Pràctica vTiger: gestió d'incidències

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Som una empresa de serveis informàtics. Entre d'altres serveis que oferim tenim la concessió de la gestió de les impressores, tintes,... en el IES Jaume Balmes.

  1. El professor farà i explicarà la configuració del servidor de correu a partir d'un compte de gmail
  2. L'alumne crearà un usuari (representa el treballador de l'empresa), i un contacte (representa un professor del IES Jaume Balmes). Tots dos han de tenir un mail vàlid.
  3. L'alumne crearà un producte nou. Per exemple, una impressora o un cartutxo d'impressió.
  4. L'alumne (treballador de l'empresa) crearà una incidència quan rep la notificació del client (responsable d'informàtica del IES Jaume Balmes) de què un determinat component no funciona.
  5. Comprovar, en els comptes de correu del treballador i del contacte, que s'ha iniciat un procés de seguiment de la incidència.
  6. Fer un seguiment de la incidència a mida que passa per les diferents fases: oberta, en progrés, esperant resposta, tancada.
  7. Veiem que el mail de les incidències està en castellà. Què s'hauria de fer per tal que estiguessin en català? Personalitza els mails.

Aquest últim punt no és evident. Al contrari del que un podia pensar, la solució no està a

Configuración > Plantillas de notificación > Programador de notificaciones

La solució és més difícil, s'ha d'anar directament al codi. Dins la carpeta HelpDesk/, s'ha d'analitzar el fitxer Save.php per entendre quin és el procés de notificació dels mails.

Per canviar el contingut del mail, veiem que el mail conté la cadena El Parte es creado los detalles son. Cerquem a dins els fitxers la cadena detalles:

find /home/joan/vtiger -type f -print | xargs egrep -i El Parte es creado los detalles son

...
/home/joan/vtiger/modules/HelpDesk/language/es_es.lang.php:'LBL_DETAIL' => 'los detalles son:',
..

Podem modificar directament aquest fitxer.

El 2007 hi havia un projecte de traducció al català (http://forge.vtiger.com/projects/catala/). No crec que s'hagués acabat, deu estar molt desfasat.


creat per Joan Quintana Compte, abril 2009