic.JPG -separate separate_RGB_%d.JPG

obtinc separate_RGB_0.JPG, separate_RGB_1.JPG i separate_RGB_2.JPG

Per tant, la manera de procedir serà:

1.Separar el canal vermell per a la foto esquerre, i el cyan per a la dreta:

$ convert 130609_091940_pic.JPG -channel r -separate separate_R.JPG
$ convert 130609_091944_pic.JPG -separate -delete -3 separate_GB_%d.JPG #elimina el vermell

cosa curiosa: en el cas del -delete, -delete -1 elimina el blau; -delete -2 elimina el verd; -delete -3 elimina el vermell. És a dir, diferent del què caldria esperar.

2. Combinar les fotos esq i dreta (modificades), en una de nova:

$ convert separate_R.JPG separate_GB_0.JPG separate_GB_1.JPG -set colorspace RGB -combine combine_anaglyph.JPG

i el resultat és el correcte (igual al que he obtingut manualment amb el GIMP).

nota: si utilitzo l'opció

 -set colorspace RGB -combine -set colorspace sRGB

tal com es comenta en un dels enllaços el resultat és bàsicament correcte (similar al que he obtingut manualment amb el GIMP), però la imatge és més lluminosa, s'ha d'enfosquir...

Hi ha gent que utilitza opcions com ara roll per fer shift d'una imatge respecte de l'altre i obtenir l'efecte 3D. Però no és el meu cas, jo ja parteixo de dues fotos reals.

script per fer anaglifs

Del procediment anterior podem deduir que el procés es pot automatitzar fàcilment.