Protocol per llençar una màquina

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Models

 • Bartop model Shinobi: 1 jugador, 6 botons, 1 emulador (mame4all)
 • Minibartop model Metal Slug: 1 jugador, 7 botons, 4 emuladors (mame4all, neogeo, gba, megadrive)
 • Arcade stick model Star Wars: 1 jugador, 3+6 botons, 5 emuladors (mame4all, neogeo, gba, megadrive, snes)
 • Bartop model Super Mario World: 2 jugadors, 4+6+6 botons, 5 emuladors (mame4all, neogeo, gba, megadrive, snes)

Protocol per configurar bé una màquina

Abans de començar a jugar, amb la consola mirar si tots els botons donen la tecla correcta (segons la meva plantilla de la CPO i el fitxer pikeyd.conf)

 • S'ha de tenir en compte de si és un jugador o dos jugadors
 • tenir un joc de cada emulador que faci servir totes les tecles. Provar 1 i 2 jugadors
 • Comprovar també el front-end: canvi categoria, favorit, emulador, consola i shut-down
 • Per cada màquina tinc un layout per imprimir i enganxar a l'interior de la màquina

Configuració de tecles

 1. Layout del CPO, on digui cada botó quina tecla del teclat és
 2. S'ha de configurar cada emulador per assegurar-nos de què es correspon correctament amb el CPO
 3. Fitxer pikeyd.conf, on diu la tecla a quin pin del pinout es correspon
 4. Pinout de la RPi B+. Ja puc cablejar

Bartop model Shinobi 1P

GPIO pinout i pikeyd.conf

     0   1    2
     ESC  Player1 COIN
         START
 
    3   4   5
    A   B   C
    FAV  CAT  EMU

fitxer pikeyd.conf:

#BARTOP 6 BOTONS (MODEL SHINOBI) (MAME4ALL)
KEY_LEFT 4
KEY_RIGHT 17
KEY_UP 27
KEY_DOWN 22
KEY_0 10
KEY_1 9
KEY_2 11
KEY_3 23
KEY_4 24
KEY_5 25

I això en el pinout es tradueix:

3.3V *--* 5V
   *--*
   *--* GND
L  *--*
   *--*
R  *--*
U  *--*
D  *--* 3
   *--* 4
0  *--*
1  *--* 5
2  *--*
   *--*
...

Resum layout per imprimir:

#BARTOP 6 BOTONS SHINOBI (MAME4ALL)
*  *  *
0  1  2

*  *  *
3  4  5
   
0	1	2
ESC	Player1	COIN
	START
 
3   4   5
A   B   C
FAV  CAT  EMU
    
3.3	*--* 5V
	*--*
	*--* GND
 L	*--*
	*--*
 R	*--*
 U	*--*
 D	*--* 3
	*--* 4
 0 	*--*
 1 	*--* 5
 2	*--*
	*--*

GPIO pinout i pikeyd.conf v2 (deshabilitar I2C)

     0   1    2
     ESC  Player1 COIN
         START
 
    3   4   5
    A   B   C
    FAV  CAT  EMU

fitxer pikeyd.conf:

#BARTOP 6 BOTONS (MODEL SHINOBI) (MAME4ALL)
KEY_LEFT 0
KEY_RIGHT 1
KEY_UP 4
KEY_DOWN 17
KEY_0 27
KEY_1 22
KEY_2 10
KEY_3 14
KEY_4 15
KEY_5 18

I això en el pinout es tradueix:

3.3V *--* 5V
L  *--*
R  *--* GND
U  *--* 3
   *--* 4
D  *--* 5
0  *--*
1  *--*
   *--*
2  *--*

...

Resum layout per imprimir:

#BARTOP 6 BOTONS SHINOBI (MAME4ALL)
*  *  *
0  1  2

*  *  *
3  4  5
   
0	1	2
ESC	Player1	COIN
	START
 
3   4   5
A   B   C
FAV  CAT  EMU
    
3.3	*--* 5V
 L	*--*
 R	*--* GND
 U	*--* 3
	*--* 4
 D	*--* 5
 0	*--*
 1	*--*
	*--*
 2 	*--*

Minibartop model Metal Slug 1P (7 botons)

GPIO pinout i pikeyd.conf

Aquesta informació es troba a [[Minibartop_Arcade_Cabinet#Disseny_CPO_.28Control_Panel.29._7_botons:_ESC_.2B_6_botons

     0   1    2
     ESC  Player1 COIN
         START  SELECT
 
    3   4   5    6
    A   B   C    D
    FAV  CAT  EMU

fitxer pikeyd.conf:

#MINIBATOP 7 BOTONS (MODEL METAL SLUG)
KEY_LEFT 4
KEY_RIGHT 17
KEY_UP 27
KEY_DOWN 22
KEY_0 10
KEY_1 9
KEY_2 11
KEY_3 23
KEY_4 24
KEY_5 25
KEY_6 8

I això en el pinout es tradueix:

3.3V *--* 5V
   *--*
   *--* GND
L  *--*
   *--*
R  *--*
U  *--*
D  *--* 3
   *--* 4
0  *--*
1  *--* 5
2  *--* 6
   *--*
...

Resum layout per imprimir:

MINIBATOP 7 BOTONS
*  *  *
0  1  2

*  *  *  *
3  4  5  6
   
0			1		2
ESC	Player1	COIN
			START	SELECT
 
3   4   5    6
A   B   C    D
FAV  CAT  EMU
    
3.3 *--* 5V
	*--*
	*--* GND
 L	*--*
	*--*
R	*--*
U	*--*
D	*--* 3
	*--* 4
0 	*--*
1 	*--* 5
2	*--* 6
	*--*

GPIO pinout i pikeyd.conf (deshabilitar I2C)

Aquesta informació es troba a [[Minibartop_Arcade_Cabinet#Disseny_CPO_.28Control_Panel.29._7_botons:_ESC_.2B_6_botons

     0   1    2
     ESC  Player1 COIN
         START  SELECT
 
    3   4   5    6
    A   B   C    D
    FAV  CAT  EMU

fitxer pikeyd.conf:

#MINIBATOP 7 BOTONS (MODEL METAL SLUG)
KEY_LEFT 0
KEY_RIGHT 1
KEY_UP 4
KEY_DOWN 17
KEY_0 27
KEY_1 22
KEY_2 10
KEY_3 14
KEY_4 15
KEY_5 18
KEY_6 23

I això en el pinout es tradueix:

3.3V *--* 5V
L  *--*
R  *--* GND
U  *--* 3
   *--* 4
D  *--* 5
0  *--*
1  *--* 6
   *--*
2  *--*
...

Resum layout per imprimir:

MINIBATOP 7 BOTONS
*  *  *
0  1  2

*  *  *  *
3  4  5  6
   
0			1		2
ESC	Player1	COIN
			START	SELECT
 
3   4   5    6
A   B   C    D
FAV  CAT  EMU
    
3.3 *--* 5V
L	*--*
R	*--* GND
U	*--* 3
	*--* 4
D	*--* 5
0	*--*
1	*--* 6
	*--*
2 	*--*

Minibartop model Metal Slug 2P (8 botons)

Els jocs de MAME són de dos jugadors, i comparteixen els mandos (primer juga un; després l'altre alternativament),

GPIO pinout i pikeyd.conf

Aquesta informació es troba a [[Minibartop_Arcade_Cabinet#Disseny_CPO_.28Control_Panel.29._7_botons:_ESC_.2B_6_botons

     0   1    2       9
     ESC  Player1 COIN Player2
         START  SELECT
 
    3   4   5    6
    A   B   C    D
    FAV  CAT  EMU

fitxer pikeyd.conf:

#MINIBATOP 7 BOTONS (MODEL METAL SLUG)
KEY_LEFT 4
KEY_RIGHT 17
KEY_UP 27
KEY_DOWN 22
KEY_0 10
KEY_1 9
KEY_2 11
KEY_9 14
KEY_3 23
KEY_4 24
KEY_5 25
KEY_6 8

I això en el pinout es tradueix:

3.3V *--* 5V
   *--*
   *--* GND
L  *-- 9
   *--*
R  *--*
U  *--*
D  *--* 3
   *--* 4
0  *--*
1  *--* 5
2  *--* 6
   *--*
...

Resum layout per imprimir:

MINIBATOP 8 BOTONS
*  *  *  *
0  1  2  9

*  *  *  *
3  4  5  6
   
0			1		2		9
ESC	Player1	COIN	Player2
			START	SELECT
 
3   4   5    6
A   B   C    D
FAV  CAT  EMU

Arcade stick model Star Wars 1P

GPIO pinout i pikeyd.conf

Copio la informació que tinc escrita a [[Arcade_Stick#Configuraci.C3.B3_CPO]].

ESC P1 ST SEL COIN
0  1   2
*  *   *

      X  Y  R
      6  7  8
      *  *  *

      *  *  *
      A  B  L
      3  4  5
pinheader BCM GPIO

		*  *
		*  *
		*  *
left-GPIO4	*  *	GPIO14-0
		*  *	GPIO15-1
right-GPIO17	*  *	GPIO18-2
up-GPIO27	*  * 
down-GPIO22	*  *
		*  *
3-GPIO10	*  *
4-GPIO9		*  *	GPIO25-6
5-GPIO11	*  *	GPIO8-7	
		*  *	GPIO7-8

I el fitxer pikeyd.conf quedaria de la següent manera:

#1 PLAYER 9 BOTONS (ARCADE STICK MODEL STAR WARS)
#joystick1
KEY_LEFT 4
KEY_RIGHT 17
KEY_UP 27
KEY_DOWN 22

#esc, P1 start, coin/sel
KEY_0 14
KEY_1 15
KEY_2 18

#jugador 1
KEY_3 10
KEY_4 9
KEY_5 11

KEY_6 25
KEY_7 8
KEY_8 7

Resum layout a imprimir:

1 PLAYER 9 BOTONS

ESC		P1ST	SEL-COIN
0		1		2
*		*		*

				X		Y		Z-R-D
				6		7		8
				*		*		*
				*		*		*
				A		B		C-L
				3		4		5

3.3 *--* 5V
	*--*
	*--* GND
L	*--* 0
 	*--* 1
R	*--* 2
U	*--* 
D	*--*
	*--*
 3	*--*
 4	*--* 6
 5	*--* 7		
	*--* 8

Bartop model Super Mario World 2P

GPIO pinout i pikeyd.conf

Aquesta informació és la mateixa que: Bartop_multiemulador_2_jugadors#CPO.2C_configuraci.C3.B3.

# [keycode from /usr/include/linux/input.h] [whitespace] [GPIO pin no]
# Not limited to a single key. A GPIO press will emit all defined keys in order.

#2 PLAYER 16 BOTONS (MODEL SUPER MARIO WORLD)
#joystick1
KEY_LEFT 4
KEY_RIGHT 17
KEY_UP 27
KEY_DOWN 22

#joystick1
KEY_J 14
KEY_L 15
KEY_I 18
KEY_K 23

#esc, P1 start, coin/sel, P2 Start
KEY_0 24
KEY_1 25
KEY_2 8
KEY_9 7

#jugador 1
KEY_3 10
KEY_4 9
KEY_5 11
KEY_6 5
KEY_7 6
KEY_8 13

#jugador 2
KEY_A 12
KEY_B 16
KEY_C 20
KEY_D 21
KEY_E 19
KEY_F 26

I el pinout de la RPi B+:

pinheader BCM GPIO
		*--*
		*--*
		*--*
left-GPIO4	*--*	GPIO14-J
		*--*	GPIO15-L
right-GPIO17	*--*	GPIO18-I
up-GPIO27	*--* 
down-GPIO22	*--*	GPIO23-K
		*--*	GPIO24-0
3-GPIO10	*--*
4-GPIO9		*--*	GPIO25-1
5-GPIO11	*--*	GPIO8-2		
		*--*	GPIO7-9
		*--*
6-GPIO5		*--*
7-GPIO6		*--*	GPIO12-A 
8-GPIO13	*--*
E-GPIO19	*--*	GPIO16-B
F-GPIO26	*--*	GPIO20-C
		*--*	GPIO21-D

Aquests de dalt són els pins que faré servir. Recordem però els pins GPIO disponibles: (GPIO2 i GPIO3 no es fan servir perquè són I2C, i es farien servir precisament si encara necessités més entrades I/O):

pinheader BCM GPIO
	*--*
	*--*
	*--*
GPIO4	*--*	GPIO14
	*--*	GPIO15
GPIO17	*--*	GPIO18
GPIO27	*--* 
GPIO22	*--*	GPIO23
	*--*	GPIO24
GPIO10	*--*
GPIO9	*--*	GPIO25
GPIO11	*--*	GPIO8		
	*--*	GPIO7
	*--*
GPIO5	*--*
GPIO6	*--*	GPIO12 
GPIO13	*--*
GPIO19	*--*	GPIO16
GPIO26	*--*	GPIO20
	*--*	GPIO21

Resum layout per imprimir:

2 PLAYER 16 BOTONS

ESC			P1ST			SEL-COIN	P2ST
0		1					2			9
*		*					*			*

		X		Y		Z-R-D			X		Y		Z-R-D
		6		7		8				d		e		f
		*		*		*				*		*		*
		*		*		*				*		*		*
		A		B		C-L				A		B		C-L
		3		4		5				a		b		c

J1: left, right, up, down
J2: j, l, i, k3.3	*--* 5V
	*--*
	*--* GND
le	*--* J
	*--* L
ri	*--* I
up	*--* 
do	*--* K
	*--* 0
 3	*--*
 4	*--* 1
 5	*--* 2		
	*--* 9
	*--*
 6	*--*
 7	*--* A 
 8	*--*
 E	*--* B
 F	*--* C
	*--* D

Bartop model Super Mario World 2P simplificat (10 botons)

GPIO pinout i pikeyd.conf

# [keycode from /usr/include/linux/input.h] [whitespace] [GPIO pin no]
# Not limited to a single key. A GPIO press will emit all defined keys in order.

#2 PLAYER 10 BOTONS SIMPLIFICAT (MODEL SUPER MARIO WORLD)
#joystick1
KEY_LEFT 4
KEY_RIGHT 17
KEY_UP 27
KEY_DOWN 22

#joystick1
KEY_J 14
KEY_L 15
KEY_I 18
KEY_K 23

#esc, P1 start, coin/sel, P2 Start
KEY_0 24
KEY_1 25
KEY_2 8
KEY_9 7

#jugador 1
KEY_3 10
KEY_4 9
KEY_5 11

#jugador 2
KEY_A 12
KEY_B 16
KEY_C 20

I el pinout de la RPi B+:

pinheader BCM GPIO
		*--*
		*--*
		*--*
left-GPIO4	*--*	GPIO14-J
		*--*	GPIO15-L
right-GPIO17	*--*	GPIO18-I
up-GPIO27	*--* 
down-GPIO22	*--*	GPIO23-K
		*--*	GPIO24-0
3-GPIO10	*--*
4-GPIO9		*--*	GPIO25-1
5-GPIO11	*--*	GPIO8-2		
		*--*	GPIO7-9
		*--*
		*--*
		*--*	GPIO12-A 
		*--*
		*--*	GPIO16-B
		*--*	GPIO20-C
		*--*	

Aquests de dalt són els pins que faré servir. Recordem però els pins GPIO disponibles: (GPIO2 i GPIO3 no es fan servir perquè són I2C, i es farien servir precisament si encara necessités més entrades I/O):

pinheader BCM GPIO
	*--*
	*--*
	*--*
GPIO4	*--*	GPIO14
	*--*	GPIO15
GPIO17	*--*	GPIO18
GPIO27	*--* 
GPIO22	*--*	GPIO23
	*--*	GPIO24
GPIO10	*--*
GPIO9	*--*	GPIO25
GPIO11	*--*	GPIO8		
	*--*	GPIO7
	*--*
	*--*
	*--*	GPIO12 
	*--*
	*--*	GPIO16
	*--*	GPIO20
	*--*

Resum layout per imprimir:

2 PLAYER 16 BOTONS

ESC			P1ST			SEL-COIN	P2ST
0		1					2			9
*		*					*			*

		
		
		*		*		*				*		*		*
		A		B		C-L				A		B		C-L
		3		4		5				a		b		c

J1: left, right, up, down
J2: j, l, i, k3.3	*--* 5V
	*--*
	*--* GND
le	*--* J
	*--* L
ri	*--* I
up	*--* 
do	*--* K
	*--* 0
 3	*--*
 4	*--* 1
 5	*--* 2		
	*--* 9
	*--*
	*--*
	*--* A 
	*--*
	*--* B
	*--* C
	*--* 

Arcade stick model Pole Position (driving)

GPIO pinout i pikeyd.conf

ESC P1 ST COIN
0  1   2
*  *   *

*  *  *
B1 B2 B3
3  4  5
pinheader BCM GPIO

		*  *
		*  *
		*  *
0-GPIO4 	*  * 3-GPIO14
		*  * 4-GPIO15
1-GPIO17	*  * 5-GPIO18
2-GPIO27	*  * 
		*  *
		*  *
		*  *
		*  *
		*  *
		*  *

I el fitxer pikeyd.conf quedaria de la següent manera:

#1 PLAYER 6 BOTONS (ARCADE STICK MODEL POLE POSITION)
KEY_0 4
KEY_1 17
KEY_2 27

KEY_3 14
KEY_4 15
KEY_5 18

Resum layout a imprimir:

1 PLAYER 9 BOTONS

ESC		P1ST	SEL-COIN
0		1		2
*		*		*
*		*		*
B1		B2		B3
3		4		5

3.3 *--* 5V
	*--*
	*--* GND
 0	*--* 2
 	*--* 3
 1	*--* 4
 2	*--* 
	*--*
	*--*
	*--*
	*--*
	*--*		
	*--*

Arcade Cocktail model fusta de pi

GPIO pinout i pikeyd.conf

# [keycode from /usr/include/linux/input.h] [whitespace] [GPIO pin no]
# Not limited to a single key. A GPIO press will emit all defined keys in order.

#COCKTAIL 2 PLAYER 10 BOTONS (MODEL ...)
#joystick1
KEY_LEFT 4
KEY_RIGHT 17
KEY_UP 27
KEY_DOWN 22

#joystick2
KEY_J 14
KEY_L 15
KEY_I 18
KEY_K 23

#esc, P1 start, Coin, P2 Start
KEY_0 24
KEY_1 25
KEY_2 8
KEY_9 7

#jugador 1
KEY_3 10
KEY_4 9
KEY_5 11

#jugador 2
KEY_B 5
KEY_C 6
KEY_A 12

I el pinout de la RPi B+:

pinheader BCM GPIO
		*--*
		*--*
		*--*
left-GPIO4	*--*	GPIO14-J
		*--*	GPIO15-L
right-GPIO17	*--*	GPIO18-I
up-GPIO27	*--* 
down-GPIO22	*--*	GPIO23-K
		*--*	GPIO24-0
3-GPIO10	*--*
4-GPIO9		*--*	GPIO25-1
5-GPIO11	*--*	GPIO8-2		
		*--*	GPIO7-9
		*--*
B-GPIO5		*--*
C-GPIO6		*--*	GPIO12-A

Aquests de dalt són els pins que faré servir. Recordem però els pins GPIO disponibles: (GPIO2 i GPIO3 no es fan servir perquè són I2C, i es farien servir precisament si encara necessités més entrades I/O):

pinheader BCM GPIO
	*--*
	*--*
	*--*
GPIO4	*--*	GPIO14
	*--*	GPIO15
GPIO17	*--*	GPIO18
GPIO27	*--* 
GPIO22	*--*	GPIO23
	*--*	GPIO24
GPIO10	*--*
GPIO9	*--*	GPIO25
GPIO11	*--*	GPIO8		
	*--*	GPIO7
	*--*
GPIO5	*--*
GPIO6	*--*	GPIO12

Resum layout per imprimir:

ESC P1ST COIN P2ST 
0  1  2   9
*  *  *   *

   *  *   *
   B1  B2  B3
   3  4   5
*  *   *
B1  B2  B3
A  B   C
3.3	*--* 5V
	*--*
	*--* GND
le	*--* J
	*--* L
ri	*--* I
up	*--* 
do	*--* K
	*--* 0
 3	*--*
 4	*--* 1
 5	*--* 2		
	*--* 9
	*--*
 B	*--*
 C	*--* A

creat per Joan Quintana Compte, octubre 2015