Anem a fer una obra de teatre

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Cartelera-teatral-barcelona-1.jpg

Ara que ja has practicat els inserts (i updates i deletes), és hora d'introduir informació a les bases de dades. De moment, en la base de dades de vestuari hi ha una informació mínima de dues obres de teatre que hi ha.

L'objectiu és que cada alumne creï una obra de teatre nova (amb el vestuari corresponent que es necessita), i aquesta informació la posarem en comú.

La Caputxeta Vermella

Diagrama vestuari.png

De moment mirem la informació que hi ha a la base de dades original:

mysql> use vestuari

mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_vestuari |
+--------------------+
| AMBIENTACIO    |
| CATEGORIA     |
| LOCALITZACIO    |
| OBRA        |
| PERSONATGE     |
| VESTUARI      |
| VEST_PERS     |
+--------------------+

mysql> select * from OBRA;
+---------+----------------------------+------+---------------------------------------------+
| id_obra | obra            | year | notes                    |
+---------+----------------------------+------+---------------------------------------------+
|    1 | La Caputxeta Vermella 2018 | 2018 | versió clàssica               |
|    2 | La Caputxeta Vermella 2021 | 2021 | versió moderna i ambientada a l'actualitat |
+---------+----------------------------+------+---------------------------------------------+

(hi ha dues versions de la Caputxeta Vermella)

mysql> select * from PERSONATGE;
+---------+--------------------+--------------+---------+
| id_pers | pers        | rol     | id_obra |
+---------+--------------------+--------------+---------+
|    1 | Caputxeta vermella | protagonista |    1 |
|    2 | mare        | secundari  |    1 |
|    3 | àvia        | secundari  |    1 |
|    4 | llop        | protagonista |    1 |
|    5 | caçador      | secundari  |    1 |
|    6 | Caputxeta     | protagonista |    2 |
|    7 | àvia        | secundari  |    2 |
|    8 | llop        | protagonista |    2 |
|    9 | caçador      | secundari  |    2 |
+---------+--------------------+--------------+---------+

Hi ha 9 personatges: els 5 primers són de la primera obra, i els 4 restants són de la 2a obra. Pregunta: per què no reciclem el personatge? Per què distingim entre el llop de la primera obra i el llop de la segona obra? RESPOSTA: perquè aquesta és una base de dades de vestuaris, i el llop de la primera obra (versió clàssica) portarà una roba diferent del llop de la segona obra (versió moderna).

Vestuari que hi ha:

mysql> select * from VESTUARI;
+-----+--------------------------------+-----------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
| ref | vestuari            | notes                  | color   | talla | id_cat | id_amb | id_loc |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+
|  1 | espardenyes          | NULL                  | blanques | M   |   3 |   5 |   5 |
|  2 | faldilla vellut        | NULL                  | negra   | M   |   7 |   5 |   2 |
|  3 | vestidet            | la roba la vam comprar a Ribes & Casals | marró   | M   |   8 |   5 |   2 |
|  4 | caputxa vermella        | NULL                  | vermell  | NULL |   6 |   5 |   6 |
|  5 | perruca-trena         | www.barcelonapelucas.com        | rossa   | NULL |   6 |  NULL |   6 |
...

Qui porta aquest vestuari?:

mysql> select * from VEST_PERS;
+-----+---------+-------------------------------------+
| ref | id_pers | notes                |
+-----+---------+-------------------------------------+
|  1 |    1 | que estiguin ben blanques i lluents |
|  2 |    1 | NULL                |
|  3 |    1 | NULL                |
|  4 |    1 | NULL                |
|  5 |    1 | NULL                |
|  6 |    2 | NULL                |
|  7 |    2 | NULL                |
|  8 |    3 | NULL                |
...

Quines són les categories, ambientacions i localitzacions del vestuari?

mysql> select * from CATEGORIA;
+--------+--------------------+
| id_cat | cat        |
+--------+--------------------+
|   1 | pantalons     |
|   2 | camises      |
|   3 | sabates      |
|   4 | barrets      |
|   5 | perruques     |
|   6 | complements    |
|   7 | faldilles     |
|   8 | vestits      |
|   9 | pijames      |
|   10 | disfresses animals |
|   11 | abrics       |
|   12 | disfresses     |
+--------+--------------------+

mysql> select * from AMBIENTACIO;
+--------+-------------------+-------+-------------------------------+
| id_amb | amb        | segle | notes             |
+--------+-------------------+-------+-------------------------------+
|   1 | Roma       | NULL | Roma             |
|   2 | Grècia Clàssica  | NULL | Grècia Clàssica        |
|   3 | Edat Mitjana   | s.XII | Edat Mitjana         |
|   4 | Romanticisme   | s.XIX | Romanticisme         |
|   5 | Pastoril     | s.XIX | ambientació rural i senzilla |
|   6 | urbà       | s.XXI | ambientació urbà del carrer  |
+--------+-------------------+-------+-------------------------------+

mysql> select * from LOCALITZACIO;
+--------+------+-------------+-------+-----------------------------------+
| id_loc | loc | tipus    | hab  | notes               |
+--------+------+-------------+-------+-----------------------------------+
|   1 | C-01 | capsa    | HAB-1 | capsa de barrets         |
|   2 | G-01 | guarda-roba | HAB-1 | Guarda-roba de l'habitació 1   |
|   3 | C-02 | penjador  | HAB-1 | Penjador costat de la porta hab 1 |
|   4 | A-01 | armari   | HAB-1 | NULL               |
|   5 | S-01 | sabater   | HAB-1 | NULL               |
|   6 | C-02 | capsa    | HAB-1 | capsa de complements       |
|   7 | A-02 | armari   | HAB-1 | disfresses vàries         |
+--------+------+-------------+-------+-----------------------------------+

I això és tot per a les dues obres que ara estan introduïdes a la base de dades. Ja has practicat selects amb aquesta base de dades.

Ara et toca a tu crear una obra de teatre.

Una nova obra de teatre

Hauràs de crera una obra de teatre, amb els seus personatges, i el vestuari que fan servir. Evidentment, pots reciclar vestuari que s'ha fet servir en les dues obres de teatre de la Caputxeta (per això guardem el vesturari en capses i armaris i el tenim ben guardat i classificat, per reciclar-lo i no haver d'estar comprant coses noves a l'Amazon, és important ser ordenat i per això tenim aquesta base de dades).

Pensaràs:

 • Nom de l'obra (insert a la taula OBRA) (com a mínim 1)
 • Personatges de l'obra (inserts a la taula PERSONATGE) (com a mínim 4)
 • Vestuari nou que es fa servir (inserts a la taula VESTUARI) (veure NOTA) (com a mínim 10)
 • Relació entre personatges i vesturai (inserts a la taula VEST_PERS). (com a mínim 15)

NOTA: abans d'inserir dades en la taula de VESTUARI, potser voldràs inserir dades en les taules LOCALITZACIO, AMBIENTACIO, CATEGORIA si així ho consideres necessari.

Tasques

Cada alumne crearà una nova obra de teatre. El professor s'encarregarà de posar totes les dades en comú per tal de què no hi hagi conflictes. Aquesta pràctica és comunitària, cada alumne aporta el seu gra de sorra a la informació global de la base de dades.

 • 1a. Nom de l'obra (insert a la taula OBRA) (com a mínim 1). Format CSV
 • 1b. Nom de l'obra (sentència INSERT)
 • 2a. Personatges de l'obra (inserts a la taula PERSONATGE) (com a mínim 4). Format CSV
 • 2b. Personatges de l'obra (sentències INSERT)
 • 3a. Vestuari nou que es fa servir (inserts a la taula VESTUARI) (com a mínim 10). Format CSV
 • 3b. Vestuari nou que es fa servir (sentències INSERT)
 • 4a. abans d'inserir dades en la taula de VESTUARI, potser voldràs inserir dades en les taules LOCALITZACIO, AMBIENTACIO, CATEGORIA si així ho consideres necessari. Format CSV
 • 4b. abans d'inserir dades en la taula de VESTUARI, potser voldràs inserir dades en les taules LOCALITZACIO, AMBIENTACIO, CATEGORIA si així ho consideres necessari. (sentències INSERT)
 • 5a. Relació entre personatges i vestuari (inserts a la taula VEST_PERS). (com a mínim 15). Format CSV
 • 5b. Relació entre personatges i vestuari (inserts a la taula VEST_PERS). (com a mínim 15). (sentències INSERT)
 • 6. Posar tots els inserts en el script nom_obra.sql (on nom_obra és el nom de la teva obra)
 • 7. Executa les següents sentències i visualitza els resultats: (nom_obra representa el nom de la teva obra)
 • 7a. personatges de l'obra nom_obra.
 • 7b. vestuari que es fa servir a l'obra nom_obra.
 • 7c. Localització del vestuari que es fa servir a l'obra nom_obra.

Entrega

Entregaràs al Classroom, dins del termini, dos fitxers:

 1. un fitxer de text (txt, document de google o pdf) on responguis totes les preguntes que se't fan en l'anterior apartat
 2. Entregaràs el script nom_obra.sql. El professor recopilarà tots els scripts dels alumnes, els revisarà, i els posarà en un sol i únic script vestuari.sql. En farem la distribució a tota la classe i tothom actualitzarà en el seu docker la base de dades de vestuari.

creat per Joan Quintana Compte, desembre 2021