Petita guia d'inici

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Per començar a treballar amb Openbravo seguirem la Little Setup Guide, versió espanyola. Aquest document està basat en la versió 2.33, i nosaltres utilitzem la versió 2.40

Fer login

Per entrar,

http://IP_servidor:port/context_name
http://192.168.0.15:8080/openbravo

on el port és el port pel qual funciona el Tomcat, i openbravo és el nom de context en el Tomcat de la instal.lació del Openbravo.

Si no es pot entrar, s'ha de mirar que no sigui un problema del Tomcat. Funciona http://192.168.0.15:8080?

Per defecte, després de la instal.lació, s'entra com a Openbravo/openbravo (compte les majúscules!)

Ús dels rols

Un cop acabada la instal.lació només hi ha un usuari (openbravo) i un rol, que és el System Administrator. Haurem de crear rols específics per a les tasques que s'han de realitzar: rol d'administració de sistemes, de programador, de Vendes, de Comptabilitat,...

Per assignar un rol per defecte a un usuari, hem d'anar per la ruta: Configuració General -> Seguretat -> Usuari. Seleccionar l'usuari que es desitja modificar i seleccionar el rol per defecte que se li assignarà.

Canviar l'idioma d'Openbravo

Un cop hem instal.lat el castellà, això no anula l'idioma anglès que venia per defecte. És a dir, en una empresa poden coexistir usuaris que tinguin l'aplicació configurada en diversos idiomes.

Donar d'alta una empresa

Afegir una entitat

El primer pas és crear una entitat. per fer-ho s'ha de tenir el Rol de System Administrator. Una entitat representa una empresa o companyia, per exemple IES Jaume Balmes, i una organització és una unitat de l'empresa, les quals poden ser Sucursals, Departaments, Centres de Cost, etc.

Més informació sobre com crear una nova entitat a http://wiki.openbravo.com/wiki/Creating_New_Entity.

A l'hora que es crea l'entitat es crea l'organització per defecte i dos usuaris: l'usuari administrador de l'entitat (en el camp Nom d'usuario Entitat) i un usuari amb accés a l'organització (en el camp Nombre d'usuari Organització).

I en aquest punt es pot afegir un arxiu amb el Pla Comptable del país on pertany aquesta Entitat.

Informació sobre el Pla Comptable a utilitzar: http://wiki.openbravo.com/wiki/NIC#Nuevo_Plan_General_Contable

D'aquí treurem el fitxer del Pla Comptable que necessitem especificar quan es crea l'entitat. En el cas de què volguem escollir una Pime, és el fitxer AccountsESOpenbravo_PGCpyme2007v10.zip.

Un cop creada l'entitat especificant el fitxer CSV, haurem d'executar el script de PostgreSQL, segons s'indica a les instruccions.

El fitxer CSV conté la informació del Pla Comptable:

"[Account_Value]","[Account_Name]","[Account_Name]","[Account_Type]","[Account_Sign]","[Account_Document]","[Account_Summary]","[Default_Account]","[Account_Parent]","Nivel","Operands"
"A","ACTIVO","ACTIVO","Asset","D","No","Yes",,,"E",
"A.A","A) ACTIVO NO CORRIENTE","A) ACTIVO NO CORRIENTE","Asset","D","No","Yes",,"A","E",
"A.A.I","I. Inmovilizado intangible.","I. Inmovilizado intangible.","Asset","D","No","Yes",,"A.A","E",
200,"Investigación.","Investigación.","Asset","D","No","Yes",,"A.A.I","C",
201,"Desarrollo","Desarrollo","Asset","D","No","Yes",,"A.A.I","C",
202,"Concesiones administrativas","Concesiones administrativas","Asset","D","No","Yes",,"A.A.I","C",
203,"Propiedad industrial","Propiedad industrial","Asset","D","No","Yes",,"A.A.I","C",
...

Anem a crear l'entitat IES Jaume Balmes

 • Entitat: IES Jaume Balmes
 • Organització: Dpt Informàtica
 • Nom d'usuari entitat: BalmesAdmin (és l'usuari amb rol de System Administrator de la nova entitat)
 • Nom d'usuari de l'organització: joan

Seleccionem l'arxiu de comptes: AccountsESOpenbravo_PGCpyme2007v10.csv, i acceptem

Proceso completado satisfactoriamente

La creación de la entidad finalizó correctamente

La creación de la contabilidad finalizó correctamente

La creación de los tipos de documento finalizó correctamente

La creación de los datos maestros finalizó correctamente

*****************************************************

Comenzando la creación de la entidad

Entidad=IES Jaume Balmes
Entidad=IES Jaume Balmes Actividad

Entidad=IES Jaume Balmes Campaña
Entidad=IES Jaume Balmes Categoría de producto
Entidad=IES Jaume Balmes Elemento (Cuenta, etc.)
Entidad=IES Jaume Balmes Informe contable
Entidad=IES Jaume Balmes Informe de impuestos
...

scriptV10_Postgres.sql S'ha d'executar el script scriptV10_Postgres.sql per tal d'acabar el procés d'importació del Pla Comptable. Ens connectem al Postgres en mode comanda i executem el seu contingut (llegir el fitxer INFORMACION).

Ens connectem al Postgres i avarigüem el AD_CLIENT_ID de l'entitat que hem creat:

$ psql -h localhost -p 5432 openbravo -U tad 
openbravo-# select ad_client_id, name from ad_client;

 ad_client_id |    name
--------------+------------------
      0 | System
   1000000 | BALMES
   1000001 | IES Jaume Balmes

ara executem el script (des de $ o des de openbravo-# ):

$ psql -U tad /i scriptV10_Postgres.sql
o bé
openbravo-# \i \i /home/joan/Desktop/AccountsESOpenbravo_PGCpyme2007v10/scriptV10_Postgres.sql

això ens crea la funció FIXNIC

i ara hem de cridar la funció passant-li el AD_CLIENT_ID a actualitzar:

openbravo-# select FIXNIC(1000001);

Ara ja podem entrar amb el nou usuari BalmesAdmin a la nova entitat, i veure que s'ha importat bé el Pla Comptable que ha entrat en vigor el 2008:

En el módulo de "Gestión Financiera", en la ruta Contabilidad -> Configuración -> Elemento de la Cuenta -> Valor del elemento, se puede comprobar si el Plan de Cuentas fue creado correctamente.

PGC openbravo.jpg

Afegir un nou usuari

Per afegir un nou usuari (Pere Rovira), per exemple un empleat:

Configuració General->Seguretat->Usuari i fer click a "Nuevo registro".

Omplir tots els camps obligatoris. No ficar password de moment. Veig que en l'opció "Per defecte" no em deixa ficar res (les llistes desplegables estan buides). Grabar el nou usuari.

De moment amb aquest usuari no puc fer login perquè no se li ha assignat cap rol (no em deixava). El rol que li vull assignar és lògicament el de IES Jaume Balmes User.

Per fer-ho (recordar que estem logats com a BalmesAdmin, l'administrador de l'entitat), he d'anar a Seguretat > Rol, i escollir el rol IES Jaume Balmes User. Aleshores anar a la subpestanya Asignación de Usuarios, i afegir el nou usuari Pere Rovira (o el que sigui).

aleshores vaig a editar l'usuari Pere Rovira, ja li puc assignar un password (pere), li canvio el login per un de més fàcil (per defecte el login és Pere Rovira i el canvio per pere), i en la secció default ja puc assicnar els valors correctes:

 • Rol per defecte: IES Jaume Balmes User (de moment, l'únic disponible)
 • Client per defecte: IES Jaume Balmes (de moment, l'únic disponible)
 • Magatzem per defecte: Estándar (de moment, l'únic disponible)
 • Idioma: Spanish
 • Organització: Dpt Informàtica (de moment, l'únic disponible)

Ara ja puc sortir i entrar com a pere/pere. Aquest podrà fer més o menys en funció del rol assignat (IES Jaume Balmes User) i de l'organització a la que pertany (Dpt Informàtica). Evidentment, aquest usuari té deshabilitades diferents opcions, com crear usuaris,...

Afegir un tercer

Un tercer és un client o un proveïdor, però també un empleat, comercial, contacte,...

Anem a Gestión de Datos Maestros (Master_Data_Management) > Terceros (Business_Partner), i donem d'alta un registre.

Omplim només els camps obligatoris (els que estan en groc)

 • Identificador: Advocats Claris
 • Nom comercial: Advocats Claris
 • Nom fiscal: Advocats Claris, SL

i gravem. Es dóna d'alta. Podem marcar la casella client potencial (preclient), si preveiem que serà un client.

Si estem donant d'alta un client, anem ara a la pestanya client per editar les dades.

 • Cliente: sí
 • Activo: sí
 • Facturación: Inmediato
 • Agrupación en factura: por cliente
 • Preparación: no posem res, fa referència a com s'entregarà la comanda al client.
 • Tarifa: Estándar
 • Forma de pago: transferencia
 • condiciones de pago: immediate (està en anglès)
 • Comercial: res
 • descripción de pedidos: Comanda IES Jaume Balmes
 • Nº de cuenta de cliente: no puc seleccionar res
 • Nº de copias: número de còpies de factura que s'envien
 • Medio de envío: entrega
 • Imprimir descuento: sí
 • Días de vencimiento: no poso res

Dono d'alta la direcció de l'empresa: C/Pau Claris, 20 Ent 3a 08006 Barcelona T. 934565656 info@advocatsclaris.com

ho poso com a direcció única (direcció de factura, direcció d'enviaments,...). No he trobar un lloc per psar el mail de l'empresa. Suposo que el mail estarà associat als contactes de l'empresa.

Tot seguit vaig a donar d'alta dues persones de contacte que treballen en aquesta empresa:

 • Marta Grau (mgrau@advocatsclaris.com), T. 934565656 Ext 10
 • Cinto Llobet (cllobet@advocatsclaris.com), T. 934565656 Ext 12

Afegir condicions de pagament

Gestión de Datos Maestros || Configuración de terceros || Condiciones de pago

per defecte només hi ha una condició de pagament: Immediate.

Identificador: caixa_7 Nom i descripció: Caixa a 7 dies Actiu: sí Días de plazo (Overdue Payment Days Rule): 7 Forma de pago: a la vista (veure avall)

Identificador: transferencia_7 Nom i descripció: Transferència a 7 dies Actiu: sí Días de plazo (Overdue Payment Days Rule): 7 Forma de pago: transferència (veure avall)

Ara bé, on es diferencien aquestes dues formes de pagament? on li dic que la primera és en efectiu i la segona una transferència? Això és perquè el procés no ha acabat. Les formes de pagament tenen unes línies de detall on puc especificar encara més les condicions de pagament. Edito les dues formes de pagament que he creat, els afegeixo una línia de detall, i en una poso Forma de pago: a la vista, i en l'altra Forma de pago: transferència

Això em permet molta flexibilitat. Per exemple, puc definir una forma de pagament 30-60-90 (a 1, 2 i 3 mesos), on el primer mes es paga el 20%, el segon mes el 50% i el tercer mes el 30%.

Ara podria anar a editar el meu client, i posar-li una de les formes de pagament que he creat.

Afegir una categoria de productes

La meva empresa IES Jaume Balmes no ven productes, sinó serveis.

Anem a crear una categoria nova (còpies de seguretat) i un producte dins d'aquesta categoria (copia total 24x365)

Anem a Master_Data_Management->Product_Setup->Product_Category

 • identificador: 1
 • nom: còpies de seguretat

Afegir una categoria d'impostos i un rang d'impostos

He d'afegir el 16% d'IVA com a impost per defecte.

Anem a Financial Management->Accounting->Setup->Tax Setup (Gestión Financiera > > > Configuración de impuestos)

Escollim Categoria de Impuesto, escrivim els camps necessaris i gravem (posem IVA, i marquem actiu i valor per defecte)

Anem a afegir el rang d'impostos (Navigate to Financial Management->Accounting->Setup->Tax Rate). És a dir,anem a afegir tots els IVA dins la categoria IVA. Afegirem el IVA del 16% i del 7%.

A Tasa Original fico 16 (i a Indice, que és obligatori, també 16. De fet, aquest és el que marca el valor). Una altra opció obligatòria és Válido desde: poso la data d'avui.

Anem a la subpestanya comptabilitat i escollim (o bé opció per defecte) quin és el compte que comptabilitzarà el IVA:

 • Impuesto repercutido: Dpt Informàtica-47700
 • Impuesto reclamado: Dpt Informàtica-47200

Creo de la mateixa manera l'impost del 7% d'IVA.

Afegir un producte

Master Data Management->Product

Anem a afegir el preu del servei que volem proporcionar: Backup total 24x365. Seràn 225 euros.

Identificador: 1 Nom: Backup total 24x365 Categoría del producto: còpies de seguretat Grupo de impuesto; IVA Unidad: unidad Tipus de producte: Servicio (important! és un servei, no un article) Almacenado: no Compra: no URL de la imagen: res Tipo de costo: res Agent comercial: res Descripción URL: podria posar un enllaç a la pàgina web on està descrit el servei Costo: res (recordem que la nostra empresa ofereix serveis, no compra i ven productes)

Gravo i vaig a la pestanya precio, i afegeixo un registre.

Tots els preus els poso a 225euros.

A comptabilitat puc escollir els comptes associats a la venda del servei:

Gastos del producto: Dpt Informàtica-60000 Ingresos por el producto: Dpt Informàtica-70000

Hauria de mirar si hi ha un compte específic per a Venda de Serveis més que per a Venda de Productes.

Afegir esquema de tarificació

En ppi em quedaré amb l'esquema de tarificació estàndard que ve per defecte, però aquí podria afegir regles de tarificació més complexes.

Master Data Management->Pricing-> configuración de Listas de Precios.

clico sobre Esquema de Tarificación, i aquí podria afegir un nou esquema.

Si tinc diferents tarifes, en la configuració d'un client puc definir quina tarifa li aplicaré.

De les diferents tarifes, a més a més, puc tenir-ne diferents versions.

Tarifes i posar preus als productes

anem a afegir la tarifa descompte, i li associaré dues versions per a dos dates diferents.

 • tarifa descompte, v 21-11-2008: 200 euros
 • tarifa descompte, v 25-11-2008: 210 euros

Vaig a Gestión de Datos Maestros > Tarifa > Tarifa

La nova tarifa es diu Descompte, marco tarifas de Venta

Ara creo en la subpestanya Versión de tarifa, i afegeixo dos versions per a aquesta tarifa (gravo, però no apreto cap dels botons de processos Generar Versión de Tarifas, Crear Lista de Precios). Les marco com a actives.

dins de versión de tarifa marco la subpestanya tarifa de Precios, i poso els preus segons he comentat més amunt.

Ara si vaig a producto -> precio, puc escollir alguna de les versions de tarifes que tinc, i hauria d'actualitzar automàticament el preu (no funciona)

Aquest és un tema una mica complexe, hauré d'estudiar-lo amb més profunditat.Default Procedures of a Company

Inventari físic

Warehouse Management->Transactions->Physical Inventory

és a dir

Gestión de almacés > Transacciones > Inventario Físico

Afegim un nou inventari, amb la data d'avui, guardem, i anem a les línies de detall

aquí afegim els productes i la quantitat que en tenim en el magatzem.

com que és una empresa de serveis, de moment aquí no fem res.

Remove Products of Sales Order from Warehouse


 Ventas

Writing a Sales Order

Anem a fer una venda. Primer s'haurà de donar l'ordre de venda, i després farem la factura, que és el document associat a aquesta venda.

We navigate to Sales_Management->Transactions->Sales_Order.

Faig un Pedido de Venta Simple (també hi ha Pedido de Venta més general), que és més fàcil.

El document serà el 70000 (és el primer del compte 700). Escullo el client (Business Partner), Llista preus, magatzem (Estándar, el que hi ha per defecte), i forma de pagament (transferència, la que està associada per defecte al client). Gravo (la Comanda de venda que es genera és la: "70000 - 22-11-2008 - 225.00") i vaig a línies de detall.

A línies de detall escullo el servei que vull vendre (Backup total 24x365). El preu ja em surt per defecte, i escullo el 16% d'IVA.

A la subpestanya d'Impostos puc escollir el 16% d'IVA, però això només es correcte si no he aplicat l'IVA en les línies de detall. Si aplico dues vegades l'IVA em sortirà un error de clau duplicada. Gravo, i vaig a la capçalera per completar l'ordre.

Proceso completado satisfactoriamente
Albarán nº 500000 creado

Si ara vaig a albarans veig que efectivament existeix el document 500000

Per tant, ja tinc una comanda (quan es genera l'ordre de venda) i un albarà (quan es completa l'ordre).

============================================
Writing an Sales Invoice from a Sales Order

Ara farem la factura, que representa ficar dins la comptabilitat la venda del servei. Recordem que l'emissió de la factura és independent de què haguem cobrat o no.

Navigate to Sales Management->Transactions->Sales invoice there you see many yellow fields which mean, that these fields MUST be filled out. Ok, when we check these fields we see, we got no "business partner".

Escullo el client, a Transaction Document fico AR Invoice, i deixo les opcions per defecte, que em venen donades pels valors per defecte que he ficat en el client.

El document que es genera és el 100000

Ara la gràcia està en importan les línies de detalls que he ficat en l'ordre de venda. Per fer-ho hi ha el botó 'Create Lines From', escullo l'ordre de venda "70000 - 22-11-2008 - 225.00", marco la única línia que hi ha (si tingués vàries línies no caldria marcar-les totes, un ordre de venda es pot desglossar en vàries factures), i efectivament s'importa bé les línies de detall de factura.

Com que l'IVA l'he ficat en les línies de detall, a impostos l'IVA ha d'estar a 0.

A Efectos no hi ha res. Són els Efectes a Pagar, és a dir, aquí portarem el registre de com cobrem la factura (que hi ha moltes modalitats). També existeix la possibilitat de què ja haguéssim cobrat en el moment d'emetre la factura.

Finalment, tornem a la capçalera i completar. Es genera la factura satisfactòriament (document #100000).

Si clico sobre imprimir, ja em surt impressa la factura en format pdf. A part de què està en anglès hi ha algun fallo, com per exemple no ha fet l'IVA en les línies de detall com em pensava, i al final aplica un IVA del 0% i per tant ho fa malament.

El document es diu RptC_invoice.jrxml.pdf (no és gens orientatiu)

A mi em funciona. Tanmateix, a la versió 2.33 hi havia un bug i es comenta com s'ha de resoldre el bug:

 • baixar les últimes versions de RptC_Invoice_Lines.jasper i copiar-ho a /var/lib/tomcat5.5/webapps/openbravo233/src-loc/design/org/openbravo/erpReports/
 • baixar RptC_Invoice.java i copiar-ho a /opt/OpenbravoERP233/AppsOpenbravo/src/org/openbravo/erpReports/).

Finalment s'ha de recompilar amb la següent regla:

 • ant compile.development -Dtab=xx

Si haguéssim venut un article en comptes d'un servei, podríem anar al magatzem corresponent i comprovar que ha disminuït la quantitat de l'article.

Vull anular la factura que he fet i em surt un error...


InvoiceFlow.png

Los estados posibles para las facturas son:

  * Borrador: el documento es modificable, y no puede ser utilizado ni referenciado en otros lugares.
  * Completado: el documento ya no es modificable y queda confirmado para poder ser utilizado.
  * Anulado: el documento deja de tener validez. Al anular una factura se crea automáticamente una nueva factura con las mismas líneas que el original pero con las cantidades opuestas. Además, se cancela la obligación de pago. 

Además de las pestañas cabecera y líneas, las facturas de venta también disponen de las siguientes pestañas que son rellenadas automáticamente por el sistema:

  * Impuesto: muestra el resumen de los impuestos aplicados a cada una de las líneas de la factura. Se rellena automáticamente al crear las líneas, según los impuestos aplicados al producto y al cliente.
  * Efectos: muestra la obligación de pago del cliente. El efecto se crea automáticamente al completar la factura.