Instal.lació i configuració d'un CMS: Wordpress I

De wikijoan
La revisió el 15:13, 24 feb 2021 per Joan (discussió | contribucions)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Referències i Introducció

Desenvolupament

La última versió de Wordpress és la 3.3.1 (febrer 2012). Es pot descarregar com a tar.gz o com a zip. Si ets usuari de Linux, descarrega wordpress-3.3.1.tar.gz. Ara bé, millor que descarregar aquesta versió, pots descarregar les localitzacions catalanes o espanyoles que trobaràs a la pàgina corresponent (wordpress-3.3.1-ca.tar.gz, wordpress-3.3.1-es_ES.tar.gz

El primer que hauràs de fer és desempaquetar-ho sobre el directori /var/www (aquest és el directori que hem estat utilitzant per als nostres sites Apache), i configurar el Apache com hem fet diverses vegades en l'assignatura per poder veure el nou site. Hauràs d'accedir al nou site des d'aquesta url:

NOTA: ara és el moment d'escollir una temàtica i un nom per al teu blog. substitueix blog_alumne pel nom del teu blog. Per exemple, si el teu blog és de filatèlia, el blog es podria dir http://www.filatelics.org.

El primer que hauràs de fer és donar una ullada als directoris i fitxers del projecte. Llegeix el fitxer readme.html (hauràs d'accedir-hi fent http://localhost/blog_alumne/readme.html). Fixa't que el punt d'entrada és index.html; tens l'arxiu wp-config-sample.php, però no pas l'arxiu wp-config.php.

Quan accedeixes a l'arrel, el sistema detecta que no tens el fitxer wp-config.php:

There doesn't seem to be a wp-config.php file. I need this before we can get started. Need more help? We got it. You can create a wp-config.php file through a web interface, but this doesn't work for all server setups. The safest way is to manually create the file.

Create a Configuration File

Per tant, ara entres en el procés de configuració, on entre d'altres coses se't demanarà la configuració de la base de dades.

Welcome to WordPress. Before getting started, we need some information on the database. You will need to know the following items before proceeding.

  1. Database name
  2. Database username
  3. Database password
  4. Database host
  5. Table prefix (if you want to run more than one WordPress in a single database)

Ara és el moment, si no ho has fet ja, de triar un tema per al teu blog.

Per tant, la instal.lació espera l'existència d'una base de dades que hauràs d'haver creat prèviament:

mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE blog_alumne DEFAULT CHARACTER SET utf8; (substitueix blog_alumne pel nom del teu blog)

mysql> CREATE USER 'alumne'@'%' IDENTIFIED BY 'keiL2lai';
mysql> GRANT ALL ON blog_alumne.* TO alumne@localhost;
mysql> GRANT ALL ON blog_alumne.* TO 'alumne'@'%';
mysql> flush privileges;

El procés d'instal.lació et demana el nom de la base de dades (blog_alumne) i la informació per accedir a la base de dades. És possible que et trobis amb un problema de permisos:

No es pot escriure en el fitxer wp-config.php.

Solució (no cal donar permisos 755 a la carpeta): Fem que el propietari de la instal.lació /var/www/wordpress sigui l'usuari www-data

$ sudo chown www-data:www-data -vR /var/www/wordpress

Amb això ja n'hi ha prou. Continuem amb la instal.lació

Títol del lloc web: Blog IAW (el que tu vulguis, que tingui a veure amb la temàtica escollida)
usuari: admin
password: no us oblideu del password!!

I ara ja pots veure el blog

i entrar a la zona d'administració per afegir el primer post

(no oblidis mai el login i password per entrar a la zona d'administració).

Esquema de la base de dades

Després de la instal.lació ja pots accedir a l'esquema de la bd.

mysql> show tables;
+-----------------------+
| Tables_in_blog_alumne |
+-----------------------+
| wp_commentmeta    |
| wp_comments      |
| wp_links       |
| wp_options      |
| wp_postmeta      |
| wp_posts       |
| wp_term_relationships |
| wp_term_taxonomy   |
| wp_terms       |
| wp_usermeta      |
| wp_users       |
+-----------------------+

Ara ens plantegem: En quin arxiu del projecte hi ha definida l'estructura de la base de dades?

Tenim dues possibilitats: cercar per noms dels fitxers; i cercar a dins dels fitxers. Per totes dues possibilitat utilitzem la comanda find, que té moltes opcions (man find).

Primer de tot cercarem per arxius amb extensió sql, però no troba res. Podem també cercar arxius que contenen en el seu nom alguna paraula relacionada amb la carrega de comandes SQL a la base de dades. Per ex, load, script, sql, schema. Efectivament, schema és l'opció correcta:

$ find /var/www/wordpress -iname '*.sql'
no troba res

$ find /var/www/wordpress -iname '*schema*'
/var/www/wordpress/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce-schema.js
/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php

L'altra possibilitat és cercar dins dels fitxers, per exemple la paraula CREATE (de CREATE TABLE). Troba molta cosa, només cal saber destriar el gra de la palla.

$ find /var/www/wordpress/ -type f -print | xargs egrep -i CREATE | more
$ find /var/www/wordpress/ -type f -print | xargs egrep -i CREATE > create.txt

...
/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php:	$blog_tables = "CREATE TABLE $wpdb->terms (
/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php:CREATE TABLE $wpdb->term_taxonomy (
/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php:CREATE TABLE $wpdb->term_relationships (
/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php:CREATE TABLE $wpdb->commentmeta (
/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php:CREATE TABLE $wpdb->comments (
/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php:CREATE TABLE $wpdb->links (
/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php:CREATE TABLE $wpdb->options (
/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php:CREATE TABLE $wpdb->postmeta (
/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php:CREATE TABLE $wpdb->posts (

Així doncs, l'arxiu que estàvem buscant és:

/var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php

Començant a treballar

 • Primer de tot, tria un tema i un títol per al teu blog.
 • Fer un post. Incloure una imatge. Potser un video del Youtube? (millor que no donat l'ample de banda de què disposem...). Aprèn a utilizar el teu programa de retoc d'imatges preferit (per exemple GIMP) per tal que les imatges tinguin el tamany i format adequats.
 • Definir les categories i les etiquetes. Cada vegada que facis un post, recordar de categoritzar i etiquetar l'entrada
 • Treball cooperatiu. Crea un compte per al teu company, i deixa que pugui ficar entrades (pordrà accedir-hi amb la IP que tinguis en aquest moment). El professor certificarà el bon funcionament del blog.
 • Escollir un theme que t'agradi. Instal.la el tema. Aprèn a configurar-lo a dos nivells: zona d'administració i codi. De moment només a nivell de zona d'administració.

Recorda: el disseny és important. Aprèn a ficar fotos i vídeos del Youtube. Les faltes d'ortografia són importants, la bona redacció és important. Utilitza negreta i cursiva allà on calgui. Utilitza paràgrafs. Recorda citar les fonts.

NOTA. Hi ha una mica d'embolic entre treballar amb el bloc localment (http://localhost/blogiaw) o a nivell de xarxa (http://192.168.10.200/blogiaw). Això té trascendència quan més endavant els teus companys editaran un post en el teu bloc o ficaran algun comentari en el teu bloc. Per canviar entre la configuració de http://localhost/blogiaw i http://192.168.10.200/blogiaw, has d'anar a la zona d'administració > Opciones, i canviar Adreça del WordPress (URL) i Adreça del lloc (URL). Això també té implicacions en el cas de què utilitzis la notació www.blogiaw.org o similar. La conclusió és que no està ben resolt el tema de poder treballar localment i remotament amb un bloc. Típicament sorgeixen problemes de càrrega de fulls d'estil, CSS. Mirar també Hack_WordPress#Treballar_en_local_i_en_remot

Recordatori configuració del domini. Per ex www.mapesoberts.cat

Aquestes són les instruccions mínimes per configurar el domini www.mapesoberts.cat (comprovat)

$ sudo joe /etc/hosts
127.0.0.2    www.mapesoberts.cat 172.16.12.100

$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/www.mapesoberts.cat.conf

$ sudo joe /etc/apache2/sites-available/www.mapesoberts.cat.conf

ServerName www.mapesoberts.cat
ServerAlias www.mapesoberts.cat
DocumentRoot /home/joan/M09_IAW_1920/UF2/wordpress/

$ sudo a2ensite www.mapesoberts.cat.conf
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

I ara ja funciona:

Entrega

Recorda la normativa per entregar les pràctiques al Moodle: ASIX-M09-IAW#Normativa_d.27entrega_de_les_pr.C3.A0ctiques_al_Moodle.

En aquesta pràctica se't demana que segueixis els passos per a la instal.lació i configuració del Wordpress. Entre d'altres coses hauràs de fer:

 • documenta tot el que fas. IMPORTANT
 • fes un recompte de tots els directoris que hi ha en la instal.lació del projecte Wordpress, i digues (o dedueix) quina és la funció de cada carpeta.
 • fes un recompte de les taules de la base de dades que s'han creat. Quina és la taula destinada als usuaris? Fes una select d'aquesta taula.
 • localitza el script de creació de l'estructura de la base de dades. (vinga, et dono la solució: /var/www/wordpress/wp-admin/includes/schema.php). Mira't el contingut i fixa't en les ordres de creació de les taules.

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2019