Retoc fotogràfic tipus plugins d'Instagram

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

La meva càmera del mòbil no és bona (colors molt apagats), però si apliques filtres com el Lo-fi d'Instagram les fotos milloren molt.

Hi ha un altre tema, i és que Instagram retalla les fotos a quadrades, i jo vull mantenir el format de les fotos.

Solució 1 (no acaba de funcionar)

Es pot instal·lar un plugin de filtres d'Instagram per a Gimp:


els plugins de gimp els tinc a:

/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins
~/.config/GIMP/2.10/plug-ins -> aquesta és la que val

compte! que hi ha un script que és el gmic_gimp_qt que no és un .py, i que és important. I és que aquests plugins es basen en fitxers python, però el motor dels filtres és el plugin GMIC.

Ho copio, reinicio el Gimp, però a mi no em funciona:

$ sudo cp /home/joan/Baixades/gimp-instagram-filters-master/plug-ins/* ~/.config/GIMP/2.10/plug-ins
$ sudo cp /home/joan/Baixades/gimp-instagram-filters-master/plug-ins/* /usr/lib/gimp/2.0/plug-ins

You will find a sub-menu "Instagram" under the "Filters" menu.

També instal·lo gimp-gmic, però res.

$ sudo apt-cache search gmic | grep gimp     
gimp-gmic - GREYC's Magic for Image Computing - GIMP Plugin

Per què? Doncs perquè acutalment Gimp (faig servir una versió actualitzada, 2.10) encara no té suport per a Python3, fa servir Python2.

$ python --version
Python 3.8.10

$ whereis python2
python2: /usr/bin/python2

$ whereis python3
python3: /usr/bin/python3

Una idea és que el intèrpret per defecte de Python sigui la versió 2. Fem un àlias en el .bashrc (tanquem i tornem a obrir la sessió)

alias python='/usr/bin/python2'
$ python --version
Python 2.7.18

Però tampoc funciona.

Solució 2

Utilitzar alguna web online on puguis aplicar un filtre. Funciona, però és un procés lent. Posats a fer, jo vull una solució automatitzada.

Solució 3

Ja que les fotos les faig amb el mòbil, utilitzar una app per aplicar filtres a les meves fotos. Una app que funciona és Lumii. El filtre EURO 04 dóna un resultat que m'agrada.

Tanmateix, és un procés manual i lent.

Solució 4: script levels. Fred's ImageMagick Scripts

Coll de jou.jpg

De tots els scripts que hi ha, el que funciona és el filtre de levels (per sort he tingut bastanta sort i no els he hagut de provar tots).

Applies a Photoshop-like levels operation on an image.

USAGE: levels [-C channels ] [-i invals] [-o outvals] [-r range] [-g gammaval] [-c clipvals] infile outfile

Seria equivalent a tocar les corbes amb el Gimp, que efectivament millora molt la foto.

La clau està en l'opció -invals, que fa un stretch dels nivells:

-i invals: input stretch values; ilow,ihi as pair of comma separate non-negative floats;

Per exemple:

$ ./levels -C global -i 25,75 ./filtres/IMG_20200927_115453.jpg ./filtres/prova1.jpg

Jugant amb una foto de prova, però els valors 5,95; 10,90; 15,85; 20,80; 25,75. El millor és el 15,85.

./levels -C global -i 5,95 ./filtres/IMG_20221118_104115.jpg ./filtres/IMG_20221118_104115-1.jpg
./levels -C global -i 10,90 ./filtres/IMG_20221118_104115.jpg ./filtres/IMG_20221118_104115-2.jpg
./levels -C global -i 15,85 ./filtres/IMG_20221118_104115.jpg ./filtres/IMG_20221118_104115-3.jpg
./levels -C global -i 20,80 ./filtres/IMG_20221118_104115.jpg ./filtres/IMG_20221118_104115-4.jpg
./levels -C global -i 25,75 ./filtres/IMG_20221118_104115.jpg ./filtres/IMG_20221118_104115-5.jpg

script script_filtre_levels.sh

$ cd /home/joan/projectes/OSM/marker_animation/filtre_levels/

Tinc les fotos que vull millorar en una carpeta. Es tracta de fer una escombrada variant els paràmetres del filtre, i generar totes les fotos en la carpeta de resultats.

Depèn de la foto, la que em quedo pot ser l'original, la primera (5,95), segona, tercera o quarta 20,80.

Puc fer servir el mateix script per reduir el tamany de la foto (todo).

script script_filtre_levels.sh:

#!/bin/bash
# Joan Quintana (joanillo)-novembre 2022
# vull millorar les fotos del mòbil (que no tenen massa bona qualitat) amb un filtre tipus li-fo d'instagram
# que realça molt els colors. He trobat la pàgina:
# http://www.fmwconcepts.com/imagemagick/coloration/index.php
# i concretametn el filtre levels:
# http://www.fmwconcepts.com/imagemagick/levels/index.php
# que aconsegueix el resultat que jo vull (mirar llegir.txt)
# de cada foto otinc 4 fotos on vario el paàmetre (5,95; 10,90; 15,85; 20,80). I d'aquestes 4 escullo la millor
RUTA=/home/joan/projectes/OSM/marker_animation/filtre_levels
RUTAPICS=/home/joan/projectes/OSM/marker_animation/res/ribes-taga-ogassa-camprodon-ribes/prov
RUTARESULTATS=/home/joan/projectes/OSM/marker_animation/res/ribes-taga-ogassa-camprodon-ribes/prov/resultats
FILTRE=levels

clear
cd $RUTAPICS

for f in *.jpg
do
	cp $RUTAPICS/$f $RUTARESULTATS
	LEFT=0
	RIGHT=100
	START=0
	i=$START
	echo $f
	name=$(echo "$f" | cut -f 1 -d '.')
	for i in 0 1 2 3
	do
		LEFT=$(($LEFT+5))
		RIGHT=$(($RIGHT-5))
		i=$(($i+1))
		your_options="-C global -i $LEFT,$RIGHT $RUTAPICS/$f $RUTARESULTATS/$name-$i.jpg"
		FILTREAMBOPCIONS="levels $your_options"
		$RUTA/$FILTREAMBOPCIONS

	done
done

creat per Joan Quintana Compte, novembre 2022