Instal·lació i configuració del OpenBravo

De wikijoan
La revisió el 18:49, 30 maig 2018 per Joan (discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «'''Nota''' davant dels múltiples problemes que he tingut en la instal.lació i posterior traducció al castellà, la conclusió és que per a la instal.lació del JDK, T...».)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Nota davant dels múltiples problemes que he tingut en la instal.lació i posterior traducció al castellà, la conclusió és que per a la instal.lació del JDK, Tomcat i Apache Ant he de seguir les indicacions específiques per a Suse que estan publicades a la wiki del Openbravo (Openbravo Environment Installation):

http://wiki.openbravo.com/wiki/Openbravo_environment_installation


Com a requisits previs, hem de tenir instal.lats JDK, Tomcat, Apache Ant i Postgres (tal com s'explica en els how_tos corresponents)

Ya con eso tenemos todas las dependencias resueltas y estamos en condiciones de compilar e instalar Openbravo 2.3 en nuestro sistema.

de la web d'Openbravo anem a SourceForge i descarreguem OpenbravoERP_2.40beta-linux-installer.bin

chmod a+x OpenbravoERP_2.40beta-linux-installer.bin
./OpenbravoERP_2.40beta-linux-installer.bin

i comença la instal.lació

s'instal.larà a /opt/OpenbravoERP

directory where JDK is located:

/opt/jdk1.6.0_07

Ant: /opt/apache-ant-1.7.1/bin/ant

hi ha un problema amb el script check_ant.sh, que em dóna problemes si fico

/opt/apache-ant-1.7.1 o /opt/apache-ant-1.7.1/bin

(més gent s'ha trobat amb el problema)

Ant version 1.6.5 or higher is required!!

La única manera de passar el test és ficar /opt/apache-ant-1.7.1/bin/ant

Tomcat directory: /home/tomcat/tomcat

els binaris del Postgres estan a /usr/bin

Enter the password of your 'postgres' administration user: com que no em demanava cap pwd en la instal.lació, entenc que el que fico ara afegeix un pwd a l'usuari postgres (pwd postgres)

databasename: openbravo usuari amb què accedirem a la base de dades openbravo: tad (pwd: tad) contextname: openbravo -> això s'utilitza peruqè accedirem al Openbravo de la forma:

http://<IP>:<PORT>/contextname

S'instal.la en 30 minuts, depenent de la màquina, sense problemes.

reiniciem el tomcat:

/home/tomcat/tomcat/bin> sudo ./startup.sh 

i ja podem entrar:

http://localhost:8080/openbravo/

per entrar,

login:Openbravo
pwd: openbravo

Variables locals

les variables d'entorn han d'estar iniciades en l'inici de sessió d'entrada pensarem que ens podem iniciar amb root: editem el fitxer /etc/profile, i hi afegim

export CATALINA_HOME=/home/tomcat/tomcat
export ANT_HOME=/opt/apache-ant-1.7.1
export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.6.0_07
export PATH=$PATH:${JAVA_HOME}/bin

s'ha de reiniciar per tal que les variables tinguin efecte (comprovar si després d'iniciar està arrencat el Tomcat. Si no, startup.sh)

Openbravo en castellà (i problemes...)

D'aquí vénen tots els problemes

http://wiki.openbravo.com/wiki/Localization_Projects/Spain

Jo tinc instal.lada la versió 2.40, per tant segueixo les instruccions: em descarrego de sourceforge el paquet i segueixo les instruccions de "Installing a new translation"

http://wiki.openbravo.com/wiki/Translating_Openbravo#Installing_a_new_translation

en el meu cas creo dins de

/opt/OpenbravoERP/AppsOpenBravo/attachments

la carpeta /lang/es_ES

Seguint les instruccions, un cop acabada la importació, s'ha de recompilar

$home/tomcat/tomcat/bin/shutdown.sh

Once is stopped, start the Openbravo compilation by process by typing (Type inside your project's main folder):

$ cd /opt/OpenbravoERP/AppsOpenbravo/

en aquest directori es troba el fitxer build.xml, que és el que té la informació de com s'ha de compilar

$ ant compile.complete

Ara creem el openbravo.war (es crea dins de /AppsOpenbravo/lib):

ant war
ant deploy

amb el deploy el que fem és ficar la nova versió del fitxer openbravo.war en el lloc que li correspon, que és:

/home/tomcat/tomcat/webapps

reiniciem el servidor web (el Tomcat)

$ /home/tomcat/tomcat/bin/startup.sh 

hi ha un problema amb la carpeta /home/tomcat/tomcat/webapps/openbravo/src-loc/es_ES, que no es crea. S'ha de tornar a recompilar

entro en el Tomcat Manager i així puc llistar les aplicacions instal.lades en el Tomcat, i comprovar que Openbravo no hi és.


==Resolució del problema== [No resolt]

Tot això ve de què tenia ben instal.lat el Openbravo (en anglès), i en voler fer la traducció al castellà seguint el tutorial ja no ha arrencat i porto així des de fa un mes...

Estic intentant desinstal.lar del Tomcat el OpenBravo, aparentment ho fa bé (esborro dins de webapps tant la carpeta /openbravo com el fitxer openbravo.war), però quan faig el deploy del fitxer

/opt/OpenbravoERP/AppsOpenbravo/openbravo.war no hi ha manera)

Fer un deploy d'una aplicació és bàsicament apagar el tomcat (shutdown.sh), copiar el .war dins de /webapps, i engegar (startup.sh). En el moment d'arrencar el dimoni instal.la l'aplicació i ja podem veure que existeix la carpeta /webapps/openbravo

Anem a solucionar això

cd /home/tomcat/tomcat
grep -r "openbravo" * | more -> busquem la cadena openbravo

en els logs queda constància de què això no funciona:

logs/catalina.out:WARNING: Error while removing context [/openbravo]
logs/catalina.out:INFO: Deploying web application archive openbravo.war
logs/catalina.out:SEVERE: Null component Catalina:type=JspMonitor,name=jsp,WebModule=//localhost/openbravo,J2EEApplication=none,J2EEServer=non
e
logs/catalina.out:SEVERE: Error deploying web application archive openbravo.war

fitxer catalina.2008-10-24.log -> apunta que és un error del fitxer .war

Oct 24, 2008 5:29:32 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployWAR
SEVERE: Error deploying web application archive openbravo.war
java.lang.UnsupportedClassVersionError: Bad version number in .class file (unable to load class org.openbravo.erpCommon.ad_actionButton.ActionButton_Responser)
    at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.findClassInternal(WebappClassLoader.java:1851)
    at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.findClass(WebappClassLoader.java:890)

fitxer catalina.out -> apunta que és un error del fitxer .war

Oct 24, 2008 5:29:28 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployWAR
INFO: Deploying web application archive openbravo.war
Oct 24, 2008 5:29:32 PM org.apache.tomcat.util.modeler.Registry registerComponent
SEVERE: Null component Catalina:type=JspMonitor,name=jsp,WebModule=//localhost/openbravo,J2EEApplication=none,J2EEServer=none
Oct 24, 2008 5:29:32 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployWAR
SEVERE: Error deploying web application archive openbravo.war
java.lang.UnsupportedClassVersionError: Bad version number in .class file (unable to load class org.openbravo.erpCommon.ad_actionButton.ActionButton_Responser)
    at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.findClassInternal(WebappClassLoader.java:1851)
    at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.findClass(WebappClassLoader.java:890)
    at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1354)

Sembla ser que el problema és del Openbravo, tot i que ja vaig tornar a fer la instal.lació una vegada.

la torno a fer.

que no quedi rastre de l'anterior instal.lació:

/opt$ rm -R OpenbravoERP/

Recordar que també s'ha d'esborrar la base de dades 'openbravo' del Postgres

en el procés d'instal.lació es crea bé el fitxer openbravo.war, però el problema és que quan es fa el deploy és quan aleshores peta. El missatge és d'èxit, però mirem els logs i hi ha hagut el problema en el deploy.

Peta en el deploy, però perquè hi ha un problema en una classe de java.

Pista:

si faig $ java version em surt la versió 1.5, però jo tinc instal.lada la versió 1.6. resoldre això

Resolució del problema

Efectivament, la resolució del problema ha vingut de la mà de desinstal.lar totalment el Java i tornar-lo a instal.lar.

Recordar que el Linkat venia amb la versió 1.5 i per al Openbravo es necessita la versió 1.6

Per desinstal.lar totalment el JDK i JRE he seguit els passos indicats en Desinstal.lació total del java: JDK, JRE i la instal.lació en Instal.lació i configuració del Java-JDK II

Després d'això, la instal.lació es fa sense problemes, tenint en compte les noves ubicacions on està el Java i les noves variables d'entorn