RPi. Real-time object tracking with TensorFlow

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Referència

Real-time Object Tracking with TensorFlow, Raspberry Pi, and Pan-Tilt HAT:

En el document es fa servir RPi4, i jo disposo d'una RPi3+. A veure si funciona.

Instal·lació

Descarreguem la Raspbian Buster Lite

per gravar la iso a la targeta SD, sembla ser que imagewriter ha quedat obsolet, o sigui que faig servir: (Linux Mint)

mintstick - write .img and .iso files to USB sticks
$ sudo fdisk -l
...
Dispositiu   Arrencada Start  Final Sectors Size Id Tipus
/dev/mmcblk0p1      8192 60751871 60743680 29G c W95 FAT32 (LBA)

Per gravar la ISO:

$ sudo dd if=path/2020-02-05-raspbian-buster-lite.iso of=/dev/mmcblk0p1 oflag=direct bs=1048576

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2020