Reactnative, geolocation

De wikijoan
La revisió el 15:59, 28 abr 2020 per Joan (discussió | contribucions) (→‎Exemple geolocation)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Exemple geolocation

Aquest és l'exemple mínim per tal de què funcioni la geolocalització en el mòbil, amb Reactnative.

Creem la plantilla de la nostra aplicació:

 
$ expo init geo-example
$ cd geo-example

Hem de demanar permisos al nostre dispositius per tal d'accedir a la LOCATION. En el tutorial suposen que estem amb el Android SDK, però nosaltres estem amb l'entorn Expo de desenvolupament.

$ expo install expo-permissions

Permission type: LOCATION 
Packages: expo-location

Es soluciona editant el fitxer app.json (en el directori arrel):

  "android": {
   "permissions": [
    "ACCESS_FINE_LOCATION",
   ]

En l'app, quan cliquem sobre el text, se'ns demana permís per accedir a la location, i quan diem que sí, es mostra per pantalla.

Ha funcionat, però no tinc clar si és obligatori incloure aquestes funcions:


async function alertIfRemoteNotificationsDisabledAsync() {
 const { status } = await Permissions.getAsync(Permissions.NOTIFICATIONS);
 if (status !== 'granted') {
  alert('Hey! You might want to enable notifications for my app, they are good.');
 }
}

async function checkMultiPermissions() {
 const { status, expires, permissions } = await Permissions.getAsync(
  Permissions.CALENDAR,
  Permissions.CONTACTS
 );
 if (status !== 'granted') {
  alert('Hey! You have not enabled selected permissions');
 }
}

async function getLocationAsync() {
 // permissions returns only for location permissions on iOS and under certain conditions, see Permissions.LOCATION
 const { status, permissions } = await Permissions.askAsync(Permissions.LOCATION);
 if (status === 'granted') {
  return Location.getCurrentPositionAsync({ enableHighAccuracy: true });
 } else {
  throw new Error('Location permission not granted');
 }
}

creat per Joan Quintana Compte, abril 2020