Llistats de maneres de tocar Una Plata d'Enciam

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
Enciam logo petit.jpg

Contingut

Llistat dels videos

#1. Introduction and objectives to the project           FINALITZAT
#2. DIY punched card Music Box                   FINALITZAT
#3. The simplest synthesizer, ribbon controlled           FINALITZAT
#4. Wacom Theremin                         FINALITZAT
#5. How to make a soundfont for Accordion              FINALITZAT
#6. Score Editors: lilypond                     FINALITZAT
#7. Music are bytes                         PENDENT
#8. Script experiments                       PENDENT
#9. Basic Audio Programming with ALSA and JACK           PENDENT
#10. Wii Theremin
#11. The hardware solution: a MIDI controller and a synthesizer
#12. Audio & Linux: The software solution
#13. Audio & Linux: virtual & real instruments, soft & hard synthesizers
#14. ALSA MIDI programming with the Linux Shell
#15. Programming the ALSA API
#16. Audio synthesis with ALSA and JACK
#17. ISD19XX chip: voice recording and playback with ease
#18. Standard MIDI Files
#19. DIY Drum kit. Interfacing with Alesis DM-5 Drum module
#20. Audio PWM synthesis with arduino
#21. Arduino. Using a buzzer to generate sounds
#22. Arduino Theremin with ultrasonic sensor
#23. Arduino: Tone library
#24. Arduino: playing from serial port I
#25. Arduino: playing from serial port II
#26. Arduino: playing to serial port
#27. Arduino and MIDI I: ttymidi project
#28. Arduino and MIDI II: arduino midi controller
#29. Arduino Xilophone Midi Controller
#30. Arduino Sax Midi Controller
#31. Arduino ThereMidi
#32. Arduino Music Box
#33. Android I. FingerPlay. Android MIDI Controller
#34. Android II. Android audio programming
#35. Android II. Musicdroid: Android MIDI controller
#36. Android III. Interfacing smartphone-Computer
#37. Android IV. Interfacing smartphone-arduino
#38. Musical T-Shirt
#39. RK4K: Rythm Kit for Kids. A gadget for training the rythm
#40. Música a través de la xarxa
#41. Arduino plays a xilophone
#42. Arduino real time audio processing
#43. Generating polyphonic sound with Arduino
#44. Using Pure Data
#45. OSC I
#46. OSC II
#47. Organic instruments. Recording a typical Ardour session
#48. PlayFine: millora la manera com toques
#49. Arduino i Pure Data
#50. Pop-up musical (Arduino)DIY punched card Music Box
#51. Despertador Una Plata d'Enciam
#52. ArduinoSynth
#53. Arduino Granular Synthesis: cantarino, auduino
#54. Arduino Sequencer
#55. Using a sequencer
#56. DDS: Direct Digital Synthesis
#57. The minimalist MIDI controller
#58. Etherwave Theremin
#59. DIY position sensitive midi drum pad
#60. Casio SK-8
#61. Síntesi d'audio
#62. Android Ocarina
#63. CSound
#64. A simple musical interface to the ZX Spectrum
#65. Interfacing Arduino with the mythic AY-3-8910 sound chip
#66. Interfacing the ZX Ssspectrum with the mythic AY-3-8910 sound chip
#67. How to make a record lathe (aka Construcció d'un torn per enregistrar música en un CD)
#68. 555 Timer
#69. Zambomba MIDI Controller (Electronic zambomba)
#70. Xip ATSAM2195
#71. Playing with colors

Maneres de tocar Una Plata d'Enciam

#1. Introduction and objectives to the project

Project

50 ways... Introduction and objectives to the project

#2. DIY punched card Music Box

Notes

http://www.thinkgeek.com/geektoys/science/8f7f/

Project

50 ways... DIY punched card Music Box

#3. The simplest synthesizer, ribbon controlled

Notes

També anomenat Theremin: Resistive Ribbon Sensor. És, de fet, un theremin (o més aviant un tannerin), però a mi m'interessa pel fet que és el circuiit de síntesi d'audio més senzill que he trobat.

Objectiu: cercar un circuit oscil.lador en el rang audible, i que pugui variar la freqüència d'oscil.lació amb una resistència variable (ribbon). Per tant serà, de fet, un theremin de cinta (tannerino)

1a aproximació

2a aproximació (vàlida):

Hi ha altres aproximacions per obtenir circuits oscil.lants:

 • basat en el timer 555
 • amplificador d'àudio LM386: hi ha una configuració que de fet és un oscil.lador (veure datasheet)
 • A very simple CMOS 2-chip pitch-only theremin suitable for simple science fair projects. Utilitza 2 xips: el 4093 i el 4077 (http://www.thereminworld.com/pics/schematics/simple.jpg)

Project

50 ways... The simplest synthesizer, ribbon controlled

#4. Wacom Theremin

Notes

No és una idea original, perquè altres ja ho han fet, però realment la interfície gestual que proporciona el wacom dóna moltes possibilitats i és molt més agradable (més agradable que un ratolí, sens dubte).

Projecte

50 ways... Wacom Theremin

#5. How to make a soundfont for Accordion

Notes

Es tracta de fer un soundfont per al Castagnari Studio. Amb el Swami no hi ha hagut manera... per sort, amb el polyphone funciona molt bé.

Projecte

50 ways... How to make a soundfont for Accordion

#6. Score Editors: Lilypond

Notes

Escriure a pèl el score. Ensenyar-lo bàsic, només les notes, i després ficar lligadures, la lletra de la cançó, símbols (per ex, la repetició), i veure el detall del pdf (i explicar el engraving). Finalment, utilitzar un editor de partitures com el Musescore o d'altres, i veure com es pot fer de forma gràfica aquesta feina.

Al final no ho faré així... Ho faré sense video, i explicaré com pot servir el lilypond per a editar partitures correctes per a acordió diatònic.

Project

#7. Music are bytes

Notes

Projecte

50 ways... Music are bytes


#8. Script experiments

Notes

Projecte

50 ways... Script experiments

#9. Basic Audio Programming with ALSA and JACK

Notes

Es tracta de fer els exemples mínims amb la API d'ALSA i la API de JACK per tocar Una Plata d'Enciam a partir dels bytes (raw data)

Projecte

50 ways... Basic Audio Programming with ALSA and JACK

#7. Wii Theremin

Notes

A part del projecte original, un altre també ho ha fet:

Jo utilitzaré la API de JACK i una de les llibreries de Wiimote per a C++. Per exemple, http://wiic.sourceforge.net/. Aquest projecte serà molt calcat al que he fet de la Wacom Theremin, la única cosa que canvia és el controlador (una Wii en comptes d'una Wacom). Però com que canvia el controlador, la manera de tocar és diferent.

Tota la configuració de la wiimote està a Llibreria_WiiC

Projecte

50 ways... Wii Theremin

#8. The hardware solution: a MIDI controller and a synthesizer

Notes

una solució purament hardware

Project

50 ways... The hardware solution: a MIDI controller and a synthesizer

#9. Audio & Linux: The software solution

Notes

toco el vkeybd amb el fluidsynth a través de JACK. Ensenyo tot el procés. Primer de forma gràfica, i després de forma automàtica en forma de script, recalcant que Linux permet aquesta flexibilitat.

La idea és fer una explicació bàsica de com connecto el Virtual MIDI Keyboard (origen del so, events midi) amb el fluidsynt (generació del so, sintetitzador software) a través de JACK. És una solució purament software. Ara bé, l'exemple pot ser interessant perque primer s'explicaria una solució totalment gràfica (les tres aplicacions tenen un entorn gràfic i les connecto amb cables virtuals en el JACK); i una solució totalment CLI, que puc integrar en un script per automatitzar la tasca i configurar totes les opcions amb CLI. En aquest cas faré servir les tecles del teclat per generar els events MIDI.

Project

50 ways... Audio & Linux: The software solution

#10. Audio & Linux: virtual & real instruments, soft & hard synthesizers

Notes

Es tracta de fer les següents combinacions:

 1. tocar amb el vkeybd, fer sonar el JV-2080
 2. tocar el Yamaha WX-5, fer sonar el fluidsynth

recalcar que el wx5 és un controlador midi, i que es poden construir nous instruments: entrem en el terreny del disseny d'interfícies i el interaction design per produir nous instruments, noves experiències, noves maneres de tocar una cannçó.

Project

50 ways... Audio & Linux: virtual & real instruments, soft & hard synthesizers

#11. ALSA MIDI programming with the Linux Shell

Notes

Consisteix en dues coses:

Tant l'un com l'altre em limito a enviar els missatges MIDI que facin sonar la cançó, i m'entretinc més parlant d'ALSA,... Documentar el fitxer programacio_alsa.txt

Project

50 ways... ALSA MIDI programming with the Linux Shell

#12. Programming the ALSA API

Notes

Project

50 Ways... Programming the ALSA API

#13. Audio synthesis with ALSA and JACK

Notes

La teoria ja la tinc feta:

Són tres exemples que donen la idea del que es pretén:

1. $ ./6735l3 < /dev/urandom

2. basic_pcm_audio.c

3. jack_miniFMsynth.c

Project

50 ways... Audio synthesis with ALSA and JACK

#14. ISD19XX chip: voice recording and playback with ease

Notes

he utilitzat el xip ISD1932 comprat a Sparkfun per fer el cartrobot. El mateix cartrobot puc fer-li cantar Una Plata d'Enciam, i és un exemple de com puc incorporar la veu als projectes electrònics i robòtics.

Project

50 ways... ISD19XX chip: voice recording and playback with ease

#15. Standard MIDI Files

Notes

es tracta d'escriure a pèl un SMF, dient lo bàsic d'aquest format però sense entrar més en detalls. Fer-lo sonar fent doble click (no acabar, només és una prova), i fer-lo sonar a través del fluidsynth directament, explicant algunes opcions del fluidsynth. Finalment, amb el Rosegarden puc importar aquest fitxer i veure com es diferencien les pistes i com es veu el score.

Project

#16. DIY Drum kit. Interfacing with Alesis DM-5 Drum module

Notes

Utilitzo el patch de 9 piezos que vaig construir, connectat al ALESIS DM-5. Cada patch representa una nota. Els missatges MIDI que genera l'ALESIS entren a l'ordinador i es converteixen en notes de piano gràcies al software. Capturem el missatge i li canviem el programa per tal que soni un altre instrument. També puc utilitzar la percussió orgànica.

En comptes d'utilitzar pieos hi ha altres tècniques, com sensors resisitius o capacitius.

Intimate Control: Multi-Touch, New Models, and What 2009 is Really About:

#17. Audio PWM synthesis with arduino

Notes

Com a primer projecte que utilitza arduino, fer una introducció de totes les possibilitats que tenim amb l'arduino, tant audio com midi

Ja he aconseguit fer funcionar aquest exemple. Ara bé, jo he d'utilitzar el SpeakerPin=10 (amb el 11 no es sent res, ni amb el 9 tampoc. ?). Aquesta discrepància potser és deguda a que jo utilitzo un Arduino Mega, mentre que l'exemple està fet amb un Arduino with Atmega168 (i els pins deuen ser diferents).

He sentit la veu de la Maria del fitxer aaa.wav. El procés per obtenir el fitxer sounddata.h (que està explicat en el codi) és:

 • mostregem 10000 samples a 8000 Hz
mplayer -ao pcm aaa.mp3 -> s'obté el fitxer audiodump.wav
sox audiodump.wav -c 1 -r 8000 -u -1 macstartup-8000.wav
sox macstartup-8000.wav macstartup-cut.wav trim 0 10000s
cd wav2c
./wav2c ../macstartup-cut.wav sounddata.h sounddata
cp sounddata.h ~/Escritorio/arduino-0017/hardware/libraries/sounddata/

amb la última sentència sap trobar el fitxer #include "sounddata.h"

Val a dir que se sent molt fluis, però això ja se sabia (està explicat el motiu en el codi).

Si mostregem a 4000 Hz la qualitat baixa tant que no s'entén res.

Puc arribar a mostrejar fins a 30000 samples (em caben a la memòria flash), però més samples ja no hi caben:

sox macstartup-8000.wav macstartup-cut.wav trim 0 30000s
cd wav2c
./wav2c ../macstartup-cut.wav sounddata.h sounddata
cp sounddata.h ~/Escritorio/arduino-0017/hardware/libraries/sounddata/

però:

sox macstartup-8000.wav macstartup-cut.wav trim 0 35000s
cd wav2c
./wav2c ../macstartup-cut.wav sounddata.h sounddata
cp sounddata.h ~/Escritorio/arduino-0017/hardware/libraries/sounddata/

/home/joan/Escritorio/arduino-0017/hardware/libraries/sounddata/sounddata.h:2243: error: size of array is too large

Si vull grabar a dins unes mostres més llargues, hauré d'utilitzar una EEPROM externa. Sembla ser que amb la velocitat de lectura no tindria problemes:

El que jo necessito és el llibre Making Things Talk (by Tom Igoe) (http://arduino.cc/en/Tutorial/Links)

hauria de ser fàcil connectar una EEPROM a l'Arduino.

16000 mostres / 8000 Hz = 2seg

cada mostra és un 1byte, per tant son 16KB, i amb bits són 16KB*8 = 128Kb, que es correspona una EEPROM 24LC128. Per tant, amb una 24LC256 tindré 4 segons. També existeix el 24LC512 i el 24LC1024.

Així doncs, he aconseguit fer sonar l'exemple proposat. Ja domino també llegir i escriure en una memòria EEPROM. Ara hauria de provar de ficar fins a 8 segons d'audio dins d'una memòria EEPROM i fer-ho sonar a temps real. No serà una tasca fàcil:

8000 Hz = 8000 samples/sec -> 0,125 ms

El rellotge va a 16 MHz, és a dir, 2000 vegades més ràpid que la velocitat amb la que he de fer el playback de les samples. Ara bé, el que no sé és fins a quin punt la velocitat de lectura de la EEPROM és un factor limitant. S'hauria de fer proves.

Per 10$ tinc una miniFlash de 16MB (http://www.futurlec.com/Mini_FLASH.shtml)

Notes 2

Les joguines musicals es fan amb xips ISD

solució #1: Adafruit Wave Shield for Arduino Kit

Posar audio-musica a l'arduino: és una de les possibilitats si vull fer joguines musicals

Wave (Audio) shield for Arduino


Adding quality audio to an electronic project is surprisingly difficult. People tend to end up either using low-quality ISD chips (you might get 8Khz sampling rate for 30seconds out of these, if you're lucky!) or mucking around with trying to control a CD or MP3 player. Although it's possible to generate audio direct from a microcontroller using a PWM output, the quality is often low and its hard to fit a lot of music in an EEPROM chip. You can buy an embedded MP3 player board, but they're either expensive or difficult to use!

Són 22$

solució #2: xips per fer síntesi de veu

Són cars: Magnevation SpeakJet (25$)

hi ha projectes fets amb arduino, com:

puc comprar un xip i reutilitzar-lo per a diferents projectes, però això no és el que jo vull: aconsegui síntesi de veu barata

i es troba a sparkfun per 25$

A més, la síntesi de veu no és el que jo vull (sentir per exemple la veu de la Maria...) sinó que és una síntesi robòtica a partir de fonemes que ja estan grabats. Per fer-ho, és necessari saber quins sóns puc fer. Per exemple, la primera entrada del diccionari és:

[words]
a = \EYIY \IY
able=\FAST \EYIY \BO \UH \LE 
about=\UX \OB \AYWW \TT 
across= \AX \EK \FAST \RR \OH \SE \SE
act= \AY \EK \TT
acting = \AY \EK \TT \STRESS \IH \NGE
activated= \AY \KE \TT \FAST \IH \VV \FAST \EYIY \TT \IH \ED
add= \AY \AY \ED
...

A part d'això, és una idea interessant.

Compte! perquè, a part de fer sonar la veu sintètica, puc fer cantar el xip. Per exemple, veure el vídeo http://www.youtube.com/watch?v=brTbNNFFpdQ on es demostra que el SpeakJet pot cantar. Per tant, puc fer cantar Una Plata d'Enciam.

Solució #3: xips ISD

low-quality ISD chips:

A OndaRadio tenim: ISD1016 (14 e, són 16 segons), 1416 (no disponible) i 1420 (no disponible). És car per lo que és i només deixa 16 segons.

Es pot comprar un ISD de 120 seg a http://store.qkits.com/

Per tant el més pràctic seria gastar-se 22$ (Adafruit Wave Shield) i tinc un shields que s'adapta perfectament a l'arduino, i que amb una memòria SD puc ficar molta informació. Ara bé, si vull desenvolupar un projecte més a mida i teòricament més barato (com una nina musical) amb un xip ISD. A la pràctica, no és tant barato, depèn d'on el compri i de la quantitat. (preguntar si a Ondaradio tenen el ISD1016:14 e, són 16 segons) -> m'han trucat i ells no el tenen, el poden aconseguir per 60 e (car!)

A sparkfun tinc un breakout basat en el ISD1932, que permet 64 segons. Com que és un breakout (xip + electronica), l'operació de record/playback és molt simple. Són 15 euros.

De moment, aquesta és l'opció més factible i barata. Lo ideal seria trobar el xip ISD1932 o similar ben barato. El representant a Espanya és:

Equin, S.A. (Stocking Rep.)

   C/ PRIMAVERA 14
   POL. IND. LAS MONJAS
   28850 MADRID - SPAIN
   TEL: +34-91-388-0898
   FAX: +34-91-388-6078
   http://www.equinsacomponentes.com/eng/home.asp

La llista de distribuidors es pot veure a la web del fabricant (Nuvoton):

Es poden trobar molt bé de preu a:

<ptr> ISD1700 30-240 second ChipCorder with multi message facility

ISD17120PY 120 Second Record and Playback Chipcorder 20.19 GBP = 23.0523 EUR si a cada pack hi ha 5 unitats, et surt a 5 EUR la unitat

ISD17240PY -> 240 seg ISD1740PY -> 15 seg 14 lliures = 16 EUR ISD1760PY -> 60 sec ISD1790PY -> 90 sec

Sèrie ISD1900SY 16-64 seconds speech recording IC també és multimissatge Aquesta sèrie no està a la venda

Ara bé, són 12 pounds la comanda, a no ser que ho compris a Anglaterra, que aleshores surt realment barato.

solució #4: Cantarino i auduino (no és síntesi de veu) http://vimeo.com/5577046 -> el vídeo NO és síntesi de veu

Això no és una solució en el sentit de què en aquest apartat m'interessa fer síntesi de veu, no síntesi d'audio per fer música com el cantarino i el auduino. El cantarino pot fer sonar fonemes, i aixó dóna lloc a fer síntesi de veu... La solució podria venir per aquí. Seria la solució més barata i ràpida per fer sonar veu. Això sí, una veu robòtica.

Aquí podem veure la llista de fonemes. En la pàgina web del projecte, en la categoria downloads, pots veure exemples que s'han fet de síntesi de veu. Per exemple: arduinoSpeechTest3_DifferentVoices.mp3. És un so molt robòtic, però interessant.

Notes 3

L'exemple que sí funciona, amb una qualitat fantàstica, és el sketch sinewave_synthesis.pde:

Arduino sketch for high frequency precision sine wave tone sound synthesis

Amb això puc tocar Una Plata d'Enciam amb síntesi de taula d'ones (table-based digital audio oscillator implementation)

18. Arduino. Using a buzzer to generate sounds

Notes

Compte! perquè de fet fer sonar un buzzer és el mètode de la tone library explicat a Audio PWM synthesis with arduino i Arduino Toner Library. Amb la Toner Library puc excitar en el pin de sortida tant un altaveu com un buzzer, i evidentment sona una mica diferent, però no per això és un mètode diferent.

#19. Arduino Theremin with ultrasonic sensor

Notes

utilitza un buzzer per produir sons, i un sensor d'ultrasons per saber el pitch.

#20. Arduino: Tone library

Notes

http://code.google.com/p/arduino-tone/

#include <Tone.h>
Tone tone1;
void setup()
{ 
  tone1.begin(13); 
  tone1.play(NOTE_A4);
}
void loop(){}

#21. Arduino: playing from serial port I

Notes

el projecte ja està fet. Estava fet en un dels exemples de la tone library, i s'ha de modificar. Es pot fer polifonia.

La idea és que l'ordinador es comunica amb el arduino pel port sèrie. En el ordinador tinc una aplicació (java, C,...) que envia missatges sèrie al Arduino, dient quina nota s'ha de tocar i quina durada. I és la tone library la que s'encarrega de produir el so en el arduino. Aquesta és la manera I. L'altre manera (la II) és que l'instrument controlador és el WX5 (o algun altre) i el missatge midi es tradueix a un missatge sèrie que s'introdueix a l'arduino.

#22. Arduino: playing from serial port II

Notes

La idea és que l'ordinador es comunica amb el arduino pel port sèrie. En el ordinador tinc una aplicació (java, C,...) que envia missatges sèrie al Arduino, dient quina nota s'ha de tocar i quina durada. I és la tone library la que s'encarrega de produir el so en el arduino. Aquesta és la manera I. L'altre manera (la II) és que l'instrument controlador és el WX5 (o algun altre) i el missatge midi es tradueix a un missatge sèrie que s'introdueix a l'arduino.

#23. Arduino: playing to serial port

Notes

similar a ardrumo

Es tracta d'introduir informació que ve dels drum pads a través del port sèrie, i és l'aplicació (escrita en C, Java el que vulgui) la que s'encarregarà de construir els missatges MIDI.

Així doncs, és diferent de la idea de que sigui el mateix arduino que construeixi els missatges MIDI (fet en un altre projecte) i pugui fer interface directa amb el hardware.

L'avantatge de fer-ho de la primera manera és que l'aplicació pot ser tan grossa i amb totes les opcions que jo vulgui (carregar diferents soundfonts, interfície gràfica o no...). L'avantatge de la segona manera és que no necessito l'ordinador.

Tant d'una manera o de l'altra donen peu a construir instruments.

#24. Arduino and MIDI I: ttymidi project

Notes

#25. Arduino and MIDI II: arduino midi controller

Notes

S'explica com amb el software que fico dins de l'arduino puc enviar a través del port sèrie missatges MIDI que puc introduir directament dins sitetitzador hardware.

#26. Arduino Xilophone Midi Controller

Notes

#27. Arduino Sax Midi Controller

Notes

Instruments fets per mi: saxo de la Maria o saxo de joguina. Amb LDR es pot disparar el missatge MIDI, no?

#28. Arduino ThereMidi

Notes

ara que ja sé fer instruments controladors amb l'arduino, hauria de poder fer amb ultrasons un theremin, però que soni amb una qualitat òptima.

Recordem que es pot utilitzar ttymidi per produir de forma ràpida el so. Ara bé, això no treu que pugui fer una aplicació amb C que sigui un client ALSA, i no utilitzar ttymidi.

aquest projecte és el ribbon sensor, no? doncs no, la idea és fer un theremin amb ultrasons. el ribbon sensor és un altre projecte.

#29. Arduino Music Box

Notes

és el projecte que havia començat, però ara amb Arduino segur que és més fàcil

#30. Android I. FingerPlay. Android MIDI Controller

Notes

nota. Ara ja sé fer un Android MIDI controller d'una altra manera. Amb l'aplicació My piano (que permet midi over wifi), i qmidinet o bé dsmi.

FingerPlay MIDI - Android phone as a control device. Envia missatges MIDI o OSC des de l'android a l'ordinador a través de la connexió MIDI. Aleshores, és un controlador midi.

hi ha diferents possibilitats. Descartat el bluetooth, si tinc el Android connectat a la xarxa local de l'ordinador aleshores puc controlar paràmetres musicals. Per exemple, sembla que fluidsynth accepta alguna cosa de TCP-IP. O bé, programant les llibreries de xarxa de Java puc integrar el Android amb alguna cosa de midishare. Per exemple: puc fer sonar un piano (s'hauria de veure la latència què tal), però si no des de l'Android puc enviar missatges de canvi de programa o control del volum.

In other Android mobile news, Christopher Souvey continues to work on his Musical application and the Musical Pro desktop app. The desktop client works with MIDI over Wifi, and thanks to the Cupcake OS update, latency is greatly reduced after a complete rewrite and the creation of custom drawing and event handling and controls. Check out the slick new tuner and UI Christopher has been developing, too.

Project

50 ways... Android MIDI Controller with FingerPlayMIDI

#31. Android II. Android audio programming

Notes

el mateix que l'aplicació del market Musical Pro.

Christopher Souvey. Musica Pro en el market de l'Android

fer una cosa similar, és a dir, programar arduino amb audio, no midi

#32. Android II. Musicdroid: Android MIDI controller

Notes

és l'aplicació que he de fer basant-me en fingerplay. hi haurà un piano i un theremin.

#33. Android III. Interfacing smartphone-Computer

Notes

#34. Android IV. Interfacing smartphone-arduino

Notes

#35. Musical T-Shirt

Notes

fico uns quants pads i els cuso a la samarreta.

#36. RK4K: Rythm Kit for Kids. A gadget for training the rythm

Notes

Rítmica per a nens. Els nens poden fer sonar una cançó només donant cops amb la baqueta en un pad electrònic. Els nens porten el ritme, el software s'encarrega de ficar les notes.

Projecte

50 ways... RK4K: Rythm Kit for Kids. A gadget for training the rythm

#37. Música a través de la xarxa

Notes

JACK proporciona aquesta funcionalitat: http://trac.jackaudio.org/wiki/WalkThrough/User/NetJack

#38. Arduino plays a xilophone

Notes

no és un exemple MIDI. Es tracta que amb servos es pugui tocar un xil.lòfon. Les notes a tocar estaran programades dins l'arduino.

una manera més fàcil de com s'explica el video seria tenir un servo per cada nota que s'ha de tocar, i una baqueta per cada servo. Potser disminueix amb espectacularitat, però es podria fer fàcilment acords i per tant la sonoritat serà més espectacular.

Potser millor aquest enllaç, que explica bé el tema dels solenoids per percutir el xil.lòfon.

Els solenoids que es fan servir es diuen push pull solenoids. Sembla ser que a Onda Radio en tenen:

ref: C6092

(E) CEBEK SOLENOIDES / ELECTROIMANES 
(E) CEBEK ELECTROIMAN 12V DC
Electroiman 12Vdc 

L'he comprat i l'he retornat, no em val. És un solenoide tipus pull, i jo en necessito tipus push. Investigant he trobat aquests enllaços:

i he demanat informació sobre aquesta referència a ermec.com. Una altra manera de trobar-ne seria desguaços de cotxe, doncs els motors d'injecció sembla que injecten amb solenoides linials.

 • es troben solenoids a Jameco

Els solenoides són ideals perquè donen potència (tot i que necessitaran el conseqüent circuit de potència), són ràpids i silenciosos. Ara bé, una alternativa és utilitzar servos: http://www.hobbypartz.com/topromisesg9.html

Potser el més pràctic és mirar de construir-se un mateix el solenoide. El fil de coure prim i aïllat es troba en transformadors i motors de contínua. Per Internet es veu algun disseny. Amb una palla tens el tubet sobre el qual s'enrottla el fil. Després s'ha de dissenyar una armadura que es pot fer amb plaquetes d'alumini i cargols. El percutor seria una clau, filferro o similar. I després s'ha d'aconseguir una molla petita (ferreteria?). Com a paràmetres per jugar tinc el número de voltes, la llargada del solenoide, i el corrent que vull alimentar (fer proves amb la font de tensió variable).

Un projecte musical on es fan servir solenoides:

#39. Arduino real time audio processing

Notes

Es tracta de processar un audio a temps real a través d'un arduino i aconseguir efectes com Reverb, Phasor, Flanger or Ringmodulator. parteixo d'un senyal que genero amb la targeta de so (per exemple, faig sonar el fitxer midi a través de la targeta de so, amb un so el més pla possible, s'hauran de fer proves...) i entro el senyal a l'arduino. La sortida de l'arduino també és audio i la fico a l'amplificador. S'haurà de notar com s'han aplicat uns efectes de processament del senyal.

Això podria ser un o dos projectes.

#40. Generating polyphonic sound with Arduino

Notes

AD5206: és un potenciòmetre digital de 6 canals (el AD5204 és de 4 canals). Enviant una entrada digital de 256 posicions puc controlar la resistència de sortida. L'entrada digital vindrà donada per una sortida digital de l'arduino, que controlarà el software que hi grabem.

74C14 Schmitt Trigger hex inverter -> hi ha 6 oscil.ladors RC, i per tant poden produir so. La idea és que les resistències variable que vénen del AD5206 fan que les freqüències de sortida siguin variables. D'aquesta manera, i amb pocs recursos, es pot obtenir polifonia.

Utilitzo tres canals del AD5206, que ataquen a tres oscil.ladors. Alhora, la sortida dels tres oscil.ladors es fica en els altres 3 canals que queden lliures, i d'aquesta manera podem modular l'amplitud.

D'aquesta manera aconseguim que la lògica de l'arduino treballi a un ritme de les notes musicals (negres, corxees), en comptes de treballar a KHz (freqüència d'audio, com feia amb el tone generator).

Faltaria solucionar la part d'amplificació del senyal de sortida (o bé atacar directament un altaveu petit?).

#41. Using Pure Data

Notes

Aquest tutorial d'inici t'explica les beceroles de Pure Data i la manera més fàcil que tenim de tocar una melodia. Molt interessant.

Transcripció video

català

Pure Data (or Pd) is a graphical programming language developed by Miller Puckette in the 1990s for the creation of interactive computer music and multimedia works. Pd is an open source project and has a large developer base working on new extensions to the program.

Ara ensenyarem com podem tocar la melodia Una Plata d'Enciam amb Pure Data. A la web hi ha tutorials molt bons i complets de Pure Data, jo ensenyaré només un projecte mínim per poder tocar una melodia.

Per produir el so necessitem l'objecte dac, que connecta l'aplicació a la targeta de so. Aquí podem configurar la targeta de so: que soni directament a través de la targeta de so interna del portàtil, o bé a través de JACK podem redirigir el senyal a sintetitzadors software o targetes de so externes.

Per fer sonar un senyal necessito un oscil.lador. Connecto l'oscil.lador amb el dac, i veig com ja sona un senyal de 440 Hz

*objecte mtof per convertir una nota MIDI a una freqüència
*fitxer on guardo les notes MIDI de la melodia Una Plata d'Enciam.
*taula per guardar les notes contingudes en el fitxer
*objecte bang. Aquí és pot veure com amb un click del ratolí puc visualitzar les notes de la melodia, en l'ordre correcte. Així doncs, puc portar la melodia fent clicks en el ratolí.
*Ara només falta connectar aquestes notes a l'objecte oscil.lator per tal que es generi el senyal d'audio.
*I ara doncs, ja podem tocar la melodia Una Plata d'Enciam

Pure Data és una aplicació que té moltes possibilitats i un exèrcit de seguidors entusiastes. Sense coneixements de programació pots donar forma a tota la teva creativitat. Pure Data no està només orientat a audio, sinó que també es poden fer projectes visuals, aconseguint autèntiques obres d'art.

#42. Open Sound Control I

Notes

De la tecnologia OSC en poden sortir dos exemples com a mínim. Hi ha diversos programes que implementen OSC. Un d'ells és lily (http://www.lilyapp.org/), és un llenguatge de programació visual, i en la secció de demos puc veure dos exemples de coses espectaculars que es poden fer. Per exemple, es poden fer videos SVG interactius que produeixin música. Veure les demos a:

#43. Open Sound Control II

Notes

#44. Organic instruments. Recording a typical Ardour session

Notes

alguna cosa he d'ensenyar amb un DAW (Digital Audio Workstation)

Toco instruments fets amb vegetals: pepino, egg ocarina,... Com a base rítmica he de buscar dos o tres sons. Per exemple, ratllar una ceba.

Aquests instruments els grabo amb pistes del Ardour, i es mostra el resultat final. L'objectiu és mostrar una sessió típica de gravació amb Ardour. Es graben els instruments individuals i es mostra el resultat final.

Projectes

#45. PlayFine: millora la manera com toques

Notes

Basat en el projecte PlayFine que hauria de desenvolupar. En el video es demostraria com amb PlayFine puc millorar el playback de la canço, i millorar defectes de ritme o notes equivocades.

#46. Arduino i Pure Data

Notes

http://en.flossmanuals.net/PureData/Pduino

#47. Pop-up musical

Notes

això no és realment un projecte amb una novetat tecnològica, però sí que és un exemple d'integració de dues disciplines que no tenen res a veure, per obtenir un resultat artístic.

puc fer vàries coses. 1) que quan obri un pop-up es dispari el circuit, i per exemple puc fer sonar la cançó amb la tècnica del audio PWM.

2) en el pop-up, si la pestanya és metàl.lica, puc aconseguir una resistència variable i obtenir un divisor de tensions continu. En el arduino puc associar un threshold de tensió al disparo d'una nota MIDI. Aleshores el resultat s'haurà d'escoltar amb un sintetitzador. Ara bé, per cantar tota una cançó hauria de tenir bastant recorregut. El tema del ritme es pot solucionar doncs no cal que el divisor de tensió estigui uniformement espaiat.

3) si anem a buscar l'obra artística es pot desenvolupar la següent idea. Moc una pestanya on hi ha dibuixada una plata d'enciam, i sona una plata d'enciam; hi ha una altra pestanya on hi ha dibuixat un cetrill, i sona ben amanida, ben amanida. I així anar fent: és un conte musical, una obra artística.

#48. Despertador Una Plata d'Enciam

Notes

La idea és la mateixa que Audio PWM: ja sé com ficar una meloda dins d'un xip. També puc activar un controlador MIDI... la novetat és l'aplicació que se li pot donar. Fer un rellotge-despertador, i llevar-te escoltant Una plata d'enciam. En el video diria alguna cosa similar a:com que ja fa temps que estic escoltant aquesta cançó, ja no me la puc treure del cap. Amb aquest projecte farem que quan em llevo pel matí, el primer que escolto serà Una plata d'enciam!!.

Per fer un rellotge-despertador es necessita una font de temps fiable. Això s'aconsegueix amb un DS1337C I²C Serial Real-Time Clock. La idea és el que bus I2C envia al arduino les senyals per que sàpiga quan canvia el minut, l'hora,...

#49. ArduinoSynth

Notes

 • http://narbotic.net/?p=95ha de ser fàcil d'implementar. Basat en utilitzar el rellotge de l'arduino per generar els pulsos. Per tant, utilitza molt el processador (en la línia de la tone library-mètode del buzzer). Per tant, podem dir que seria una de les maneres immediates de produir notes musicals, i hauria d'implementar-se aquesta manera abans del Generating polyphonic sound with Arduino. A la sortida del pin hi ha un filtes passa.bais fet amb un circuit RC per tal que soni millor. Evidentment, el so és monofònic, Això sí, sona ben clar.

Trobat a freeduino.org, una gran font d'idees

Aquesta tècnica (igual que la tone library del buzzer) és un exemple de bit-banging:

* Bit-Banging
Toggle an I/O pin at the desired frequency. This will generate square wave tones which don’t sound very pure. They can be filtered a bit to make them sound good at a specific frequencies.
o The Good
 + This method is great for simple generation of tones.
 + Is almost free in terms of cost.
 + If a timer is used to do the pin toggling then the processor is not loaded and has time for other task.
o The Bad
 + If the processor uses delay loops to toggle the pin at the desired frequency it will be very busy while the tone is active.
 + No amplitude control.
 + Square wave output does not sound pure. Its really the sum of all the odd harmonics at the base frequency.
 + Broad frequency coverage with simple output filters can result in significant amplitude variations across frequency.

#50. Arduino Granular Synthesis: cantarino, auduino

Notes

molt per explorar

No sé si el cantarino és síntesi granular. Aquest video sona molt bé, i hauria de ser fàcil de fer. Ara bé, no crec que es pugui fer síntesi de veu. Però sí fer sonar Una Plata d'Enciam.

Ja tinc funcionant la cançó DausyBell (representa que està cantada amb els fonemes corresponents). En l'arduino Mega, recordar d'utilitzar el PIN3 (PWM). Ara he de saber com es codifica la canço Una Plata d'Enciam.

#51. Arduino Sequencer

Notes

http://www.beavisaudio.com/Projects/digital/ArduinoPunkConsole/

#52. Using a Sequencer

Notes

 • seq24

#53. DDS: Direct Digital Synthsis

Notes

54. The minimalist MIDI controller

Notes

Es tracta de partir del xip Atmlel168, i construir una placa compatible amb arduino que sigui el més petita (i barata) possible. A partir d'aquí, carregar l'aplicació que hagi desenvolupat, un connector MIDI OUT en els pins adequats, i fer sonar la cançó.

És un exemple de hacking de l'Arduino, i buscar un sistema de desenvolupament que sigui realment barato (el xip val 5$, la placa arduino sencera val 50$).

El microcontrolador es pot comprar a sparkfun.com:

A http://www.freeduino.org/ hi ha llistades altres possibilitats, concretament paperduino (utilitzar paper/cartró en comptes de breadbord). ter was easy to bu

55. Etherwave Theremin

Notes

esquemàtics de diferents theremins:

Un dels theremins més senzills i baratos que es poden fer amb un mínim de qualitat seria el Minimun Theremin:

Primer de tot vaig mirar els esquemes del RS (RadioSchack Theremin). El RS (Radio Schack) Illusion Theremin és un Theremin clàssic (antenes), i tots els components es poden trobar a RadioSchak per menys de 100$. És un projecte complet en el sentit de què en els enllaços se't proporciona tota la informació, i que en el material inclou els productes químics per fer el etching de la placa.

Crec que en el 50 Ways... hi hauria d'haver un Theremin de tipus clàssic.

Nota: els enllaços no funcionen, substituir per theremin_

I have been working on a project to develop a DIY midi drum pad that 
modulates the sound it makes according to where you have hit it, as well 
as how hard. The first prototype is now working fairly well, and in the 
spirit of 'release early, release often', I am announcing the first 
release of the pad design and supporting software. I have put up a wiki 
here:

http://home.ganglion.me:8000/dokuwiki/doku.php?id=synpad:home

describing how to build one, with downloads of the supporting software.

Contesten...
i hope you're familiar with this:

  http://2uptech.com/intimate_control/

since i think this is the future of all "touch" driven synthesis but
if and only if you build the audio signal generator+analysis into the
device itself, and just stream parsed data out of it.

Article original de Robert Moog sobre el Theremin:

 "The Theremin", by Robert Moog - Submitted by Jason, 2/21/2005
This tube theremin article originally appeared in Radio and Television News in 1954. You might have trouble finding all the parts to build this theremin today, but the article is also an excellent source of technical information.

Article original de Robert Moog a Electronic Musician (febrer 1996):

En aquest cas s'utilitizen components més moderns.

RCA Theremin replacement parts: (document original del RCA Theremin dissenyat per Theremin)

Project

50 ways... Etherwave Theremin

56. DIY position sensitive midi drum pad

Notes

El Andrew Baxter és de la llista de LAU i va anunciar a la llista el seu projecte. Finalment ho té bastant acabat i ha tret un video:

57. CASIO SK-8

Notes

Fer alguna cosa amb el CASIO SK-8

58. Síntesi d'Audio

Notes

 • Sintetitzar el so del Theremin amb Pure Data
 • Sintetitzar el so de la ximbomba amb Pure Data o amb el Roland JV-2080

Tinc un exemple que funciona: jack_miniFMsynth.c. És la síntesi d'audio a nivell programàtic. És un client de JACK i ALSA que utilitza les API d'ALSA i JACK. Serveix per exemplificar com es pot fer síntesi.

59. Android Ocarina

Notes

el mateix que fan al CCRMA (Stanford University) amb un iPhone: Stanford's Mobile Phone Orchestra

60. CSound

Notes

61. Laser Harp

Notes

La cançó que toca Jean-Michel Jarre amb la làser harp és Rendezvous II:

Informació sobre els laser pointers:

per tal que el feix sigui visible amb llum de dia ha de ser com a mínim de 35mW.

The human eye is most sensitive to light with a wavelength of approximately 555nm (yellow/green) which makes green lasers much more visible than red lasers. Green laser can appear to be roughly 50 times brighter than red lasers. 

Perills dels pointer lasers:

potència dels pointer lasers:

Com fer fum: (keyword: dry ice, hielo seco, nieve carbónica)

El CO2 sólido (hielo seco) es muy facil de manipular , no es toxico en bajas concentraciones y lo venden en bolsas de plastico. No es caro.
...
Los fabricantes en España son: Air liquide, Carburos Metallicos, Linde y Praxair. 

Busca en su web una oficina cercana a tu casa y llamalos, aunque no tienen en todas partes. Tienen muchos distribuidores pero normalmente sólo se dedican a las botellas de gas. 
BUENO PUES YO ESTUBE TRABAJANDO MUCHO TIEMPO EN SALONES DE FIESTA, Y AHÍ SE PREPARABA UNA ESPECIE DE HIELO SECO CASERO POR LLAMARLO ASÍ.

ERA HIELO CONVENCIONAL, MAS VINAGRE Y SAL, MUCHA SAL.

62. A simple musical interface to the ZX Spectrum

Notes

63. Interfacing Arduino with the mythic AY-3-8910 sound chip

Project

50 ways... Interfacing Arduino with the mythic AY-3-8910 sound chip

64. Interfacing the ZX Spectrum with the mythic AY-3-8910 sound chip

Notes

65. How to make a record lathe (aka Construcció d'un torn per enregistrar música en un CD)

Notes

how to make a record lathe: video en què es grava un CD mitjançant les vibracions que produeix un pettit altaveu, i després aquest CD es reprodueix en un tocadiscs i es comprova que s'ha gravat bé la canço.

 • keywords: vinyl, single, turntable

66. 555 Timer

Notes

Es poden fer moltes coses amb el xip 555. Es pot participar en el concurs (inscripcions fins el març)

 • www.555contest.com

67. Zambomba MIDI Controller (Electronic zambomba)

Notes

Com construir una ximbomba:

Project

50 ways... Zambomba MIDI Controller (Electronic zambomba)

68. Xip ATSAM2195

Notes

ATSAM2195 single-chip MIDI sound system

Un dels projectes fets amb aquest xip és el fluxamasynth, un sintetitzador basat en Arduino:

Features

 • Single Chip All-in-one Design
  • MIDI Control Processor, Serial and Parallel Interface
  • Synthesis, General MIDI Wavetable Implementation
  • General MIDI Compatible Effects: Reverb + Chorus
  • Spatial Effect
  • 4-band Stereo Equalizer
  • Stereo DAC. DR: 86 dB min, THD+N: -80 dB max
 • State of the art Synthesis for Products Providing Best Quality for Price
  • 64-voice Polyphony (without effects)
  • 38-voice Polyphony + Effects
  • On-chip CleanWaveTM Wavetable Data, Firmware, RAM Delay Lines
 • Audio Stereo Line Output
 • Typical Applications: Battery Operated Musical Keyboards, Portable Phones, Karaokes
 • QFN44 (7mm x 7mm) Package: Small Footprint, Small Pin Count
 • Low Power
  • 75 mW typ. Operating
  • Single 3.3V or Single 1.8V Power Supply
  • Built-in Power Switch and 3.3V to 1.8V Regulator

Tinc el Users Guide i el Datasheet:

A Atmel hi ha un Samples Request Form: es pot demanar una unitat per fer proves:

71. Playing with colors

Notes

Basat en:

Es tracta de fer un sensor de color senzill com el que es mostra en l'enllaç. Aleshores es tracta d'associar notes musicals a colors. Amb aquarel.la fer un dibuix on de fet hi haurà codificada les notes musicals. Quan mogui el sensor per l'aquarel.la s'enviaran missatges midi que faran sonar Una Plata d'Enciam.

Enllaços per classificar

buzzer:

ultrasons:

Free Theremin to MIDI with Pd

Arduino Synth Playground:

Llistat theremins

més theremins senzills:

Aconseguir el so del Theremin (síntesi):

Theremin amb Arduino (fàcil):

Open Theremin:

Theremin senzill:

Llistat audio synthesis

De la documentació que tinc puc fer el recompte d'aquests casos:

 • Audio synthesis with ALSA and JACK
 • Audio PWM synthesis with arduino. Mirar totes les Notes. Concretament un sketch que funciona és sinewave_synthesis.pde (table-based digital audio oscillator implementation).
 • ArduinoSynth (BitBanging)
 • Speakjet
 • Arduino Granular Synthesis: auduino
 • cantarino
 • DDS: Direct Digital Synthsis
 • Projecte Meeblip
 • Projecte Tabula Rasa (http://gregsurges.com/circuitry/tabularasa/). Basat en Arduino, es defineix com un Hybrid Digital Wavetable Oscillator

He de distingir entre síntesi d'audio i síntesi de veu. També he de distingir entre solucions hardware i solucions software. I després les diferents tècniues per aconseguir la síntesi.


creat per Joan Quintana Compte, octubre 2009