50 ways... The hardware solution: a MIDI controller and a synthesizer

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Abstract

Abstract in English

Resum

Objectius

Desenvolupament

Introduction to the Principles of Music Synthesis

Video

Transcripció català

Anomeno aquest video amb el títol La solució hardware perquè no necessito un ordinador per a res. En altres videos utilitzarem l'ordinador tota l'estona, ja sigui per tocar o per produir sons, però no en aquest video.

Aquest tros de màquina l'anomenem un controlador MIDI, i envia missatges MIDI quan pitjo una tecla del teclat. El missatge Note ON quan pitjo, i el missatge Note Off quan deixo anar. I aquest tros de màquina és un sintetitzador. Rep missatges MIDI i tota l'electrònica que hi ha a dins produeix so, que pots variar amb tots aquests botons i interruptors. Com que aquestes dues màquines s'entenen amb el mateix protocol, el protocol MIDI, senzillament connectem el connector MIDI Out del controlador al connector MIDI IN del sinte... i funciona!. Ara puc tocar els botons i buscar un so que m'agradi.

El Meeblip és un sinte digital monofònic. Significa que només produeix un so al mateix temps; i que el so el produeix el microcontrolador mitjançant dos oscil.ladors generats digitalment, i tots els efectes com filtres, envelopes, LFO són també efectes digitals. Pots canviar tots els paràmetres amb els botons i interruptors. Meeblip és un projecte nou llençat amb la idea en ment del Open Source Hardware, similar al Software Lliure. Això significa que disposes de tota la documentació, els esquemes electrònics i els fitxers, tens l'ajuda de la comunitat, està permès hackejar, obrir, remenar, trastejar, soldar, reemplaçar components, reprogramar el firmware,...

Tinc un preset, és a dir, una combinació de botons i interruptors, amb un so que m'agrada, i vaig a tocar Una Plata d'Enciam.

Transcripció castellà

Llamo este video con el título La solución hardware porque no necesito el ordenador para nada. En otros videos utilizaremos el ordenador todo el rato, ya sea para tocar o para producir sonidos, pero no en este video.

Este pedazo de máquina lo llamamos un controlador MIDI, y envía mensajes MIDI cuando pulso una tecla del teclado. El mensaje Note ON cuando pulso, y el mensaje Note Off cuando dejo de pulsar. Y este pedazo de máquina es un sintetizador. Recibe mensajes MIDI y toda la electrónica que hay dentro se encarga de producir sonido, que puedes variar con todos estos botones y interruptores. Como estas dos máquinas se entienden con el mismo protocolo, el protocolo MIDI, sencillamente conectamos el conector MIDI Out del controlador al conector MIDI IN del sinte... y funciona!. Ahora puedo tocar los botones y buscar un sonido que me guste.

El Meeblip es un sinte digital y monofónico. Significa que sólo produce un sonido a la vez; y que el sonido lo produce el microcontrolador mediante dos osciladores generados digitalmente, y todos los efectos como filtros, envelopes, LFO son también efectos digitales. Puedes cambiar todos los parámetros con los botones y interruptores. Meeblip es un proyecto nuevo lanzado con la idea en mente del Open Source Hardware, similar al Software Libre. Esto significa que dispones de toda la documentación, los esquemas electrónicos y los ficheros, tienes la ayuda de la comunidad, está permitido hackear, abrir, trastear, curiosear, soldar, reemplazar componentes, reprogramar el firmware,...

Tengo un preset, es decir, una combinación de botones y interruptores, con un sonido que me gusta, y voy a tocar Una Plata d'Enciam.

Transcripció anglès

I called this video with the title The hardware solution because I don't need a computer at all. We are going to use the computer in other videos, to play or to produce sound, but not in this video.

This piece of hardware we call it a MIDI contrller, and it sends MIDI messages when I hit the keyboard key. A Note ON when I hit, a Note Off when I release. And this piece of hardware is a synthesizer. It receives MIDI messages and all the electronics and oscillators inside produce sound that you can change with all the knobs. Because these two stuff speak with the same protocol, the MIDI protocol, we plug the MIDI Out connector from the controller to the MIDI IN connector from the synth... and it works. Now I can tweak the knobs searching for a nice sound.

The Meeblip is a digital and monophonic synth, that means that you can produce only one sound at the same time; and the sound is produced by the microcontroller generating two oscillator samples, and all the effects like filters, envelopes and LFO are also digitally generated. You can tweak all the parameters with knobs and switches. Meeblip is a new project released with the aim of the Open Source Hardware, similar to Open Source Software. This means that you have documentation, the schematics and files, you have community help, you are allowed to hack, to open, to solder, to replace components, to reprogram the firmware, to tweak, to tinker with it.

I have a preset with a sound that I like it, and I'm going to play now Una Plata d'Enciam.

Notes tècniques

Enllaços

  • Wiki:
  • Blog:
  • YouTube:

creat per Joan Quintana Compte,