Instal·lació i configuració del Moodle. Institut, curs 10-11

De wikijoan
La revisió el 18:33, 30 maig 2018 per Joan (discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «==Preliminars. Canviar el moodle antic per moodle 0910== Migració del moodle antic al moodle nou (curs 10-11) jo les aplicacions en el linux-server (192.168.0.15) les t...».)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Preliminars. Canviar el moodle antic per moodle 0910

Migració del moodle antic al moodle nou (curs 10-11)

jo les aplicacions en el linux-server (192.168.0.15) les tinc a:

/usr/share/apache2

el moodle antic s'administra des del phpMyAdmin (per administrar el MySQL): http://localhost/phpMyAdmin/. La base de dades antiga és moodle.

La instal.lació antiga del moodle està a /srv/www/htdocs/moodle, que canvio per /srv/www/htdocs/moodle0910

no n'hi ha prou amb canviar el nom de la carpeta:

 • en el fitxer config.php: $CFG->wwwroot = "http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]."/moodle0910";
 • en el fitxer config.php: $CFG->dirroot = '/srv/www/htdocs/moodle0910';

Ara ja podré accedir sempre al moodle antic per

http://localhost/moodle0910

a /srv/www/htdocs és on està l'arrel del Apache. el fitxer index.htm és el que conté prova, i les carpetes que aquí es creen apareixen en el servidor web de forma automàtica.

$ gedit /etc/apache2/default-server.conf

Alias /moodle "/usr/share/apache2/moodle/"
<Directory "/usr/share/apache2/moodle">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

Instal.lació del moodle, curs 10-11

A partir d'aquí segueixo Instal.lació_i_configuració_del_Moodle, amb la única salvetat que ara estic a LINKAT i no a Ubuntu.

versió Moodle 1.9.9+ (moodle-weekly-19.tgz)

Copio i descomprimeixo a /usr/share/apache2/moodle

mysql -u root -p mysql> CREATE DATABASE moodle1011;

Creem el lloc web http://localhost/moodle, com habitualment: http://localhost/moodle/install.php

 • català
 • hi ha un check incorrecte: Autoinici de sessió: Hauria d'estar desactivat. Les sessions es poden habilitar en el fitxer php.ini. Comproveu el paràmetre session.auto_start. (/etc/php5/apache/php.ini)
 • Directori de dades: /usr/share/moodledata (creem el directori a mà)
$ sudo mkdir /usr/share/moodledata1011
$ sudo chown -R joan:www /usr/share/moodledata1011
$ chmod -R 0770 /usr/share/moodledata1011

$ sudo chown -R joan:www /usr/share/apache2/moodle
$ chmod -R 0770 /usr/share/apache2/moodle
 • comprovació dels components: php_extension: xmlrpc. Es recomana instal·lar/habilitar l'extensió opcional xmlrpc, és útil per a la funcionalitat de Moodle en Xarxa.
 • Baixo el paquet d'idioma català, que s'instal.la automàticament.
 • es crea el fitxer config.php (configuració d'accés a la bd)
 • es creen totes les taules amb èxit
 • ... tot correcte
 • Setup administrator account: username: admin; pwd: Jq****_**** (el meu) -> posteriorment es canvia a **** (el meu)

Configuració del moodle, curs 10-11

Per accedir a Moodle des d'una altra màquina

$ sudo joe /usr/share/apache2/moodle/config.php 
$CFG->wwwroot  = "http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]."/moodle"; 

El calendari apareix malament. Entrant com a administrador:

 • Aparença > Temes > Calendari > la setmana comença el dilluns

Què és el que no pot fer un alumne? Doncs per exemple, no vull que envïi missatges al fòrum, bitàcoles,... Usuaris > Permisos > Definició de rols > Estudiants. I aleshores es pot definir què pot fer i què no pot fer un alumne.

creo els usuaris-professors manualment. El password és Pr**********_ (el de l'insti d'aquest any), però els professors el podran canviar per un password dèbil.

Creo els Cursos

 • Crear categories per a ASIX1, ASI2, DAI1, DAI2
 • Crear curs a ASIX1
Full name: ASIX1: Implantació de Sistemes Operatius
Short name: ASIX1_ISO
ID number: credit
format: topics
nb topics 15
max upload size: 12Mb (conseguir)
professor/estudiants

Disponibilitat del curs:
*curs disponible per als estudiants
*clau del curs: balmes -> no caldria perquè inscriuré els alumnes als cursos a través del fitxer de càrrega
*No es permet l'entrada de visitants

És important que el rol per defecte del curs sigui Estudiant. Si quan els alumnes s'inscriuen al curs els queda els rol de visitant (o al principi de curs que entren com a visitants), no poden penjar els exercicis en una tasca.

Els cursos són:

ASIX1: Implantació de Sistemes Operatius
ASIX1_ISO

ASIX1: Programació Bàsica
ASIX1_PB

ASIX1: Bases de dades
ASIX1_BD

ASIX1: Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
ASIX1_XML

DAI1: Xarxes d'Àrea Local
DAI1_XAL

DAI1: Sistemes Operatius
DAI1_SO

DAI1: Programació EStructurada i Modular
DAI1_PEM

DAI1: Bases de dades
DAI1_BD

ASI2: Desenvolupament de funcions en el sistema informàtic
ASI2_DFSI

ASI2: Ampliació de Bases de Dades
ASI2_ABD

ASI2: Implantació d'Aplicacions Informàtiques de Gestió
ASI2_IAIG

ASI2: Ampliació de Sistemes Operatius
ASI2_ASO

ASI2: Ampliació de Xarxes d'Àrea Local
ASI2_AXAL

ASI2: Estructures Dinàmiques de Dades
ASI2_EDD

DAI2: Entorns de 4a Generació i Eines CASE
DAI2_EC

DAI2: Entorns Gràfics
DAI2_EG

DAI2: Anàlisi d'Aplicacions Informàtiques
DAI2_ANA

DAI2: Programació Avançada
DAI2_PAV

Hem d'assignar els professors als seus cursos. Molt fàcil: entro en el curs > Assignació de rols > Professors

Ara afegeixo els alumnes

Entro com a admin. Usuaris > Comptes d'usuari > Carrega usuaris (però primer s'ha de definir el format del fitxer de càrrega)

Fitxer de càrrega d'usuaris

Required fieldnames: these fields must be included in the first record, and defined for each user
  username, password, firstname, lastname, email

Default fieldnames: these are optional - if they are not included then the values are taken from the primary admin
  institution, department, city, country, lang, auth, timezone

Optional fieldnames: all of these are completely optional. The course names are the "shortnames" of the courses - if present then the user will be enrolled as students in those courses. Group names must be associated to the corresponding courses, i.e. group1 to course1, etc.
  idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5, type1, type2, type3, type4, type5

Per ex,

username,password,firstname,lastname,email,course1,course2
joanillo1,aaa,Joanillo1,Quinti1,joni1@gmail.com,ASI2_IAIG,ASI2_ABD
joanillo2,aaa,Joanillo2,Quinti2,joni2@gmail.com,ASI2_IAIG,ASI2_ABD

i com que ja he assignat els usuaris al curs, ja no cal que facin la inscripció al curs.

també hi ha la possibilitat de crear usuaris que no estiguin assignats als cursos, i aleshores ho faran ells quan facin login, amb la clau d'inscripció (balmes).

username,password,firstname,lastname,email
joanillo3,aaa,Joanillo3,Quinti3,joni3@gmail.com
joanillo4,aaa,Joanillo4,Quinti4,joni4@gmail.com

i aleshores els alumnes es poden inscriure ells mateixos (amb els problemes que ja se sap que això comporta...). Si he ficat una clau de pas dèbil, l'alumne es veu obligat a ficar una clau de pas forta

També és vàlid:

username,password,firstname,lastname,email,course1,course2,course3,course4,course5,course6,course7
joanillo1,aaa,Joanillo1,Quinti1,joni1@gmail.com,ASIX1_ISO,ASIX1_PB,ASIX1_BD,ASIX1_XML,DAI1_XAL,DAI1_SO,DAI1_PEM
joanillo2,aaa,Joanillo2,Quinti2,joni2@gmail.com,ASIX1_ISO,ASIX1_PB,ASIX1_BD,ASIX1_XML,,,

És a dir, puc ficar una llista de cursos tan gran com vulgui, i no tots els alumnes han d'estar inscrits al mateix número d'assignatures.

Afegir una assignatura a un alumne ja existent

username,password,firstname,lastname,email,course1,course2,course3,course4,course5,course6,course7
joanillo2,aaa,Joanillo2,Quinti2,joni2@gmail.com,DAI1_PEM,,,,,,

En la precàrrega, marcar Afegeix els usuaris nous i actualitza els ja existents

Treure un alumne d'una assignatura

Hi haurà errors i modificacions a l'hora d'inscriure els alumnes...

Per desinscriure un alumne d'una assignatura:

Usuaris > Comptes > Explora llista usuaris > Selecciono alumne > clico sobre assignatura a modificar > Cancelar la inscripció > Sí

Altres coses importants

Mida màxima de fitxer penjat (Administració > Seguretat > Normativa del lloc) Per defecte: Límit del servidor Aquest paràmetre especifica la mida màxima dels fitxers que es poden penjar al lloc. El límit màxim està definit pel paràmetre del PHP upload_max_filesize i pel paràmetre de l'Apache LimitRequestBody. Al seu torn, maxbytes limita la mida màxima que es pot triar dins d'un curs o dins d'un mòdul.

Claus de pas: (Administració > Seguretat > Normativa del lloc) Per defecte està activada l'opció de claus fortes, i com que emprenya, ho configuro d'una altra manera que sigui més dèbil.

Els alumnes no poden pujar arxius. Això segurament és que no s'han inscrit al curs, o que a l'inscriure's hi ha una opció malament en el curs que fa que s'inscriguin amb el rol de visitant. Bàsicament, el visitant no pot penjar fitxers, i l'estudiant sí que pot.

cursos > afegeix/edita cursos > ASI2 > IAIG (marco sobre Editar paràmetres) > Rol per defecte: Estudiant!!

aquesta de fet ha de ser l'opció per defecte doncs:

cursos > inscripcions > 
tinc per defecte inscripcions internes (encara no està configurat amb LDAP)
> paràmetres Editar > enrol_manual_keyholderrole: posar estudiant

Per comprovar si un alumne està inscrit com a Estudiant o com a Visitant:

Quan estic en una assignatura > assignació de rols...

i puc veure quins alumnes tinc com a Estudiants i quins com a visitants.

Arxius d'entregues i exàmens, curs 10-11

Les dades de les assignatures estan a /usr/share/moodledata1011

11 ABD
12 IAIG
16 EC

Per veure les tasques que han d'entregar els alumnes:

mysql> select id,course,name from mdl_assignment;

D'aquí dedueixo quines són les assignatures i on estan els fitxers.

Autentificació amb LDAP (no funciona)

nota: sí que s'ha aconseguit configurar per al Moodle 11-12 Es segueix la gui:

Llavors els camps queden com figura a la pàgina d'administració del Moodle:

Són bàsicament els següents:

Paràmetres del servidor LDAP

 • URL del servidor: 192.168.0.15
 • Versió: 3
 • Codificació LDAP: utf-8

Paràmetres de vinculació

 • oculta contrasenya: Sí

Paràmetres de consulta d'usuaris

 • Tipus d'usuari: posixAccount (rfc2307bis)
 • Contextos: ou=people,dc=intracentre
 • cerca subcontextos: no
 • desreferència àlies: no

Imposa canvi de contrasenya

 • Imposa canvi de contrasenya: no
 • Utilitza la pàgina estàndard de canvi de contrasenya: no
 • Format de contrasenyes: text net

Paràmetres LDAP de venciment de contrasenyes

 • venciment: no
 • avís de venciment: 10
 • període de gràcia: no

Habilita la creació d'usuaris

 • Crea usuaris externament: no

Script de sincronització del cron

 • Usuari extern suprimit: manté l'usuari intern

Autenticació única per NTLM

 • Habilita: no
 • MS IE fast path? No

Mapatge de dades

 • Nom: givenName
 • actualitza dades locals: en crear
 • actualitza dades externes: mai
 • bloca valor: desblocat
 • cognoms: sn
 • actualitza dades locals: en crear
 • actualitza dades externes: mai
 • bloca valor: desblocat

Apunts de l'Eduard

L'Eduard ho va instal.lar utilitzant phpMyAdmin

Moodle Balmes

Tasques
- Usuaris (des de fitxer)
+ Cursos
+ Penjar fitxers
+ Lliuraments
+ Calendari
+ Backups

TODO:
- Afegir usuaris des de fitxer
Configuració de apache/php/mysql/moodle

Moodle 1.6: Encara que no és la darrera, millor ficar aquesta.

Instal·lació Moodle
  *Instal·lar
     o MySQL Server 5.0 (si està alguna versió anterior, llevar)
     o flashplugin-nonfree
     o phpmyadmin 

Tiene que funcionar

http://localhost
http://localhost/phpmyadmin
------------------------------
Podem carregar el Moodle amb el Synaptic o alternativament podem descarregar el Moodle de www.moodle.org, i descomprimim el fitxer a /var/www/moodle i donar-li permisos.

Si ho descarreguem:  http://docs.moodle.org/en/Installing_Moodle
Ficar a /etc/apache2/httpd.conf

DirectoryIndex index.php index.html index.htm
AcceptPathInfo on

i en /etc/php5/apache2/php.ini

magic_quotes_gpc = 1  (preferred but not necessary)
magic_quotes_runtime = 0  (necessary)
file_uploads = 1
session.auto_start = 0
session.bug_compat_warn = 0

post_max_size = 16M
upload_max_filesize = 16M

BBDD MySQL moodleuser/moodlepasswd

creamos
 /var/moodledata i ho especifiquem al fitxer de configuració

sudo chown -R edu:apache moodledata
chmod -R 0770 moodledata

$ sudo vim /var/www/moodle/config-dist.php 
$CFG->dataroot = '/var/moodledata';

Per accedir a Moodle des d'una altra màquina
$ sudo vim /var/www/moodle/config.php 

$CFG->wwwroot  = 'http://192.168.0.12/moodle';

------------------------------
Configuració moodle

apache2
mysql
localhost

username: root (administrador us:root passwd:<vacio>)
passwd: <nada>

Usuario: moodle
passwd: balmes

http://localhost/moodle/admin
Acceptem tot per defecte, crea les BD, fins arribar a Site Settings

user: admin
passwd: admin

moodlebalmes@yahoo.com  passwd: admin2
Canviada clau root del phpmyadmin
balmes08
--
SITE SETTINGS
Full site name: Moodle Balmes
Short Name: Inf
Front Page: Pàgina d'inici Moodle Balmes
Teacher: professor
Estudent:estudiant
--
Username:admin
passwd: admin
email: profegs@yahoo.es
City: Barcelona
Country:Spain
--
Canviar /etc/moodle/apache.conf

- Per accedir a Moodle des d'una altra màquina? /etc/moodle/apache.conf  --> allow from all
- Canviar mida màxima pujada fitxers? /etc/moodle/apache.conf  --> php_value upload_max_filesize 12M

- Per accedir a Moodle des d'una altra màquina?     
/usr/share/moodle/config.php
Aquesta linea           # $CFG->wwwroot = 'http://localhost/moodle';
canviar-la per aquesta   $CFG->wwwroot = 'http://192.168.1.100/moodle';  [ip de la maquina]

depen de la instal·lació, o sino

$ sudo vim /var/www/moodle/config.php 

$CFG->wwwroot  = 'http://192.168.0.12/moodle';
--
??
- On son els fitxers al disc dur? Si importe algo per ftp, on ho fique? Com canviar la mida màxima al Apache? /var/lib/moodle

- Perque es puguen veure les pàgines des de altres màquines

1. copied /usr/share/doc/php5-common/examples/php.ini-recommended to /etc/php5/apache2/php.ini
2. edited the file and uncommented the following in the Dynamic Extensions section:

* extension=mysql.so

3. Restarted apache
??

[Balmes]
- Si no es pot veure el moodle des de altres màquines mireu la configuració del proxy al navegador de cada màquina

Configuració de la pàgina

A la esquerra. Admin > Language

A l'instalar català i castellà al començament no funciona. Abans hem de migrar la BD, perquè la darrera versió accepta caràcters no occidentals.

Admin y Click here to run the migration script now! + Continue

Afegim els paquets català i castellà
llenguatge x defecte català

Per canviar l'idioma de l'usuari, d'alt a la dreta Admin / Edita Perfil o des d'un curs edita perfil
Canviar l'idioma del curs:

Configuració

Administration/configuration/variables
allowunenroll:: no
allusersaresitestudents no
forcelogin yes
maxbytes: 12MB mida màxima de fitxers
messaging no
enablestats yes
MEG Administració Configuració Calendari

startwday : dilluns

Usuaris
Usuaris amb un fitxer
-Fem servir com a plantilla profes.xls. Exportar a fitxer de text canviant csv amb , com separadors.
Administració/usuaris/carrega usuaris

-Usem el PlantillaUsuarisMoodle.ods i salvem el fitxer com a csv, delimitador de camps ,  i delimitador de text (espai en blanc).

No ficar als usuaris Rols Globals o estaran automaticament assignats a tots els cursos!!!

Cursos
Crear categories per a ASI1, ASI2, DAI1, DAI2
Crear curs a ASI1
Full name: ASI1: Xarxes d'Area Local
Short name: ASI1_XAL
ID number: credit
format: topics
nb topics 15
max upload size: 12Mb (conseguir)
professor/estudiants

add teachers

Crear ASI1_XAL, DAI1_XAL, DAI2_EG

Passwd
admin/admin
profe/neptu08
edugarcia/
usuasi1/passalu
usuasi2/passalu
usudai1/passalu
usudai2/usudai2

Afegir Usuaris a un curs
A ma
- Entrar como profe. Menu de l'esquerra > Assignació de rols > Click en estudiant afegir els usuaris a ma.
Amb clau d'inscripció
Curs>Parametres
Permet inscripcions: Si
Clau d'inscripció : clau

A partir d'ara els alumnes es podran inscriure al curs. Llevar el "permet incripcions" al terminar.

BACKUP

Back up de cursos individuales
- Entramos en el curso
- Le damos a la izq a backup
- Metacurso No

Para restaurar entramos al curso:
- Restarurar a la izq
- Si decimos añadir al curso, se añade todo. Si ya existia se duplica (ficheros, recursos, grupos,)
- Decir "curso existente, primero se borrará".

BACK UP DE TOT EL SITE  14/9/09
http://docs.moodle.org/en/Site_backup

- Creem carpeta de backup a

/root/backup moodle/14 Set 09 (data del backup)

- Copiem a dins la carpeta sencera de la web:

desde la carpeta del backup

mkdir srv_www
cp /srv/www ./srv_www

- Fem back up de la base de dades

mkdir bbdd
mysqldump -h localhost -u root --password=neptu08 -C -Q -e --create-options moodle > moodle-database.sql