Pràctica ASI-C6-ASGBD: Pràctica INE. Municipis

De wikijoan
La revisió el 17:09, 25 gen 2011 per Joan (discussió | contribucions) (→‎Repàs Foreign Keys)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Objectius

  • Unitat Didàctica: UD 1. Introducció a Oracle

Pràctica per transformar i migrar la informació que trobem dels municipis (Institut Nacional d'Estadística, format Excel) a Oracle. Hauràs de crear un script sql per inserir tots els municipis de l'estat espanyol, amb la informació relacionada de la província i comunitat a què pertanyen.

Desenvolupament

1. A partir de la llista de municipis proporcionada pel INE (Institut Nacional d'Estadística), crear de la manera més ràpida possible un script que creï una base de dades relacional de la informació dels municipis de l'Estat.

Les taules a incloure seran:

COMUNITATS
PROVINCIES
MUNICIPIS
PROVINCIA_LIMITS

Expressament no s'especifica els camps que ha d'incloure aquestes taules, ni els tipus de dades dels camps. Això és a criteri de l'alumne, entenent que la solució ha de ser la correcta. La informació que no està proporcionada en el full de càlcul està en el fitxer dades_parcials.txt, on s'especifica la informació relativa a les comunitats autònomes, i als límits provincials (per saber una província amb quines limita).

Nota: per tal de realitzar el script de la forma més ràpida possible (estem parlant de més de 8000 municipis), l'alumne haurà de pensar com es pot automatitzar la tasca. Una manera és utilitzar les funcions de concatenació del Excel per tal d'obtenir les sentències adequades.

2. Per comprovar que funciona bé el script, s'haurà d'executar amb èxit la sentència Límits provincials d'Aragó

select distinct provincia from provincies, provincia_limits where provincies.cod_prov=provincia_limits.cod_prov_l and provincia_limits.cod_prov IN(select cod_prov from comunitats, provincies where comunitats.cod_com=provincies.cod_com and comunitat='Aragó') and provincies.cod_prov not IN (select cod_prov from comunitats, provincies where comunitats.cod_com=provincies.cod_com and comunitat='Aragó') 

3. Troba tots els municipis aragonesos, per ordre alfabètic, indicant la província a la que pertanyen.

Repàs Foreign Keys

Anem a repassar l´us de les claus forànies, que té implicació a l'hora de dissenyar les taules, crear les taules, fer els inserts, updates i deletes, i per esborrar la taula.

EMPLOYEE (id_EMPLOYEE, nom, cognom, salari, id_dep)
DEPARTMENT (id_dep, nom_dep, pressupost)

La relació és 1:N: un empleat pertany a un departament; i un departament té molts empleats. Per tal, les dues taules no tenen una relació de tu a tu, sinó una relació de dependència. EMPLOYEE depèn de DEPARTMRNT. Si no existeix DEPARTMENT no podem introduir els empleats. Per tant, a l'hora de crear les taules, primer es crea DEPARTMENT i després EMPLOYEE. I per eliminar les taules, al revés: primer s'eliminen els empleats, i finalment podem eliminar els departaments.

CREATE TABLE DEPARTMENT (
id_dep number(2) primary key, 
nom_dep varchar2(20), 
pressupost number(5)
);

A mode d'exemple, creem la clau forània de tres maneres diferents:

1) forma ràpida i implícita. Com que no especifiquem cap camp, referenciem a la clau primària de la taula DEPARTMENT

CREATE TABLE EMPLOYEE (
id_emp number(3) primary key, 
nom varchar2(20), 
cognom varchar2(20), 
salari number(5), 
id_dep number(2) REFERENCES DEPARTMENT
);

2) Forma explícita: donem un nom a la restricció

CREATE TABLE EMPLOYEE (
id_emp number(3) primary key, 
nom varchar2(20), 
cognom varchar2(20), 
salari number(5), 
id_dep number(2),
CONSTRAINT fk_dep FOREIGN KEY (id_dep) REFERENCES DEPARTMENT(id_dep)
);

3) Forma explícita amb ON DELETE CASCADE

CREATE TABLE EMPLOYEE (
id_emp number(3) primary key, 
nom varchar2(20), 
cognom varchar2(20), 
salari number(5), 
id_dep number(2),
CONSTRAINT fk_dep FOREIGN KEY (id_dep) REFERENCES DEPARTMENT(id_dep) ON DELETE CASCADE
);

4) Forma explícita. Primer creem la taula sense la clau forània. Després afegim la clau forània amb un ALTER TABLE

CREATE TABLE EMPLOYEE (
id_emp number(3) primary key, 
nom varchar2(20), 
cognom varchar2(20), 
salari number(5),
id_dep number(2)
);

ALTER TABLE EMPLOYEE ADD CONSTRAINT fk_dep FOREIGN KEY (id_dep)
REFERENCES DEPARTMENT (id_dep);

Un cop tenim creades les taules, només podem ficar empleats en departaments que existeixin:

INSERT INTO DEPARTMENT VALUES (1,'producció',1000);
INSERT INTO DEPARTMENT VALUES (2,'direcció',2000);
COMMIT;

REM funciona
INSERT INTO EMPLOYEE VALUES (1,'Pere','Mas',2000,1);
INSERT INTO EMPLOYEE VALUES (2,'Maria','Rovira',2200,2);
REM no funciona
INSERT INTO EMPLOYEE VALUES (3,'Pol','Robert',2000,3);
ORA-02291: restricción de integridad (JOAN.FK_DEP) violada - clave principal no
encontrada

COMMIT;

No podem eliminar un departament si hi ha empleats que pertanyen al departament, a no ser que utilitzem l'opció ON DELETE CASCADE:

REM no funciona:
delete DEPARTMENT where id_dep=1;
ORA-02292: restricción de integridad (JOAN.FK_DEP) violada - registro
secundario encontrado

el correcte és primer eliminar l'usuari i després el departament
delete EMPLOYEE where id_emp=1;
delete DEPARTMENT where id_dep=1;

i si hem fet la clau forània amb l'opció ON DELETE CASCADE, aleshores sí que podem fer:

delete DEPARTMENT where id_dep=2; -> s'eliminen els usuaris del departament=2

Per eliminar les taules, l'ordre importa:

DROP TABLE EMPLOYEE;
DROP TABLE DEPARTMENT;

No podem eliminar la taula DEPARTMENT si hi ha empleats que hi pertanyen.

I recordem com es fa una select per trobar la informació combinada entre les taules EMPLOYEE i DEPARTMENT:

select nom, cognm, nom_dep from EMPLOYEE E, DEPARTMENT D
where E.id_dep=D.id_dep

id_dep és el camp comú a les dues taules, i per combinar bé les dues taules hem de fer la condició E.id_dep=D.id_dep.

Imaginem que tenim 5 departament i 20 empleats. La select anterior t'ha de donar 20 files, cada empleat amb el seu departament. Si fas l'error garrafal de no posar la condició de combinar les taules, obtindries 5*20=100 files: cada empleat et sortiria 5 vegades, a cada departament.

Aquesta condició que fem servir és el mateix que fer un INNER JOIN. L'avantatge d'utilitzar OUTER JOIN (LEFT OUTER JOIN i RIG_HT OUTER JOIN), que no són molt comuns però que pots trobar informació de com es fan, és que pots visualitzar en fer la select els empleats que no pertanyen a cap departament, o departaments que no tenen cap empleat.

Entrega

  • entregar els scripts SQL que has generat, indicant clarament el nom i el número de classe. Exercici individual o per parelles. En el nom del fitxer s'haurà d'identificar clarament el número de pràctica i el número de classe. A dins del script, amb un comentari (REM) ficaràs el número de classe i el nom. Si has d'entregar diferents fitxers m'envies un sol fitxer comprimit (rar, zip).
  • entregar al Moodle: http://192.168.0.15/moodle

Recursos

Com a ajuda, se't proporciona les sentències per inserir la informació de les comunitats autònomes i la informació dels límits provincials (on s'especifica per cada província amb quines altres provícies és limítrofe).

INSERT INTO COMUNITATS VALUES (1,'Catalunya','CAT');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (2,'Aragón','ARG');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (3,'Comunidad Valenciana','VAL');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (4,'Illes Balears','IB');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (5,'Navarra','NAV');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (6,'La Rioja','RIO');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (7,'Euskadi','EUZ');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (8,'Cantabria','CAN');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (9,'Asturias','AST');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (10,'Galicia','GAL');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (11,'Castilla León','CL');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (12,'Madrid','MAD');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (13,'Extremadura','EXT');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (14,'Castilla la Mancha','CM');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (15,'Murcia','MUR');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (16,'Andalucía','AND');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (17,'Islas Canarias','IC');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (18,'Ceuta','CEU');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (19,'Melilla','MEL');


INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (1,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (1,20);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (1,26);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (1,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (1,48);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,3);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,23);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,30);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (3,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (3,30);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (3,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (4,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (4,30);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,10);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,28);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,37);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,10);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,21);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,41);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (8,17);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (8,25);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (8,43);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,1);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,26);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,34);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,39);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,42);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,48);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (10,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (10,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (10,37);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (10,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (11,29);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (11,41);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (12,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (12,43);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (12,44);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (12,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,23);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,23);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,29);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,41);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (15,27);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (15,36);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,28);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,44);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (17,8);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (17,25);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,29);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,4);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,23);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,30);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,28);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,42);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,44);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (20,1);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (20,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (20,48);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (21,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (21,41);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (22,25);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (22,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (22,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (23,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (23,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (23,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (23,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,33);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,39);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,34);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,49);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,32);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,27);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (25,8);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (25,43);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (25,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (25,22);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (26,1);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (26,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (26,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (26,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (26,42);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (27,15);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (27,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (27,32);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (27,33);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (27,36);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (28,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (28,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (28,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (28,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (28,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (29,11);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (29,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (29,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (29,41);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (30,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (30,3);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (30,4);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (30,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (31,1);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (31,20);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (31,22);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (31,26);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (31,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (32,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (32,27);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (32,36);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (32,49);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (33,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (33,27);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (33,39);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (34,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (34,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (34,39);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (34,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (36,15);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (36,27);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (36,32);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (37,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (37,10);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (37,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (37,49);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (39,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (39,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (39,33);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (39,34);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (39,48);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,28);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,42);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (41,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (41,11);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (41,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (41,21);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (41,29);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,26);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,44);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,8);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,12);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,25);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,12);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,43);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,10);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,28);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (46,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (46,3);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (46,12);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (46,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (46,44);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,37);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,34);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,49);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (48,1);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (48,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (48,20);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (48,39);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (49,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (49,32);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (49,37);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (49,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,22);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,25);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,26);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,42);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,43);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,44);

Entrega

  • entregar els scripts SQL que has generat, indicant clarament el nom i el número de classe. Exercici individual o per parelles. En el nom del fitxer s'haurà d'identificar clarament el número de pràctica i el número de classe. A dins del script, amb un comentari (REM) ficaràs el número de classe i el nom. Si has d'entregar diferents fitxers m'envies un sol fitxer comprimit (rar, zip).
  • entregar al Moodle: http://192.168.0.15/moodle

Recursos

Com a ajuda, se't proporciona les sentències per inserir la informació de les comunitats autònomes i la informació dels límits provincials (on s'especifica per cada província amb quines altres provícies és limítrofe).

INSERT INTO COMUNITATS VALUES (1,'Catalunya','CAT');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (2,'Aragón','ARG');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (3,'Comunidad Valenciana','VAL');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (4,'Illes Balears','IB');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (5,'Navarra','NAV');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (6,'La Rioja','RIO');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (7,'Euskadi','EUZ');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (8,'Cantabria','CAN');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (9,'Asturias','AST');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (10,'Galicia','GAL');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (11,'Castilla León','CL');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (12,'Madrid','MAD');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (13,'Extremadura','EXT');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (14,'Castilla la Mancha','CM');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (15,'Murcia','MUR');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (16,'Andalucía','AND');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (17,'Islas Canarias','IC');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (18,'Ceuta','CEU');
INSERT INTO COMUNITATS VALUES (19,'Melilla','MEL');


INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (1,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (1,20);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (1,26);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (1,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (1,48);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,3);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,23);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (2,30);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (3,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (3,30);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (3,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (4,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (4,30);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,10);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,28);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,37);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (5,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,10);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,21);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,41);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (6,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (8,17);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (8,25);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (8,43);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,1);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,26);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,34);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,39);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,42);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (9,48);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (10,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (10,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (10,37);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (10,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (11,29);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (11,41);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (12,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (12,43);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (12,44);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (12,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,23);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (13,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,23);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,29);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (14,41);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (15,27);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (15,36);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,28);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,44);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (16,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (17,8);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (17,25);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,29);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,4);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,23);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (18,30);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,28);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,42);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,44);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (19,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (20,1);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (20,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (20,48);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (21,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (21,41);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (22,25);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (22,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (22,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (23,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (23,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (23,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (23,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,33);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,39);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,34);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,49);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,32);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (24,27);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (25,8);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (25,43);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (25,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (25,22);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (26,1);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (26,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (26,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (26,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (26,42);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (27,15);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (27,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (27,32);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (27,33);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (27,36);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (28,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (28,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (28,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (28,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (28,45);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (29,11);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (29,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (29,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (29,41);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (30,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (30,3);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (30,4);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (30,18);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (31,1);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (31,20);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (31,22);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (31,26);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (31,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (32,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (32,27);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (32,36);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (32,49);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (33,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (33,27);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (33,39);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (34,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (34,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (34,39);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (34,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (36,15);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (36,27);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (36,32);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (37,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (37,10);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (37,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (37,49);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (39,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (39,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (39,33);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (39,34);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (39,48);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,28);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,42);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (40,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (41,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (41,11);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (41,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (41,21);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (41,29);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,26);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (42,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,44);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,8);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,12);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,14);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,25);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (43,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,12);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,43);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,46);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (44,50);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,6);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,10);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,13);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (45,28);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (46,2);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (46,3);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (46,12);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (46,16);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (46,44);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,5);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,37);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,34);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,40);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (47,49);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (48,1);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (48,9);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (48,20);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (48,39);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (49,24);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (49,32);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (49,37);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (49,47);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,19);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,22);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,25);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,26);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,31);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,42);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,43);
INSERT INTO PROVINCIA_LIMITS VALUES (50,44);

Durarda

2 hores

Solució

Fitxer:Dades municipis.sql.zip


creat per Joan Quintana Compte, octubre 2009