LATEX

De wikijoan
La revisió el 21:12, 17 maig 2021 per Joan (discussió | contribucions) (→‎Overleaf: Online Latex Editor)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

(TBD)

Instal·lació des de zero

He hagut de reinstal·lar l'ordinador, i vull documentar des de zero poder fer tot allò que havia fet el novembre del 2018, és a dir, que funcioni el Tirant lo Blan i el Llibre d'Equacions Diferencials.

Aquest enllaç és una primera aproximació, però no cal.

El script tex2pdf.sh necessita la comanda pdflatex, que es troba en els paquets:

 $ sudo apt-cache search pdflatex
texlive-latex-recommended - TeX Live: LaTeX recommended packages
fragmaster - use of psfrag constructs with pdflatex
pandoc - general markup converter
purifyeps - creates EPS files usable in TeX and pdfTeX
texlive-extra-utils - TeX Live: TeX auxiliary programs
texlive-lang-greek - TeX Live: Greek
texlive-lang-japanese - TeX Live: Japanese
texlive-latex-extra - TeX Live: LaTeX additional packages
texlive-music - TeX Live: Music packages
texlive-science - TeX Live: Mathematics, natural sciences, computer science packages


$ sudo apt-get install texlive-latex-recommended texlive-extra-utils texlive-latex-extra
$ sudo apt-get install texlive-lang-greek texlive-science

Finalment em decideixo per aquest paquet que ho instal·la tot: (són més de 4GB). Si faig una nova instal·lació potser no caldrà.

$ sudo apt-get install texlive-full
$ ./tex2pdf.sh tut1
$ ./tex2pdf.sh --debug tut1

m'ha donat problemes amb els fitxers tut17, tut19, tut20, tut21, tut22 però els altres els fa bé.

Undefined control sequence: This error appears when LATEX does not understand one of the commands you have used.

Aquesta aproximació ha sigut una intentona, però almenys ja tinc els paquets de latex instal·lats.

Plugin del Gedit: solució correcta

Aquí està explicat com funciona el plugin de Gedit per compilar els arxius latex i convertir a pdf:

sudo apt-get install texlive gedit-latex-plugin

script convertir_a_pdf.sh:

#!/bin/sh

#filename=$GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME
filename=tirant_lo_blanc_v3_20pt

shortname=`echo $filename | sed 's/\(.*\)\.tex$/\1/'`

latex -interaction batchmode -src $filename
bibtex $shortname
makeindex $shortname
latex -interaction batchmode -src $filename
latex -synctex=1 -interaction batchmode -src $filename
#dvips -t a4 $shortname.dvi
dvipdfm -p a4 $shortname.dvi
#ps2pdf -sPAPERSIZE=a4 -dOptimize=true -dEmbedAllFonts=true $shortname.ps

# a més elimino tots aquests fitxers per quedar-me només amb el pdf:
rm $shortname.aux
rm $shortname.bbl
rm $shortname.blg
rm $shortname.dvi
rm $shortname.ilg
rm $shortname.ind
rm $shortname.log
rm $shortname.out
rm $shortname.toc
rm $shortname.synctex.gz

evince $shortname.pdf

He d'executar la següent comanda des del Gedit (Eines > Eines externes > Executa una comanda)

/home/joan/projectes/latex_tutorial2/convertir_a_pdf.sh

I aleshores la idea era ficar una drecera del teclat: Ctrl-Alt-U

però això que era fàcil ara veig que ja no ho és:

$ sudo apt-get install gedit-plugins

I aleshores tenim el plugin Terminal Incrustat. Obro el Terminal incrustat:

$ cd ~/projectes/latex_tutorial/tirant_lo_blanc
$ ../convertir_a_pdf.sh

i en el script no acaba de funcionar el $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME, o sigui que poso el document amb el que estic treballant.

#filename=$GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME
filename=tirant_lo_blanc_v3_20pt

I funciona bé (tot això és quasi el mateix que tenir un terminal en una altra finestra. És més ràpid doncs els terminal està en la mateixa finestra que el gedit).

Quedaria pendent el tema de fer una drecera del teclat (Ctrl-Alt-U), que això era fàcil en una versió antiga de gedit, però ara no és evident.

Tirant lo Blanc format vista cansada (Kindle)

Adaptació a format e-book (kindle) i vista cansada: Cas Tirant lo Blanc. Es tracta de fer la lletra més grossa, i eliminar els marges. Per fer la lletra més grossa necessito el paquet extsizes.

\documentclass[oneside, a4paper,20pt]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}
\usepackage[document]{ragged2e}
\usepackage{blindtext}
\usepackage{extsizes}

\usepackage
[
    a4paper,
    left=0cm,
    right=0cm,
    top=0cm,
    bottom=0cm,
    % use vmargin=2cm to make vertical margins equal to 2cm.
    % us hmargin=3cm to make horizontal margins equal to 3cm.
    % use margin=3cm to make all margins equal to 3cm.
]

Fórmules matemàtiques

Editor online de fórmules matemàtiques:

Uns quants exemples de fórmules i equacions que utilitzo en el llibre:

dp/dt = -am (1)
dm/dt = bp (2)

\frac{dp}{dt}= -am
\frac{dm}{dt}= bp

d2m/dt2 = -ab m (3)
\frac{d^2 m}{dt^2}= -ab\ m

m(t) = A sin (wt + phi) (4)
m(t) = A\ sin (\omega t + \varphi)

w = sqrt(ab) (5)
w = \sqrt{ab}

T = 2*pi/w = 2*pi/sqrt(ab) (6)
T = \frac{2\pi}{\omega} 

A = mo/w = mo / sqrt(ab) (7)
A = \frac{m_o}{\omega} = \frac{m_o}{\sqrt{ab}}
 

p(t) = Aw cos (wt + phi) = Bcos (wt + phi) (8)
p(t) = A\omega\ cos(\omega t + \varphi) = B\ cos(\omega t + \varphi)

B = sqrt(a/b) A = mo/b (9)
B = \sqrt{\frac{a}{b}}\ A = \frac{m_o}{b}

sin^2(wt + phi) + cos^2(wt + phi) = 1 (10)
sin^2(\omega t + \varphi) + cos^2(\omega t + \varphi) = 1

m^2/A^2 + p^2/B^2 = 1 (11)
\frac{m^2}{A^2} + \frac{p^2}{B^2} = 1


m = +- A/B sqrt (B^2 - p^2) (12)
m = \pm \frac{A}{B}\ \sqrt{B^2 - p^2}

m = +- 1.66 sqrt (9 - p^2) (13) 
m = \pm 1.66\ \sqrt{9 - p^2}

1/2 ab m^2 = 1/2 A^2 w^2 cos^2(wt + phi) + 1/2 ab A^2 sin^2 (wt + phi) = 1/2 A^2 ab (sin^2 + cos^2) = 1/2 A^2 ab = 1/2 mo ^ 2 (14)
\frac{1}{2}\ ab\ m^2 = \frac{1}{2}\ A^2\ \omega^2\ cos^2(\omega t + \varphi)\ +\ \frac{1}{2}\ ab\ A^2\ sin^2(\omega t + \varphi) = \\ = \frac{1}{2}\ A^2\ ab\ (sin^2(\omega t + \varphi) + cos^2(\omega t + \varphi)) = \frac{1}{2}\ A^2\ ab\ = \frac{1}{2}\ m_o^2

dp/dt = A11p + A12m (15)
\frac{dp}{dt}= A_1_1p + A_1_2m

dm/dt = A21p + A22m (16)
\frac{dm}{dt}= A_2_1p + A_2_2m

(A11 A12
A21 A22)  (17)
\begin{pmatrix}
A_1_1 & A_1_2 \\
A_2_1 & A_2_2 \\
\end{pmatrix}

Overleaf: Online Latex Editor

És la manera més fàcil de treballar amb Latex, doncs no t'has d'instal·lar res i tot és online. Els documents també es guarden al núvol i et pots descarregar els pdfs.

Em logo amb el compte de Google.

Traducció https://www.learnlatex.org/

Abril 2021. Encàrrc de la SCM de l'IEC (Societat Catalana de Matemàtiques de l' Institut d'Estudis Catalans).


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2018, novembre 2019