LinuxCNC (EMC2)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

A partir de la versió 2.5 el projecte EMC es diu linuxcnc.

EMC2 is completely Open Source, free to use, and probably the most reliable, flexible, robust system out there. The AXIS Graphical User Interface is second to none (IMHO).

Programació python

Pocket.png

Hem de pensar el script dxf2gcode com una de les múltiples maneres de generar el g-code. Un es pot programar els seus propis scripts. Per ex:

Per exemple, provo el script pocket_V1.py que genera el g-code per fer un pocket (rebaixar, vaciado) d'una àrea rectangular o circular. Es donen les dimensions i tota una sèrie de paràmetres, i es genera el g-code.

$ python pocket_V1.py 
Traceback (most recent call last):
  File "pocket_V1.py", line 36, in <module>
    from Tkinter import *


$ sudo apt-get install python-tk

$ python pocket_V1.py 

Ara sí que funciona i apareix la interfície gràfica. Es genera el g-code, que fico en el fitxer pocket.ngc:

( Code generated by pocket.py widget )
( by Sammel Lothar - 2010 )
G17 G21 G90 G64 P0.01 M3 S3000 M7
G0 Z5.0000 
G0 X30.0000 Y30.0000 
( 40.0000x40.0000 rectangular Pocket at 30.0000,30.0000 )
( Parallel Zero Path )
G1 G90 Z0.00 F100.00 (Move to Z Zero for incremental Z pathes )
G1 G91 Z-1.000 F100.00 
G1 G90 X31.500 Y31.500 F250.00 
G1 X28.500 
G1 Y28.500 
G1 X31.500 
G1 Y31.500 
G1 G90 X33.500 Y33.500 F250.00 
G1 X26.500 
...

Aquest fitxer generat el podem importar a LinuxCNC per a la seva simulació (veure més endavant en aquesta pàgina).

Instal.lació de LinuxCNC

Em registro a linuxcnc.org: joanillo/jq****

Si es vol anar ràpid el millor és fer cas i utilitzar les ISO's precompilades, per evitar-se problemes de dependències. La versió actual (2.5.3) és del juliol de 2013, però es basa en actualitzacions de versions més antigues. El millor és utilitzar per al portàtil un LiveCD, i una màquina dedicada que només serveixi per això.

Després de descarregar la ISO i instal.lar-ho en una màquina dedicada, tenim instal.lada la versió 2.5.0 (basat en un Ubuntu 10.04). En les actualitzacions, em diu d'actualitzar a 12.04: no fer-ho (http://www.linuxcnc.org/index.php/english/forum/9-installing-linuxcnc/27562-i-inadvertently-updated-to-1204-lts)

Actualització a 2.5.3

Amb el synaptic cerco els paquets linuxcnc, i actualitzo a la versió 2.5.3.

Tutorial

Home dels eixos

La idea és senzilla. Carrego un arxiu. Fixo la meva peça de fusta. La màquina ha de saber on està l'origen dels tres eixo, sobre tot z=0. En la interfície puc moure els eixos manualment (amb un botó), més ràpid o més lent. Quan estic a x=y=z=0, faig el home dels eixos.

Recordar que si la broca forada totalment la pea, hauré de posar una peça de fusta a sota.

Manual d'usuari

Videos

En aquest video es pot veure com es posiciona manualment la màquina en el que nosaltres considerem l'origen XY, i aleshores apretant un botó queda definit per software quin és l'origen. El mateix podem fer per definir z=0. En aquest tutorial s'utilitza un VFD de manera que el software pot enviar canvis en la freqüència del router (spindle speed).

Glossari


creat per Joan Quintana Compte, març 2014