Instal·lació Tryton

De wikijoan
La revisió el 18:23, 30 maig 2018 per Joan (discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «__TOC__ =Introducció= *http://www.tryton.org/ *http://www.tryton.org/download.html Tryton Is a three-tiers high-level general purpose application platform under the lice...».)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Tryton Is a three-tiers high-level general purpose application platform under the license GPL-3 written in Python and using PostgreSQL as database engine. It is the core base of a complete business solution providing modularity, scalability and security.

Instal.lació

$ sudo apt-get install mercurial

Em descarrego el servidor i el client. You can browse the source code repository or get a copy using Mercurial with following commands:

$ hg clone http://hg.tryton.org/trytond/
$ hg clone http://hg.tryton.org/tryton/

Per instal.lar el servidor:

$ sudo python setup.py install

The modules must be put in the trytond/modules directory:

$ hg clone http://hg.tryton.org/modules/module_name

trytond: The server of the Tryton application platform. A three-tiers high-level general purpose application platform written in Python and use Postgresql as main database engine. It is the core base of an Open Source ERP. It provides modularity, scalability and security.

La instal.lació i primera arrencada és un procés que d'entrada no queda molt clar. Això és degut en part al fet de què Postges necessita un usuari de sistema.

El primer que s'ha de fer és crear l'usuari (rol) del Postges, que li direm tryton:

$ psql -h localhost -p 5432 -U postgres

postgres=> CREATE USER tryton;
ROLE CREATED
postgres=> ALTER USER tryton WITH ENCRYPTED PASSWORD 'tryton';
ALTER ROLE

podríem crear una bd, però de fet no cal, doncs la bd es crearà en el primer inici de sessió: (el que sí que és important és que l'usuari tryton tingui permís de creació de bases de dades)

postgres=# CREATE DATABASE tryton WITH ENCODING='UTF8' OWNER=tryton;
postgres=# grant all privileges on database tryton to tryton;

i ara ja podem entrar a la bd tryton amb l'usuari tryton:

$ psql -h localhost -p 5432 -U tryton -d tryton

però com es llegeix en el fitxer de configuració /home/joan/trytond/etc/trytond.conf, no cal crear la bd, sinó que el que s'ha de fer és que l'usuari tryton tingui permís de creació de bases de dades.

##db_user must have create permission for new databases
## to be able to use automatic database creation with the Tryton client.

per tant, tornem a eliminar la bd:

postgres=# drop database tryton;
postgres=# ALTER USER tryton CREATEDB;
ALTER ROLE

NOTA: és millor fer:

$ sudo su postgres -c "createuser --createdb --no-adduser -P tryton"

que vol dir crear l'usuari (el rol) de postgres tryton, amb permís de creació de bases de dades, i que em demani un password en el moment de la creació. Fixem-nos que qui executa la sentència és l'usuari de sistema postgres, que existeix després de la instal.lació de PostgreSQL.

El segon que s'ha de fer és crear l'usuari del sistema tryton, que serà el que executarà la instància de trytond:

$ sudo useradd tryton

I ja puc arrencar trytond amb aquest usuari:

$ cd /home/joan/trytond
$ sudo su tryton -c "bin/trytond"

[Mon May 26 17:20:54 2014] INFO:server:using ton/home/joan/trytond/etc/trytond.conf as configuration file
[Mon May 26 17:20:54 2014] INFO:server:initialising distributed objects services
[Mon May 26 17:20:54 2014] INFO:server:starting JSON-RPC protocol on localhost:8000

El servidor ja està arrencat, ara arrencoi el client.

$ cd /home/joan/tryton
$ bin/tryton

Primera arrencada

Ara és el moment de crear una base de dades i configurar la connexió. No és gens evident. D'una banda, s'ha de saber que la contrasenya del servidor és admin, que és la que posa per defecte en el fitxer de configuració.

Però després, quan ens connectarem al servidor amb el client GTK necessitaré les dades: admin/tryton. (tot plegat, ben estrany).

Hem de crear un nou perfil (localhost, 8000, nom d'usuari=admin), i també he de dir-li les dades de la connexió a la bd: password de l'administrador: tryton (l'administrador de la bd és l'usuari tryton). Aleshores ja sortirà la pestanya de crear la bd, i trio un nom per a la bd: tryton. Per veure que realment s'estan creant les taules, he d'anar a la consola del servidor: es crea la bd i els mòduls bàsics:

...
[Tue May 27 15:14:41 2014] INFO:modules:res:register res.user.config
[Tue May 27 15:14:41 2014] INFO:modules:res:loading res.xml
[Tue May 27 15:14:41 2014] INFO:modules:res:loading group.xml
[Tue May 27 15:14:42 2014] INFO:modules:res:loading user.xml
[Tue May 27 15:14:42 2014] INFO:modules:res:loading ir.xml
[Tue May 27 15:14:45 2014] INFO:modules:res:loading locale/ca_ES.po
[Tue May 27 15:14:46 2014] INFO:database:CREATE DB: tryton
...

Ara ja puc fer login, i com a usuari he de ficar admin, i com a password el password de la base de dades: tryton. La veritat és que és bastant de lio fet d'aquest manera. Per aclarir, potser és millor seguir al peu:

No he afegit cap mòdul (només els que s'instal.len per defecte), i tampoc tinc cap usuari a part de l'usuari admin.

Ara ja puc afegir l'usuari joan, l'agrego al grup d'administradors, tanco la sessió, i arrenco una nova sessió com a joan.

Instal.lació de mòduls bàsics. Primeres proves

La idea és primer instal.lar els mòduls bàsics (en teoria només s'han d'instal.lar els mòduls que es necessitin).

Només hi ha instal.lats els mòduls ir i res. Els marco per actualitzar, i executó l'acció d'actualitzar. S'actualitzen correctament.

El mòdul webdav no està instal.lat. El marco per instal.lar.

Per poder començar a treballar serà imprescindible mirar-se el manual d'usuari:

Però a Mòduls no apareix res. I és que primer s'han de descarregar com es comentava al principi: $ hg clone http://hg.tryton.org/modules/module_name

La llista dels mòduls està a:

i també:

El que és important és adonar-se que hi ha dependències entre mòduls, i per tant l'ordre d'instal.lar els mòduls és important. Si un mòdul depèn d'un altre no està instal.lat. El que no veig és cap sistema intel.ligent per gestionar les dependències.

Per exemple, per instal.lar el mòdul country (que segur que és un mestre):

$ cd ~/trytond/trytond/modules (és important ficar-ho dins la carpeta modules/ tot i que ir, res i webdav estan a la carpeta anterior)
$ hg clone http://hg.tryton.org/modules/country
destination directory: country
requesting all changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 275 changesets with 386 changes to 39 files (+5 heads)
updating to branch default
31 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved

i ara el que s'ha de fer és actualitzar la bd.

In case of changes in the framework or the modules, database update is required.

For updating the database, start trytond with the following command line:

# trytond -d <DATABASE_NAME> -u all

per tant:

$ bin/trytond -d tryton -u country
o bé
$ bin/trytond -d tryton -u all

...
[Tue May 27 16:15:57 2014] INFO:server:Update/Init succeed!

Arrenco el servidor i el client, i ara ja veig com està instal.lat el mòdul country i puc navegar/cercar pels països.

Vull instal.lar el mòdul party (representa els contactes, els tercers). (Define terceros, direcciones, medios de contacto, etc. Información de nuestros proveedores, clientes, contactos...)

En instal.lar algun paquet em dóna error del tipus:

...
ImportError: No module named pywebdav.lib

tinc instal.lat el paquet d'Ubuntu python-webdav en la versió 0.9.4.1 i s'ha d'instal.lar la versió >=0.9.8

Instal.lo la versió 0.9.8 segint (primer de tot elimino el paquet que tinc instal.lat):

$ sudo apt-get remove python-webdav

$ svn co http://pywebdav.googlecode.com/svn/trunk/ pywebdav
$ cd pywebdav
$ python setup.py develop
$ davserver --help
~/pywebdav$ davserver --help
PyWebDAV server (version 0.9.8)

agafo els mòduls de

Però alguns links de http://apps.tryton-erp.es/ són enllaços trencats.

Crec que el millor és agafar els mòduls oficials, i els mòduls de la localització i específics de Catalunya/Espanya de http://apps.tryton-erp.es/.

Instal.lació de mòduls bàsics

Per descarregar els mòduls tinc el següent enllaç:

Descarrego els mòduls que interessen, descomprimeixo. Es crea la carpeta, trec el número de l'extensió, trec el prefix, i em queda de manera que el nom de la carpeta sigui el nom del mòdul. La copio a /home/joan/trytond/trytond/modules.

Ara ja puc instal.lar el mòdul.

$ bin/trytond -d tryton -u country
$ bin/trytond -d tryton -u currency
...
o bé
$ bin/trytond -d tryton -u all

Llista de mòduls a instal.lar amb l'ordre correcte

Nota: per instal.lar el mòdul bank ha sigut necessari instal.lar el paquet python-stdnum:

Nota: la descripció dels mòduls el puc veure a: http://apps.tryton-erp.es/ o a http://hg.tryton.org/modules/

$ sudo apt-get install python-stdnum

Els mòduls mestres que instal.laré són, per aquest ordre (més tard instal.laré els mòduls que trobi de la localització espanyola).

webdav (està llest per actualitzar)

country
currency

party
party_relationship
party_siret
party_vcarddav

bank

calendar
calendar_classification
calendar_scheduling
calendar_todo

company

product
product_attribute
product_cost_history
product_measurements
product_price_list

stock
stock_supply

product_cost_fifo

dashboard

account
account_product
account_invoice
account_invoice_line_standalone
account_invoice_stock
account_credit_limit

carrier
carrier_percentage
carrier_weight

purchase
purchase_invoice_line_standalone
purchase_shipment_cost

sale
sale_credit_limit
sale_invoice_grouping
sale_opportunity
sale_price_list
sale_shipment_cost
sale_shipment_grouping
sale_supply
sale_supply_drop_shipment
account_asset
account_dunning
account_dunning_letter
account_invoice_history
account_payment
account_payment_sepa
account_statement
account_stock_continental

Mòduls que en principi no instal.lo (entre d'altres que ja no he instal.lat)

google_maps

production
project
project_invoice
project_plan
project_revenue

timesheet
timesheet_cost

Mòduls de localització espanyola

Els mòduls estan a:

Hi ha mòduls que són funcionalitats interessants i que són generals, i d'altres mòduls que són específics de la localització espanyola.

Els mòduls instal.lats són, en aquest ordre:

smtp
country_zip
country_zip_es
bank_es
company_bank
company_logo

en instal.lar account_es:

Exception: Module python-retrofix not found

Retrofix no és un módulo sino una librería que se utiliza para leer y generar ficheros.

$ pip install retrofix
Downloading/unpacking retrofix
 Downloading retrofix-0.7.tar.gz
 Running setup.py egg_info for package retrofix
  
Downloading/unpacking banknumber>=1.0 (from retrofix)
 Downloading banknumber-1.0.tar.gz
 Running setup.py egg_info for package banknumber
  
Installing collected packages: retrofix, banknumber
 Running setup.py install for retrofix
  
 Running setup.py install for banknumber
  
Successfully installed retrofix banknumber
Cleaning up...

I ara ja puc continuar amb els mòduls:

account_bank
account_es
account_es_ca
account_es_pyme

aeat_303
aeat_303_es
aeat_340
aeat_340_es
aeat_347
aeat_349
aeat_349_es

account_payment_type
account_payment_wizard
account_payment_bank
account_payment_es

(account_payment_sepa_es) -> no funciona?

account_financial_statement
account_financial_statement_es
account_invoice_discount
account_invoice_taxes_required
account_invoice_total
account_payment_days


Descàrrega dels mòduls:

https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_bank/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_payment_wizard/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_payment_bank/downloads

https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_financial_statement/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_financial_statement_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_invoice_discount/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_invoice_taxes_required/downloads
https://bitbucket.org/zikzakmedia/trytond-account_invoice_total/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_payment_days/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_payment_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_payment_sepa_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_payment_type/downloads
---
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_es_ca/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_es_pyme/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_financial_statement/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_financial_statement_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_invoice_discount/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_invoice_taxes_required/downloads
https://bitbucket.org/zikzakmedia/trytond-account_invoice_total/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_payment_days/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_payment_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_payment_sepa_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-account_payment_type/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-aeat_303/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-aeat_303_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-aeat_340/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-aeat_340_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-aeat_347/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-aeat_349/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-aeat_349_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-bank_es/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-company_bank/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-company_logo/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-country_zip/downloads
https://bitbucket.org/trytonspain/trytond-country_zip_es/downloads
https://bitbucket.org/zikzakmedia/trytond-smtp/downloads


creat per Joan Quintana Compte, maig 2014