Apache i Autenticació PAM

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

TBD. La pràctica consisteix en què els usuaris que pertanyen al grup familia poden accedir a un recurs web: http://localhost/familia, mitjançant autenticació PAM.

Segueixo:

$ sudo groupadd familia

Creem dos usuaris en el nostre sistema: jordi i jaume. L'usuari jordi el farem pertànyer al grup familia, i l'usuari jaume no.

Per crear els usuaris podem fer servir useradd o adduser, però no fan el mateix:

$ sudo useradd jordi
$ sudo useradd jaume

$ sudo passwd jordi
Introduïu la nova contrasenya d'UNIX: 
Torneu a escriure la nova contrasenya d'UNIX: 
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament

$ sudo passwd jaume
Introduïu la nova contrasenya d'UNIX: 
Torneu a escriure la nova contrasenya d'UNIX: 
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament

Ara afegim el jordi al grup familia, però no ho fem per al jaume:

$ sudo usermod -a -G familia jordi (ho fem d'aquesta manera perquè l'usuari ja existeix. També hauríem pogut crear l'usuari fent sudo useradd -G familia jordi)

$ su jordi
$ groups
jordi familia
$ exit

veiem com efectivament jordi pertany al grup familia.

Primer de tot hem d'instal.lar el mòdul mod_auth_pam (an authentication module for the Apache Web-Server). En aquest punt no seguirem l'enllaç i ho farem més fàcil. A Ubuntu 12.04 tenim un paquet, i ens evitem la compilació directa:

$ sudo apt-get install libapache2-mod-auth-pam
$ cd /var/www
$ sudo mkdir familia
$ cd familia/
$ sudo cp /home/joan/Baixades/Inachis_io.jpg .
$ cd /etc/apache2/sites-available/
$ sudo joe default
Alias /familia "/var/www/familia/"
<Directory /var/www/familia>
AuthPAM_Enabled on
AllowOverride None
AuthName "Secrets de la Família"
AuthType "basic"
require group familia
</Directory>
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.