Instal·lació PgAdmin

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

http://www.susegeek.com/database/how-to-install-and-configure-pgadmin-iii-for-postgresql-in-opensuse/


wxGTK2 can be installed from YaST2 packages (wxGTK) however, it is recommended to install from source. Download the latest stable release 2.8.8 of wxGTK from here

# cd wxGTK-2.8.8
# ./configure -withgtk -enable-gtk2 -enable-unicode -> compte que en el tutorial hi ha els guions que estan escrits amb un altre caràcter
wxGTK-2.8.8 configuration is now complete. You can now compile and
install pgAdmin using 'make; make install'.
# make
# make install

(més informació sobre configure, make i make install a http://tldp.org/LDP/LG/current/smith.html)

# cd pgadmin3-1.8.4
# ./configure
# make
# make install
el make dóna error. Per redirigir els errors a un fitxer:
# make 2> hola.txt
(2 representa la sortida d'errors estàndard)
// wxWindows headers
#include <wx/wx.h>
#include <wx/stc/stc.h>
#include <wx/fdrepdlg.h>

el directori wx està dins de:

/opt/wxGTK-2.8.8/include/wx,

però aquí dins no hi ha el directori stc

faig un softlink

ln -s /opt/wxGTK-2.8.8/include/wx /opt/pgadmin3-1.8.4/pgadmin/ctl/wx

No funciona. el problema és que el directori /stc no existeix

2a alternativa (la que funciona),

Alternatively, pgadmin has a script to wxGTK from the downloaded source to do all the above for you. This script is “wxGTK-2.8.8/xtra/wx-build/build-wxgtk” where wxGTK-2.8.8 is the folder we extracted.

s'instal.la bé wk wxGTK (triga molta estona),

i s'instal.la bé el pgadmin

per fer-ho funcionar,

# /usr/local/pgadmin3/bin/pgadmin3

i funciona, després de reiniciar

la instal.lació anterior no ens ha deixat cap accés directe del pgAdmin. Per fer-ho, molt fàcil: des del escriptori, es crea una llençadora que apunti a l'executable

Per ficar-ho en el menú d'aplicacions s'ha de crear una nova entrada en el directori

/usr/share/applications

$ cd /usr/share/applications
$ cp geogebra.desktop pgadmin.desktop 
$ sudo joe  pgadmin.desktop  

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Geogebra
Name[ca]=pgAdmin
Name[es]=pgAdmin
Name[en]=pgAdmin
Comment=pgAdmin
Exec=/usr/local/pgadmin3/bin/pgadmin3
Terminal=false
Type=Application
Icon=geogebra.png
Categories=Office;X-SuSE-Core-Office;Office;X-SuSE-Core-Office;
StartupNotify=true

X-SuSE-translate=true

(l'he ficat dins de office)