Script per a crear usuaris

De wikijoan
La revisió el 15:37, 5 oct 2009 per Joan (discussió | contribucions) (→‎script creacio_usuaris.sh)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Hem de fer un script per a crear els usuaris d'ASI i de DAI, per tal que es puguin connectar en la màquina BBDD (Unbuntu Jaunty, 192.168.0.10). Aquests alumnes hauran de poder fer:

 • logar-se amb SSH
 • logar-se amb FTP
 • tenir una carpeta, de la qual seran els propietaris, i que tingui accés web.
 • pertanyen a un sol grup (alumnes), i amb aquest grup es controlarà tota la seguretat.

m'he guiat una mica en aquests enllaços:

Comandes a utilitzar

$ sudo groupadd alumnes
$ sudo mkdir /var/www/alumnes
$ sudo mkdir /var/www/alumnes/rita11 -> no cal, ja es crea quan s'afegeix l'usuari
$ sudo useradd rita11 -m -d /var/www/alumnes/rita11 -g alumnes -s /bin/bash
$ sudo chmod 755 /var/www/alumnes/rita11
mkpasswd barcelona
niymEMskexTko

$ sudo usermod -p niymEMskexTko rita11
sudo chown rita11 /var/www/alumnes/rita11

Com que ho he penjat de /var/www ja funciona http://192.168.0.10/alumnes/rita11

D'aquesta manera tinc un login que es connecta a una carpeta de la qual és propietari, que és accessible via web, i que pot connectar-se amb SSH i FTP.

A més a més, tinc aquests usuaris afegits al grup alumnes. El que puguin fer o no aquests usuaris vindrà controlat pel grup alumnes.

L'usuari podrà canviar el pwd amb la comanda

$passwd

script creacio_usuaris.sh

Ara em toca fer el script

#!/bin/bash

while [ 0 ]; do
  read LINE
  USER=`echo $LINE | cut -f 1 -d ,`
  FULLNAME=`echo $LINE | cut -f 2 -d ,`
  PASSWORD=`echo $LINE | cut -f 3 -d ,`
  GROUP1=`echo $LINE | cut -f 4 -d ,`

  if [ x"$USER" == x ]; then
    break;
  fi

echo $USER
echo $FULLNAME
echo $PASSWORD
echo $GROUP1

  adduser --home /var/www/alumnes/$USER --shell /bin/bash --disabled-password --gecos "$FULLNAME,,," --ingroup $GROUP1 $USER
  usermod -p `mkpasswd $PASSWORD` $USER
  chmod 755 /var/www/alumnes/$USER
  chown $USER /var/www/alumnes/$USER

done

Fitxer usuaris.txt:

asi2a01,Maria Quintana,asi,alumnes,
asi2a02,Pere Quintana,asi,alumnes,

Per executar:

$ sudo ./creacio_usuaris.sh < usuaris.txt

Això també està documentat dins de SSH.


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2009