Alesis DM5

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Finalment m'he comprat un Alesis DM5.

Alesis DM5 Drum Module

Dm5 1.jpg
Dm5 2.jpg

Manual: Fitxer:Aledm5 manual.pdf

Serious drum sound

DM5 is a classic Alesis drum-sound module for drummers, programmers, producers, and anyone else who needs great-sounding drums and percussion. DM5 contains 540 stereo, 18-bit drum sounds that can be assigned to any of the 21 programmable drumsets. 12 trigger inputs enable DM5 to be used with all Alesis drum and cymbal pads, SURGE Cymbals, and the triggering devices from most other major manufacturers.

DM5 also has full MIDI I/O so it can be used as a sound source for composing, programming, and sequencing with a wide variety of controllers including keyboards, pad triggers, MPCs, and more.

Alesis' exclusive Dynamic Articulation™ technology modifies sample sounds so they change as you play them. This results in sounds that respond accurately not only to dynamic changes, but also with the appropriate timbral and color changes you'd expect from their acoustic counterparts. Our Random Sample feature also ensures you don't get the same sound twice for further creative realism.

Built-in Alesis studio effects including reverb and ambiance ensure that you can send a complete, finished sound to the PA, recording system, and your headphones with no additional processing.

Test Alesis DM5 Drum Module

Per testejar aquest mòdul de bateria que he comprat, he de comprovar la seva qualitat i connectivitat tant com en audio (és un sintetitzador de sons) com en MIDI (és un controlador MIDI). A efectes pràctics, és com el teclat CASIO CTK-731, que produeix sons, i també és un controlador MIDI. La diferència és que el teclat els events MIDI es generen teclejant les tecles, i en el Alesis DM5 necessito connectar els pads (fins a 12 pads). També és important tenir en compte com actuen els pads: són triggers, és a dir, provoquen un NOTE ON midi. Un piano, una guitarra o els sons de percussió tenen un comportament similar a tocar una caixa amb una baqueta. En canvi, una trompeta, els saxos, metalls i vents necessites una aportació d'aire (missatge midi) per tal que sonin. Per tant, si mapejo un pad amb el so d'una trompeta no sonarà res.

ALESIS DM5 autònom

És la manera bàsica de funcionar. Connecto un pad-trigger i el configuro per tal que soni una veu concreta. Per qualsevol problema seguir les instruccions. S'escolta pels auriculars, o per la sortida d'audio (MAIN o AUX, l'una o l'altra, s'ha de configurar).

CASIO CTK-731 com a controlador, ALESIS DM5 com a mòdul de so (directament, sense EDIROL)

Connectem el CTK-731 (MIDI OUT) amb el ALESIS DM5 (MIDI IN). Toquem les tecles del teclat, i automàticament ja sona el ALESIS. Per tal de que el teclat no soni, probo amb ETERNAL, EXTERNAL PLAY, EXTERNAL SOLO, però igualment sona el teclat (hi deu haver una manera). La solució ràpida és baixar el volum del teclat.

Quan faig sonar una nota pel teclat, s'activa NOTE CHASE, i apareix la informació de la nota que s'ha tocat. Ara puc canviar els paràmetres d'aquesta nota (VOICE, TUNE, MIX, OUTPUT, GROUP). Canviar els paràmetres d'una nota afecta a tots els sons de la bateria (és a dir, en els diferents DRUM SETS aquesta nota té assignats altres sons, que també es veuran afectats).

(mirar i documentar pag 14)

ALESIS DM5 com a controlador, CASIO CTK-731 com a mòdul de so (directament, sense EDIROL)

(pag 15 del manual)

Connectem el ALESIS DM5 (MIDI OUT) amb el CTK-731 (MIDI IN). Tenim a més a més un trigger en la posició 1. Toco el meu pad, i automàticament ja sona pel teclat. (Si venim de la secció anterior, recordar de pujar el so). Evidentment, també sona la nota pel mòdul de so. Si vull que només soni pel teclat, hauré de desactivar el Control Local (mode MIDI, page 2, i selecciono CONTROL LOCAL=off; pàg 16 del manual).

En el meu cas tinc seleccionada la nota 36 (C) pel canal 0, i em sona un piano perquè pel canal 0 del teclat tinc un piano. Puc jugar una mica aquí. Amb el mode MIDI, puc canviar la nota root a, per exemple, 40 (E), i ara quan colpegi el pad tinc un Mi. També puc fer que soni pel canal 01. Si vull que soni una trompeta, hauré de triar en el canal 1 del CTK-731 un so de trompeta. (una trompeta no! veure més avall perquè).

Per tal de fer-ho, he de seleccionar en el CTK-731 INTERNAL, EXTERNAL o EXTERNAL SOLO. (això és un lio). Tot i que poden haver-hi altres solucions, el millor és treballar amb EXTERNAl SOLO. Aleshores selecciono un únic canal apretant el botó corresponent, per ex CH3. El DM5 l'he de tenir seleccionat també amb aquest canal. He de veure en el CTK-731 unes ratlletes de què rebo senyal per aquest canal quan toco el pad. Amb el botó enter del CTK-731 puc seleccionar l'instrument que vull que soni. Tot això ho he fet amb el CH3, que sento el so. Ara bé, amb el CH1 i el CH2 no sento res... per què? Doncs perquè he de tenir molt de compte l'instrument que faig sonar. No tots els instruments són iguals. El piano i la percussió n'hi ha prou amb un Note ON, però hi ha altres instruments com la trompeta, reeds, winds, que necessita l'aportació constant d'aire per tal que sonin, i amb un NOTE ON no sona res. És per això que no em sonava res. Per fer proves puc provar el 001 (Grand Piano), i si busco sons de percussió puc provar 112-119 o 192-199.

La manera de fer-ho funcionar és: selecciono per exemple en el DM5 el canal 3, i en el CTK-731 apreto CH-3 (amb EXTERNAL SOLO). En el CTK-731 apreto Enter, i aleshores puc seleccionar el programa-instrument, i el volum. I ja està (he de seleccionar un volum suficientment gran).

Si tinc diferents triggers-pads la manera de procedir per programar-los és: els connecto tots. Apreto la tecla MIDI del DM5. Quan toco un pad, si em fixo, veuré que queda seleccionat el pad que he tocat. Per tant, li assigno un canal i en el CTK-731 un so. I així anar fent per tots els pads.

ALESIS DM5-EDIROL-FLUIDSYNTH. DM5 com a controlador

Connecto el Edirol i comprovo que el detecta:

$ cat /proc/asound/cards

L'objectiu és generar els events MIDI amb els pads connectats a l'Alesis DM5, i s'ha de sentir els sons en el fluidsynth.

$ fluidsynth -m alsa_seq -a jack /home/joan/soundfonts/AI-APiano02trans.sf2

El JACK arrenca amb la interfície que tingui per defecte. En funció de si és la targeta de so interna o el Edirol, sonarà per una o per l'altra.

He de connectar el UA-25EX amb el fluidsynth (aconnect o aconnectgui):

$ aconnect -x
$ aconnect -i -o
$ aconnect 20:0 129:0
$ aconnect -i -o -l

cliente 20: 'UA-25EX' [tipo=kernel]
  0 'UA-25EX MIDI 1 '
	Conectando con: 20:0, 129:0
	Conectado desde: 20:0
cliente 129: 'FLUID Synth (5637)' [tipo=usuario]
  0 'Synth input port (5637:0)'
	Conectado desde: 20:0

El fluidsynth pot sonar per la targeta de so interna o per l'Edirol. Això dependrà de la interfície que hagi triat en el Jack.

Funciona bé amb alguns soundfonts (AI-APiano02trans.sf2, AI-Guitarish01.sf2), però no pas amb d'altres (com HyperSaw_01.sf2) per les mateixes raons que deiem. Els pianos i les guitarres amb un Note ON en tenen prou per sonar.

VKEYBD-EDIROL-ALESIS DM5. DM5 com a mòdul de so

Ara bé, una altra possibilitat és que jo generi els events MIDI en l'ordinador (vkeybd), i els faci sonar, a través de la targeta de so EDIROL UA-25EX, per l'Alesis (connectats per cable MIDI). Anem a fer-ho.

$ aconnect -i -o

cliente 20: 'UA-25EX' [tipo=kernel]
  0 'UA-25EX MIDI 1 '
cliente 130: 'Virtual Keyboard' [tipo=usuario]
  0 'Virtual Keyboard'

$ aconnect 130:0 20:0

Arrenco el vkeybd. Amb el aconnect o el aconnectgui connecto el vkeybd amb la targeta de so de l'Edirol. Toco una nota pel teclat del vkeybd, i efectivament sona pel DM5. Si no sona, m'he de fixar si el botó del NOTE CHASE fa una pampelluga. Si fa pampelluga és que li arriba el senyal MIDI (tinc encesos els altaveus connectats al DM5??).

Quan toco una nota del vkeybd, el NOTE CHASE em selecciona la nota que he tocat. Recordem que una nota està seleccionada a una veu i número de veu, i per tant sonarà aquest número de veu (o bé en aquest moment la puc canviar). En el vkeybd puc desplegar el Program List. Puc seleccionar diferents programes en el vkeybd, i això envia un missatge de Program Change que fa que per a la nota seleccionada, canvia el número de veu. Però això només serà cert si en el Mode MIDI tinc seleccionat Program Change=ON. En aquest mode, si envio un missatge de canvi de programa aquest missatge es processa.

Llegir la pàgina 37 del manual sobre la taula de Canvi de Programa. Per defecte, els canvis de Programa del 00-20 estan associats als Conjunts de Bateria (Drum Sets) del 0-20. I també el 21-41, etc. Ara bé, ho puc mapejar diferent en la pàgina 4 del mode MIDI: MIDI és el número de canvi de programa i INT és el drum set. En resum, si està activat PrgChange=ON, un canvi de programa provoca un canvi de Drum Set.

Si apreto el botó Drum Set, i en el vkeybd selecciono Program List, veuré quan canvio de programa canvia el Drum Set. Ara bé, compte perquè:

 • 000:000 Piano1 -> 1
 • 000:001 Piano2 -> 1
 • 000:002 Piano3 -> 2
 • 000:003 Honky Tonk ->3
 • ...

Alesis Trigger I/O Percussion Pad to MIDI Interface

Alesis.jpg
Alesis front.jpg
Alesis back.jpg

The Alesis Trigger|io is a powerful new electronic percussion interface designed to capture the feel of a real drum performance while also harnessing the expansive capability of software and hardware sound modules. The Trigger|io converts input from your favorite percussion pads to make them usable as MIDI note messages for triggering sounds in software and hardware devices.

Featuring both MIDI and USB connectivity, the Trigger|io can be connected to your favorite software or hardware synth or drum module, and comes bundled with FXPansion's BFD Lite, a professional software drum module with high-quality acoustic and electronic drum kit libraries.

Documentació

Característiques

 • 10 TRS Trigger Inputs for Single or Dual Zone Trigger Inputs (compatible with various Manufacturer Pad Triggers, including Alesis, Roland and Yamaha)
 • 20 Programmable Presets for Storing and Recalling Various Setups
 • Includes BFD Lite Software Drum Module (Mac and PC) with Professional Quality Acoustic and Electronic Drums in standalone, VST, AU and DXi plug-in formats
 • Easy Interface for Quick Editing and User Setups
 • USB 1.1 Plug and Play (Windows and Mac), MIDI Out
 • HiHat Input for on/off or Continuous Control
 • Up/Down Foot switch Input for Selecting Kits Remotely
 • Customizable Trigger Settings for Gain, Assignment of MIDI Channels, Note Numbers, Crosstalk, velocity curve, threshold, re-trigger time and pad type
 • Mounting Holes for Optional Drum Stand Mount

Drum kit

Bateria angles.png
Bateria castella.jpg

Components d'una bateria:

Correspondència:

 • cymbal = plat (ang: 1; cast: 6)
 • tom, floor toom = tom, tom de terra (ang: 2,3; cast: 2,4)
 • bass drum = bombo (ang: 4; cast: 1)
 • snare = caixa (ang: 5; cast: 3)
 • hi-hat = hi-hat (ang: 6; cast: 5)

Construcció de pads

En aquest link s'explica com construir pads per a l' Alesis DM5 o per l' Alesis Trigger I/O.

Hardware similar

 • ALESIS DM5 DRUMMODUL: sembla ser que és millor, i a més inclou un mòdul de so (vol dir que sona sense haver de connectar-lo enlloc).
 • YAMAHA DTXPRESS IV SOUND MODUL

En primer lugar, decirte que no he probado el alesis trigger io. Por lo que se, solo convierte la señal del trigger en midi para poder utilizarlo con otro sistema, ya sea un pc, un modulo... el DM5 hace lo mismo, menos las dual zones, pero ademas es un modulo de sonido.

Dependiendo del uso que vayas a darle creo que la decisión es sencilla, si es para directo, descaradamente DM5, si es para estudio, pues un trigger IO (aunque el DM5 tambien te sirve)

Ten en cuenta también que hay mercado de segunda mano para el Dm5 y lo puedes encontrar por un precio muy parecido al trigger io nuevo.

Projectes electrònica eDrum


creat per Joan Quintana Compte, abril 2009