Fases d'implantació d'una ERP

De wikijoan
La revisió el 12:16, 10 des 2008 per Joan (discussió | contribucions) (→‎Divisió 2. 5 fases)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Divisió 1. 7 fases

Les etapes en les que es dividirà tota implantació d'una ERP són les següents:

Fase I. Presa de Requeriments Tècnics i Funcionals

L'objectiu d'aquesta fase és analitzar en detall totes i cadascuna de les funcionalitats a desenvolupar i a implantar en el projecte. S'estableix com a requisit de disseny que el sistema ha de ser altament escalable i gestionable per diferents administradors. Per tant, el projecte inclourà la planificació i desenvolupament de les eines necessàries per gestionar i mantenir l'aplicació de forma remota i senzilla per part dels agents implicats, havent de preveure les possibles ampliacions que poden haver-hi en el futur. Al final d'aquesta fase s'obté el Informe de Solució del Negoci que, com s'ha avançat, formarà part de la documentació contractual i regirà el desenvolupament de l¡aplicación. Qualsevol modificació sobre l'abast d'aquest document serà sotmès a revisió i aprovació per ambdues parts, podent donar lloc a una revisió econòminca del pressupost.

Fase II. Disseny i Desenvolupament

Durant aquesta fase es duran a terme les tasques necessàries de planificació tècnica i desenvolupament de solucions per acomplir els requisits del punt anterior. Les tasques que inclou aquesta fase són:

  • Definició de l'estructura de dades i model funcional dels desenvolupaments a realitzar,
  • Definició dels models de navegabilitat i disseny,
  • Programació i desenvolupament,
  • Revisió i aprovació per part del client dels mòduls desenvolupats

Fase III. Validació de Resultats

S'adopta una metodologia que estableix els següents tipus de validació interna:

  • Unitària, que contempla la validació de cadascun dels mòduls que es van desenvolupant. Per a la realització d'aquestes proves es definira prèviament un joc de proves per contemplar els possibles casos d'ús del client.
  • Global, on es realitzaran proves de cicle complet, establint jocs de proves que contemplin els diferents processos de negoci als que l'aplicació ha de donar supor.

Fase IV. Formació i Proves Assistides

Amb la finalitat d'obtebur un màxim d'aprofitament de l'aplicació, es planificaran sessions de formació als usuaris clau. S'entén per usuari clau aquells que tenen responsabilitat o coneixement sobre cadascun dels processos de negoci als que dóna suport l'aplicació. S'elaborarà un manual d'usuari.

Fase V. Validació dels Resultats per part del Cliente

Com a pas previ a l'entrega del desenvolupament final, s'arriba a la fase de validació per part del client i usuari final, on ell mateix comprovarà la validesa de la solució desenvolupada. Aquesta fase inclou una jornada de presentació per a la familiarització del cliente amb les eines d'administració.

Fase VI. Migració

S'haurà de migrar i importar, mitjançant processos automàtics, les dades vives i/o històriques. Prèviament s'haurà fet joc de proves per assesgurar la fiabilitat de les dades.

Fase VII. Explotació de l'aplicació

Un cop concloses les fases anteriors es passarà a l'explotació del sistema. Amb la finalitat de garantir la qualitat del servei, en un primer moment es donarà recolzament a la instal.lació a casa del client.

Divisió 2. 5 fases

En la pàgina web d'Openbravo ells divideixen les fases d'implantació en 5 passos:

Consulting-methodology-en.png

http://www.openbravo.com/services/consulting/