Pàgines més modificades

Salta a la navegació Salta a la cerca

Es mostren a continuació fins a 500 resultats de #1 a #500.

Mostra (anteriors 500 | següents 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. DAM-M02-BD‏‎ (177 revisions)
 2. DAW-M06-WEC‏‎ (172 revisions)
 3. Joanillo mediawiki: INS Jaume Balmes‏‎ (58 revisions)
 4. OVH. VPS Essential jaumebalmes.net‏‎ (52 revisions)
 5. Docker al mòdul DAM-M02‏‎ (44 revisions)
 6. UF1A3. Teoria 2a part‏‎ (44 revisions)
 7. Docker a DAM-M02‏‎ (40 revisions)
 8. UF1A2. Teoria‏‎ (34 revisions)
 9. Modificant les dades: insert, update, delete‏‎ (32 revisions)
 10. Mòduls amb Javascript‏‎ (25 revisions)
 11. Procediments i funcions a MySQL‏‎ (24 revisions)
 12. Migració del servidor joanillo.org a OVH Cloud (núvol)‏‎ (22 revisions)
 13. Visualització de dades i Open Data amb la llibreria Highcharts‏‎ (21 revisions)
 14. Introducció a MongoDB‏‎ (20 revisions)
 15. AWS: Amazon Web Services. Cloud‏‎ (20 revisions)
 16. M06UF4Pr1: Receptes de cuina‏‎ (19 revisions)
 17. M06UF4Pr2: JSONP: Receptes de cuina‏‎ (18 revisions)
 18. Q. Primers passos amb draw.io i el model ER‏‎ (18 revisions)
 19. Desplegar aplicació a VPS‏‎ (18 revisions)
 20. Pas a Model Relacional I‏‎ (18 revisions)
 21. Autenticació OAuth 2.0‏‎ (17 revisions)
 22. Pr. Actualització base de dades de municipis‏‎ (15 revisions)
 23. Base de dades de casa de colònies. Model ER‏‎ (15 revisions)
 24. SQL Tutorial: create, alter i drop tables‏‎ (15 revisions)
 25. App mòbil amb React Native: arbres singulars de Barcelona‏‎ (15 revisions)
 26. M06 UF1A2. Teoria‏‎ (14 revisions)
 27. Usuaris a MySQL‏‎ (14 revisions)
 28. Catalunya Màgica‏‎ (14 revisions)
 29. Pt: Introducció a les bases de dades: dBase‏‎ (13 revisions)
 30. Empresa bàsica: compra de clients i compra a proveïdors‏‎ (13 revisions)
 31. Primers passos amb docker‏‎ (13 revisions)
 32. Curs GDS (Dani Arribas)‏‎ (13 revisions)
 33. Javascript Quality Control with Jest and ESLint‏‎ (13 revisions)
 34. ASIX-M10-UF2. MySQL II. Capa d'Aplicació. Capa Lògica. Capa Física‏‎ (13 revisions)
 35. Procediments emmagatzemats. Bàsic. Exercicis‏‎ (13 revisions)
 36. ASIX-M09-IAW‏‎ (12 revisions)
 37. Procediments emmagatzemats. Bàsic‏‎ (12 revisions)
 38. Sistemes Gestors de Bases de Dades. MySQL. Instal·lació, configuració i ús‏‎ (12 revisions)
 39. Tutorial ReactJS 21-22‏‎ (12 revisions)
 40. ASIX-M10-UF2. Administració d'un SGBD. MySQL‏‎ (12 revisions)
 41. Projecte full-stack: React + Node Express + MySQL. Desplegament‏‎ (12 revisions)
 42. JSONP: JSON with Padding‏‎ (11 revisions)
 43. M06 UF1Pr3. Objecte Clock‏‎ (11 revisions)
 44. UF1A1. Teoria‏‎ (11 revisions)
 45. Q. Instal·lació i configuració del docker del curs GDS‏‎ (11 revisions)
 46. M06UF3Q3: Google Images i taula dinàmica‏‎ (10 revisions)
 47. Caseta del Pere‏‎ (10 revisions)
 48. Cales de Menorca‏‎ (10 revisions)
 49. M06 UF1Q4. Expressions regulars‏‎ (10 revisions)
 50. Processar les dades: Full de càlcul i gràfiques‏‎ (10 revisions)
 51. Connexió remota a mysql (OVHCloud)‏‎ (10 revisions)
 52. Introducció a Node.js‏‎ (10 revisions)
 53. Rutes GPS Joanillo‏‎ (10 revisions)
 54. MySQL: read-only cursors‏‎ (10 revisions)
 55. Comunitats, províncies, municipis. AJAX i bases de dades‏‎ (10 revisions)
 56. ASIX-M10-UF2. Usuaris d'un SGBD a MySQL (Seguretat)‏‎ (9 revisions)
 57. Formulari. Rectes que es creuen‏‎ (9 revisions)
 58. Pràctica botiga bicicletes. Versió triggers‏‎ (9 revisions)
 59. Pr. Scripts SQL. Els dos móns: host i docker‏‎ (9 revisions)
 60. Creació de rols‏‎ (9 revisions)
 61. Instal·lació de Plone. Base de dades ZODB‏‎ (9 revisions)
 62. M06 UF1A1. Teoria‏‎ (9 revisions)
 63. Practicar sintaxi amb tests unitaris (framework Mocha)‏‎ (9 revisions)
 64. ASIX-M10-UF2. MySQL, base de dades Sakila‏‎ (9 revisions)
 65. PHP i MySQL: exemples bàsics‏‎ (9 revisions)
 66. M06UF3Q2. Exercicis de classe‏‎ (9 revisions)
 67. Pràctica Usuaris i Permisos I‏‎ (9 revisions)
 68. M06 UF1Pr2. Tests unitaris per practicar la sintaxi de Javascript‏‎ (9 revisions)
 69. Sintaxi del llenguatge IV‏‎ (9 revisions)
 70. M06 UF1Q5. Exercicis per practicar objectes‏‎ (9 revisions)
 71. Bot de Twitter amb Python i Tweepy‏‎ (8 revisions)
 72. Aplicació de facturació trimestral‏‎ (8 revisions)
 73. SQL Tutorial: vistes‏‎ (8 revisions)
 74. Procediments emmagatzemats. Continuació‏‎ (8 revisions)
 75. Anem a fer una obra de teatre‏‎ (8 revisions)
 76. Entrega classe 4-abr-2022‏‎ (8 revisions)
 77. Llenguatges de guions de servidor. PHP. Introducció‏‎ (7 revisions)
 78. Paraulogic: claus primàries amb AUTO INCREMENT i taules relacionades‏‎ (7 revisions)
 79. Certificats SSL amb certbot‏‎ (7 revisions)
 80. BDQuest‏‎ (7 revisions)
 81. Notes per a la compra d'un ordinador‏‎ (7 revisions)
 82. Pas a Model Relacional II (vestuari de teatre, empresa, biblioteca)‏‎ (7 revisions)
 83. Sessió inicial al VPS del jaumebalmes‏‎ (7 revisions)
 84. M06UF4Q2. Fes dues receptes de cuina‏‎ (7 revisions)
 85. M06 UF3A1. Teoria‏‎ (7 revisions)
 86. Autenticació LDAP‏‎ (7 revisions)
 87. Aplicació web amb motor Python‏‎ (7 revisions)
 88. Sintaxi del llenguatge III‏‎ (7 revisions)
 89. Administració d'un CMS: Wordpress II‏‎ (7 revisions)
 90. Receptes de cuina amb Recipe XML‏‎ (6 revisions)
 91. Pr. Creació i desplegament d'un contenidor amb Docker‏‎ (6 revisions)
 92. React Native‏‎ (6 revisions)
 93. M06UF4Q3. JSONP: Parcs de Barcelona‏‎ (6 revisions)
 94. Pràctica botiga de bicicletes‏‎ (6 revisions)
 95. M06 UF1A3. Teoria‏‎ (6 revisions)
 96. Pràctica sobre la teoria. Disparadors / triggers a MySQL‏‎ (6 revisions)
 97. Retoc fotogràfic tipus plugins d'Instagram‏‎ (6 revisions)
 98. Cas pràctic: dockeritzar una aplicació. Hauk‏‎ (6 revisions)
 99. Creació d'índex. Optimització de consultes‏‎ (6 revisions)
 100. Curriculum Vitae Joan Quintana Compte‏‎ (6 revisions)
 101. ASIX-M10-UF2‏‎ (6 revisions)
 102. Spam octubre 2020‏‎ (5 revisions)
 103. Desplegament d'una aplicació web des de Sublime Text 3‏‎ (5 revisions)
 104. Validació de formularis. Llibreria validate.js‏‎ (5 revisions)
 105. Servidors Privats Virtuals: VPS‏‎ (5 revisions)
 106. Topònims Quintana‏‎ (5 revisions)
 107. Q. INE Municipis‏‎ (5 revisions)
 108. Llibres electrònics i l'editor Sublime Text2. Convertir pdf a txt‏‎ (5 revisions)
 109. M06 UF1Pr1. Llegir fitxer amb llenguatges interpretats‏‎ (5 revisions)
 110. Introducció a combinar taules‏‎ (5 revisions)
 111. Consultes recursives: bikeshop‏‎ (5 revisions)
 112. Github tutorial‏‎ (5 revisions)
 113. Github pràctic: correcció d'errors en script de Javascript‏‎ (5 revisions)
 114. Mòduls amb Javascript. Mapes amb OpenLayers‏‎ (5 revisions)
 115. Despleguem tres aplicacions‏‎ (5 revisions)
 116. Entrar al mysql del docker com a root‏‎ (5 revisions)
 117. Tutorial de Javascript: http://www.w3schools.com/js/‏‎ (5 revisions)
 118. Balmestenda amb bootstrap. Formulari‏‎ (5 revisions)
 119. LEFT JOIN, RIGHT JOIN‏‎ (4 revisions)
 120. Llibreria three.js‏‎ (4 revisions)
 121. Agrupaments. GROUP BY‏‎ (4 revisions)
 122. Fetch API‏‎ (4 revisions)
 123. Qüestionari: Creació d'índex. Optimització de consultes‏‎ (4 revisions)
 124. Connexió Java-MySQL bàsica‏‎ (4 revisions)
 125. Base de dades de treball: HR. Consultes simples‏‎ (4 revisions)
 126. Openlayers: ol package. Exemple Casa de Papel‏‎ (4 revisions)
 127. PHP + bases de dades (Mysql)‏‎ (4 revisions)
 128. Disparadors / triggers a MySQL‏‎ (4 revisions)
 129. Q. Instal·lació de Docker‏‎ (4 revisions)
 130. La Palma Volcano Resort‏‎ (4 revisions)
 131. Tag route=railway a OSM. Línies de Ferrocarril catalanes‏‎ (4 revisions)
 132. Pràctica Usuaris i Permisos II: Rols‏‎ (4 revisions)
 133. M06UF3Pr1: joc del Pong‏‎ (4 revisions)
 134. M06 UF1Q3. Objectes Number, Date, String‏‎ (4 revisions)
 135. Q. Relacions recursives: categories. bikeshop.es‏‎ (4 revisions)
 136. Promises. Async-Await‏‎ (3 revisions)
 137. Tracking BTT‏‎ (3 revisions)
 138. Municipis de Catalunya‏‎ (3 revisions)
 139. Ajax. Introducció‏‎ (3 revisions)
 140. Teoria de DOM‏‎ (3 revisions)
 141. BDQuest: qüestionaris de create, alter, drop table‏‎ (3 revisions)
 142. React Native i bluetooth‏‎ (3 revisions)
 143. Pràctica IAW. Instal.lació i Configuració Apache I‏‎ (3 revisions)
 144. Rest-API-Express-MongoDB‏‎ (3 revisions)
 145. Cursors‏‎ (3 revisions)
 146. Github pràctic: control de versions‏‎ (3 revisions)
 147. M06 UF3A1. Teoria II‏‎ (3 revisions)
 148. React: A JavaScript library for building user interfaces‏‎ (3 revisions)
 149. TypeScript‏‎ (3 revisions)
 150. 30DayMapChallenge‏‎ (3 revisions)
 151. Què és Docker (contenidors)‏‎ (3 revisions)
 152. Q. Consultes simples I‏‎ (3 revisions)
 153. SET Operators: UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS‏‎ (3 revisions)
 154. Vagrant Boxes. Caixa Linux-Oracle‏‎ (3 revisions)
 155. Q. Recerca d'informació sobre bases de dades‏‎ (3 revisions)
 156. TypeScript: Classe Figura. Dibuix 2D‏‎ (3 revisions)
 157. Sintaxi del llenguatge I‏‎ (3 revisions)
 158. Blender: Animació 2D‏‎ (3 revisions)
 159. Openlayers amb ReactJS‏‎ (3 revisions)
 160. JSDoc: documentació amb Javascript‏‎ (3 revisions)
 161. Xifratge simètric i asimètric‏‎ (3 revisions)
 162. M06UF4Q1. cd catalog.xml‏‎ (3 revisions)
 163. Funcions emmagatzemades‏‎ (3 revisions)
 164. Alternatives al Band-in-a-box‏‎ (3 revisions)
 165. Docker: instància de mysql server‏‎ (3 revisions)
 166. ASIX-M10-UF2. MySQL I. Instal.lació,configuració i ús del Mysql‏‎ (3 revisions)
 167. Dxf2gcode‏‎ (3 revisions)
 168. Funcions SQL‏‎ (3 revisions)
 169. Servidors Web. Apache. Instal.lació i Configuració I‏‎ (3 revisions)
 170. Vagrant Boxes. Base de dades Oracle‏‎ (3 revisions)
 171. Introducció als frameworks de Javascript‏‎ (3 revisions)
 172. LDAP: Lightweight Directory Access Protocol‏‎ (3 revisions)
 173. Java amb Docker: HelloWorld‏‎ (3 revisions)
 174. Pràctica IAW. Configuració Apache II‏‎ (3 revisions)
 175. Servidors Web. Apache. Configuració II‏‎ (2 revisions)
 176. Llenguatges de guions de servidor. PHP Avançat‏‎ (2 revisions)
 177. App mòbil amb React Native: Android Studio, mòbil amb USB, emulador‏‎ (2 revisions)
 178. Llibreria procedural-gl‏‎ (2 revisions)
 179. Tutorial ReactJS 21-22. Tasques‏‎ (2 revisions)
 180. LATEX‏‎ (2 revisions)
 181. ASIX-M10-UF2. Administració d'un SGBD. PostgreSQL‏‎ (2 revisions)
 182. Instal.lació i configuració d'un CMS: Wordpress I‏‎ (2 revisions)
 183. ASIX-M10-UF2. Emmagatzematge en fitxers II: XML, JSON‏‎ (2 revisions)
 184. Introducció al llenguatge Javascript‏‎ (2 revisions)
 185. Rutes BTT Joanillo‏‎ (2 revisions)
 186. Q. Consultes simples III‏‎ (2 revisions)
 187. Editar la plantilla normal‏‎ (2 revisions)
 188. M06 UF1Q1. ECMAScript‏‎ (2 revisions)
 189. Canviar la imatge de la capçalera del Wordpress en funció de la categoria‏‎ (2 revisions)
 190. BDQuest: qüestionaris de inserts, updates, deletes I‏‎ (2 revisions)
 191. Instal·lació i configuració de la Mediawiki, 1a part‏‎ (2 revisions)
 192. Sintaxi del llenguatge II‏‎ (2 revisions)
 193. Projecte: BOM - Llista de Materials‏‎ (2 revisions)
 194. Hack WordPress‏‎ (2 revisions)
 195. Comunitats, províncies, municipis. Migració a Node.js‏‎ (2 revisions)
 196. Sintaxi del llenguatge. Exercicis de consola‏‎ (2 revisions)
 197. Angular. Building CRUD Web Application‏‎ (2 revisions)
 198. Formats d'intercanvi d'informació. JSON‏‎ (2 revisions)
 199. Node autònom amb alimentació solar, antena DIY, Arduino Pro Micro i transceiver RFM95‏‎ (2 revisions)
 200. Instal·lació i configuració del mysql-workbench‏‎ (2 revisions)
 201. Q. Inner Joins III i IV‏‎ (2 revisions)
 202. M06UF3Q1. Exercicis de classe: segons, password‏‎ (2 revisions)
 203. CRUD amb Node, Express i MongoDB‏‎ (2 revisions)
 204. Editar la plantilla d'impressió‏‎ (2 revisions)
 205. Procediments emmagatzemats. Condicionals: IF, CASE‏‎ (2 revisions)
 206. Fer un LiveCD‏‎ (1 revisió)
 207. Mixxx: Open Source DJ software‏‎ (1 revisió)
 208. Cron‏‎ (1 revisió)
 209. Yamaha WX-5 Wind Controller‏‎ (1 revisió)
 210. POLS: Pumpkin Outdoors Location Sharing‏‎ (1 revisió)
 211. Mordassa per fer marcs‏‎ (1 revisió)
 212. MIDI Clock Sync (How machines stay in sync)‏‎ (1 revisió)
 213. Sintetitzador: ZynAddFX‏‎ (1 revisió)
 214. Documentació Nòmines‏‎ (1 revisió)
 215. ASIX-M10-UF2. MySQL distribuït‏‎ (1 revisió)
 216. Marble Climbing Machine with cardboard‏‎ (1 revisió)
 217. Pop-up books‏‎ (1 revisió)
 218. Documentació Groupion‏‎ (1 revisió)
 219. Els invents del joanillo‏‎ (1 revisió)
 220. Extension:SphinxSearch‏‎ (1 revisió)
 221. Practica: Còpies de Seguretat I: pg dump, pg restrore‏‎ (1 revisió)
 222. Pràctiques de còpia de seguretat Postgres‏‎ (1 revisió)
 223. CSound‏‎ (1 revisió)
 224. Xiangqi-Chinese Chess: GMChess‏‎ (1 revisió)
 225. Projectes MidiShare‏‎ (1 revisió)
 226. Curs de la universitat de Delft: DelET.3034TU Solar Energy‏‎ (1 revisió)
 227. Programació ncurses‏‎ (1 revisió)
 228. Pissarra digital‏‎ (1 revisió)
 229. Pràctica ASI-C3-IAIG: Paquet per a autònoms i microempreses: EinesTIC II‏‎ (1 revisió)
 230. Balanceig de càrrega‏‎ (1 revisió)
 231. Il.lustradors‏‎ (1 revisió)
 232. Lilypond2musicbox‏‎ (1 revisió)
 233. 50 ways... Basic Audio Programming with ALSA and JACK‏‎ (1 revisió)
 234. Projectes CNC. Documentació i know-how‏‎ (1 revisió)
 235. Funcionament Subversion‏‎ (1 revisió)
 236. LPI: Linux Professional Institute‏‎ (1 revisió)
 237. Mysql cluster‏‎ (1 revisió)
 238. Primers passos‏‎ (1 revisió)
 239. Python3-tk: GUI amb tinker‏‎ (1 revisió)
 240. Primers passos amb PDI‏‎ (1 revisió)
 241. NAMA DAW‏‎ (1 revisió)
 242. Manuals de bash‏‎ (1 revisió)
 243. Entrar a la base de dades d'openbravo‏‎ (1 revisió)
 244. Polyphone: SoundFont Editor‏‎ (1 revisió)
 245. Projectes de video‏‎ (1 revisió)
 246. Playmidi‏‎ (1 revisió)
 247. Documentació Abanq‏‎ (1 revisió)
 248. DAI-C8-EC: Llenguatge MDX‏‎ (1 revisió)
 249. Truquets bash‏‎ (1 revisió)
 250. Problemes resolts Openbravo‏‎ (1 revisió)
 251. Hosting projecte. Possibilitats‏‎ (1 revisió)
 252. Sintetitzador software: yoshimi‏‎ (1 revisió)
 253. Cluster de BD: Mysql‏‎ (1 revisió)
 254. Construcció d'una bateria‏‎ (1 revisió)
 255. 50 ways... Audio & Linux: The software solution‏‎ (1 revisió)
 256. 50 ways... Audio & Linux: virtual & real instruments, soft & hard synthesizers‏‎ (1 revisió)
 257. Directori Músics electrònics‏‎ (1 revisió)
 258. DAI-C8-EC: Projecte Gugel‏‎ (1 revisió)
 259. Redirecció a l'entrada de Màquines recreatives de la wiki‏‎ (1 revisió)
 260. Trucos fusteria‏‎ (1 revisió)
 261. Treballar el vidre‏‎ (1 revisió)
 262. Instal·lació i configuració del Apache Ant‏‎ (1 revisió)
 263. Un monòleg sintètic (performance)‏‎ (1 revisió)
 264. Makerbuino‏‎ (1 revisió)
 265. Documentació Android‏‎ (1 revisió)
 266. BDQuest: qüestionaris de GROUP BY, HAVING‏‎ (1 revisió)
 267. Sintetitzador Roland JV-1010‏‎ (1 revisió)
 268. Fast and Easy Can Stirling Engine Tutorial‏‎ (1 revisió)
 269. Alta Disponibilitat‏‎ (1 revisió)
 270. Torn DIY (Lathe)‏‎ (1 revisió)
 271. Videojocs amb C++ i SDL‏‎ (1 revisió)
 272. Inkscape‏‎ (1 revisió)
 273. Instal·lació Mysql‏‎ (1 revisió)
 274. BDQuest: exercicis de repàs, barreja I i barreja II‏‎ (1 revisió)
 275. Instal·lació Alfresco Ubuntu‏‎ (1 revisió)
 276. Hardware que ells utilitzen...‏‎ (1 revisió)
 277. Entrenador de Vocabulari: LANGUAGE TRAINER (LANGTRAINER)‏‎ (1 revisió)
 278. Holamon amb diferents llenguatges de programació‏‎ (1 revisió)
 279. Fer un LiveCD 3‏‎ (1 revisió)
 280. Integració Sugar CRM i Openbravo‏‎ (1 revisió)
 281. Gnuplot‏‎ (1 revisió)
 282. Edirol UA-25EX: característiques‏‎ (1 revisió)
 283. Un metrònom no molt pràctic‏‎ (1 revisió)
 284. Domini espectral: baudline‏‎ (1 revisió)
 285. Sintetitzador Roland JV-2080‏‎ (1 revisió)
 286. Mediawiki sidebar‏‎ (1 revisió)
 287. Convocatòria extraordinària anglès febrer 2009‏‎ (1 revisió)
 288. Dispositius USB amb V-USB i microcontroladors AVR‏‎ (1 revisió)
 289. Cartró pedra, Paper Maché‏‎ (1 revisió)
 290. TAMIE: Tecnologies Avançades per al Muntatge d'Instal·lacions i Exposicions‏‎ (1 revisió)
 291. Assignatura AIAIG‏‎ (1 revisió)
 292. Utilitat grecode‏‎ (1 revisió)
 293. Què és Abanq‏‎ (1 revisió)
 294. OSC: Open Sound Control‏‎ (1 revisió)
 295. TV anys 70‏‎ (1 revisió)
 296. Joan is not in the sudoers file‏‎ (1 revisió)
 297. Transfer a fusta‏‎ (1 revisió)
 298. Control d'assistència amb Arduino i RFID‏‎ (1 revisió)
 299. Cercar dins dels fitxers‏‎ (1 revisió)
 300. Models AEAT per a empreses‏‎ (1 revisió)
 301. Capacitive touch switch‏‎ (1 revisió)
 302. Metro (~/jackmp/example-clients)‏‎ (1 revisió)
 303. Virtualització. Què és i per a què serveix?‏‎ (1 revisió)
 304. DC 4.5-30V 0-50A Dual LED Digital Voltimeter Amperimeter‏‎ (1 revisió)
 305. Programació/APIs amb C/C++‏‎ (1 revisió)
 306. Instal·lació Pentaho Data Integration (PDI)‏‎ (1 revisió)
 307. AVSynthesis‏‎ (1 revisió)
 308. Tips Ubuntu Server‏‎ (1 revisió)
 309. Alias‏‎ (1 revisió)
 310. Plugins GIMP‏‎ (1 revisió)
 311. Històries amb Wacom. Projecte mínim gimp + wacom + audio + midi‏‎ (1 revisió)
 312. Establir l'hora del sistema‏‎ (1 revisió)
 313. Pràctica SAD extra, UF1‏‎ (1 revisió)
 314. Executar PHP des del cron‏‎ (1 revisió)
 315. Namespaces, plantilles i categories al Mediawiki‏‎ (1 revisió)
 316. Seqüenciador: Rosegarden‏‎ (1 revisió)
 317. Tips Linux‏‎ (1 revisió)
 318. Guvcview‏‎ (1 revisió)
 319. ToDo Openbravo‏‎ (1 revisió)
 320. Pure Data‏‎ (1 revisió)
 321. Q. Consultes simples II‏‎ (1 revisió)
 322. Instal·lació i configuració del Tomcat‏‎ (1 revisió)
 323. Proveïdors: metall, fusta, etc‏‎ (1 revisió)
 324. Midishare‏‎ (1 revisió)
 325. Pràctica Hola món‏‎ (1 revisió)
 326. RPi. Real-time object tracking with TensorFlow‏‎ (1 revisió)
 327. 50 ways... How to make a soundfont for Accordion‏‎ (1 revisió)
 328. Executar un script a l'inici‏‎ (1 revisió)
 329. Autenticació PAM amb PHP‏‎ (1 revisió)
 330. Interface GPIO-relés per a efectes de LEDs‏‎ (1 revisió)
 331. Solenoides‏‎ (1 revisió)
 332. Resum configuració xarxa‏‎ (1 revisió)
 333. Script cncboxparam‏‎ (1 revisió)
 334. Script CNC hollow‏‎ (1 revisió)
 335. Lladre de Joules - Joule Thief‏‎ (1 revisió)
 336. 50 ways... Audio synthesis with ALSA and JACK‏‎ (1 revisió)
 337. Programació videojocs amb Unity3D‏‎ (1 revisió)
 338. M06UF4Q5. JSON i Javascript. Exemples incrementals‏‎ (1 revisió)
 339. Runlevel‏‎ (1 revisió)
 340. Càlculs CNC. Speeds and Feeds‏‎ (1 revisió)
 341. 50 ways... Wii Theremin‏‎ (1 revisió)
 342. Instal·lació i configuració des dels repositoris de Debian 3a prova‏‎ (1 revisió)
 343. Configuració i documentació Open ERP‏‎ (1 revisió)
 344. DAI-C8-EC: Triggers, exercicis de classe‏‎ (1 revisió)
 345. Dreceres de teclat Openbravo 2.40‏‎ (1 revisió)
 346. MidiShare: codi llenguatge C‏‎ (1 revisió)
 347. Mapes medievals, mapes ficticis, mapes de fantasia‏‎ (1 revisió)
 348. Dance Dance Revolution (DDR) i Beat Detection‏‎ (1 revisió)
 349. Pràctica ASI-C3-IAIG: Comparativa Suites Informàtiques‏‎ (1 revisió)
 350. Compilació d'ALSA‏‎ (1 revisió)
 351. OpenLDAP‏‎ (1 revisió)
 352. GMIDImonitor‏‎ (1 revisió)
 353. Ubuntu Studio‏‎ (1 revisió)
 354. Segellar cantons de conglomerat i MDF‏‎ (1 revisió)
 355. Còpia de seguretat‏‎ (1 revisió)
 356. Paquet linux-rt‏‎ (1 revisió)
 357. Cluster de BD: PostgreSQL‏‎ (1 revisió)
 358. Màquines i mecanismes‏‎ (1 revisió)
 359. Instal·lació i configuració de Samba‏‎ (1 revisió)
 360. Curs MongoDB 2014 al PUE‏‎ (1 revisió)
 361. Robot Asuro‏‎ (1 revisió)
 362. Langtrainer: nova instal·lació pas a pas‏‎ (1 revisió)
 363. Què és un DMS?‏‎ (1 revisió)
 364. Instal·lació MantisBT‏‎ (1 revisió)
 365. Taula de air hockey‏‎ (1 revisió)
 366. KMID‏‎ (1 revisió)
 367. Silhouette Cameo‏‎ (1 revisió)
 368. ToDo‏‎ (1 revisió)
 369. Op Amp characteristics: unstable (open loop configuration) and stable (non-inverting circuit configuration)‏‎ (1 revisió)
 370. Lloc virtual per a un alumne‏‎ (1 revisió)
 371. Wiiuse - The Wiimote C Library‏‎ (1 revisió)
 372. Documentació‏‎ (1 revisió)
 373. Solicitud inscripción convocatoria VIDA 13.0‏‎ (1 revisió)
 374. Diccionaris i traductors en consola‏‎ (1 revisió)
 375. El cron no executa el script‏‎ (1 revisió)
 376. Entrenadors de Vocabulari‏‎ (1 revisió)
 377. (SQL) Recuperar el text d'una pàgina a partir del títol de la pàgina‏‎ (1 revisió)
 378. Sortida de l'amplificador d'audio LM386‏‎ (1 revisió)
 379. AMule remot‏‎ (1 revisió)
 380. Transistor de potència IRF520N. Configuració bàsica‏‎ (1 revisió)
 381. Màquina de tall làser (Fàbrica del Sol)‏‎ (1 revisió)
 382. Spinner‏‎ (1 revisió)
 383. Conte amb efectes de so a temps real‏‎ (1 revisió)
 384. Xlib programming‏‎ (1 revisió)
 385. Presentació de partitures amb fiducials‏‎ (1 revisió)
 386. Instal·lació i configuració del OpenBravo POS a la LINKAT‏‎ (1 revisió)
 387. JACK Scripting‏‎ (1 revisió)
 388. FreeCAD‏‎ (1 revisió)
 389. M06UF3Q4. Introducció al pescamines‏‎ (1 revisió)
 390. Hack mediawiki: ficant una entrada des del MySQL‏‎ (1 revisió)
 391. Jack-smf-player‏‎ (1 revisió)
 392. Emulació. Teoria‏‎ (1 revisió)
 393. Reconeixement real de gestos amb la wacom i síntesi d'àudio‏‎ (1 revisió)
 394. Sessió 6‏‎ (1 revisió)
 395. Màquina de Tall làser. Referències‏‎ (1 revisió)
 396. M06-UF3, Exercicis de classe‏‎ (1 revisió)
 397. Targetes de regal musicals - greeting cards‏‎ (1 revisió)
 398. Atacar des de la xarxa‏‎ (1 revisió)
 399. ELECT 20: LED i fotodetector amb el comparador LM339‏‎ (1 revisió)
 400. Instal·lació i configuració del Moodle‏‎ (1 revisió)
 401. PyKaraoke‏‎ (1 revisió)
 402. Repte Barcelona Dades Obertes Segona edició 2019‏‎ (1 revisió)
 403. Reactnative, geolocation‏‎ (1 revisió)
 404. Primers passos Openbravo‏‎ (1 revisió)
 405. Sintetitzador vintage: Bristol‏‎ (1 revisió)
 406. Arduino: programació dirigida per events‏‎ (1 revisió)
 407. Mètodes numèrics. numpy, scipy, sympy‏‎ (1 revisió)
 408. Eliminar la part vocal d'una cançó‏‎ (1 revisió)
 409. Compilació MidiShare: síntesi‏‎ (1 revisió)
 410. Github pages‏‎ (1 revisió)
 411. Utilitzar SQLite des de la Shell en Android‏‎ (1 revisió)
 412. Fabricació de molles‏‎ (1 revisió)
 413. Habilitar upload‏‎ (1 revisió)
 414. Pràctiques d'electrònica‏‎ (1 revisió)
 415. Fer un DVD amb la instal.lació d'Ubuntu i aplicacions i configuració actuals: Remastersys‏‎ (1 revisió)
 416. Fer un DVD amb la instal·lació d'Ubuntu i aplicacions i configuració actuals: Remastersys‏‎ (1 revisió)
 417. Programació AIAIG‏‎ (1 revisió)
 418. Qmidinet‏‎ (1 revisió)
 419. Pràctica ASI-C3-IAIG: Introducció al Business Intelligence: www.pentaho.com‏‎ (1 revisió)
 420. Accedir a dispositius USB: llibreria libusb‏‎ (1 revisió)
 421. Angular. Tutorial Tour of Heroes‏‎ (1 revisió)
 422. Llenguatges de guions de client. Javascript. Introducció‏‎ (1 revisió)
 423. Instal·lació del paquet i comprovació‏‎ (1 revisió)
 424. Sessió SSH dels alumnes‏‎ (1 revisió)
 425. Curs edX: Animation and CGI Motion (ColumbiaX: CSMM.104x)‏‎ (1 revisió)
 426. Instal·lació Sugar CRM‏‎ (1 revisió)
 427. Jack-keyboard‏‎ (1 revisió)
 428. Pràctica ASI-C3-IAIG: Introducció a un DMS-EMS: Alfresco‏‎ (1 revisió)
 429. Dxf2G‏‎ (1 revisió)
 430. Carrets de compra amb Javascript‏‎ (1 revisió)
 431. Projecte Proj10‏‎ (1 revisió)
 432. JS1K: Concurs Javascript 1K‏‎ (1 revisió)
 433. Què és MidiShare?‏‎ (1 revisió)
 434. Pràctica vTiger: gestió d'incidències‏‎ (1 revisió)
 435. Mapes de Mapbox‏‎ (1 revisió)
 436. ASIX-M10-UF2. MySQL III. Implementació física en un SGBD: arxius de dades, diccionari de dades, índexs i altres arxius auxiliars.‏‎ (1 revisió)
 437. Sistema d'amplificació autònom‏‎ (1 revisió)
 438. Expressions regulars amb C‏‎ (1 revisió)
 439. Idees Magical Dolls‏‎ (1 revisió)
 440. Apache i Autenticació PAM‏‎ (1 revisió)
 441. Node.js: socket.io‏‎ (1 revisió)
 442. Shared Libraries amb Java‏‎ (1 revisió)
 443. Espectacle infantil: instruments de joguina i Ardour‏‎ (1 revisió)
 444. Legislació sobre protecció de dades‏‎ (1 revisió)
 445. Parser de JSON amb C i C++‏‎ (1 revisió)
 446. Instal·lar la traducció al català a partir de la del castellà‏‎ (1 revisió)
 447. Langtrainer: ToDo‏‎ (1 revisió)
 448. Alternatives al SQL*Plus: gqlplus‏‎ (1 revisió)
 449. SDL mínim. Diferents tècniques‏‎ (1 revisió)
 450. Bc: calculadora CLI‏‎ (1 revisió)
 451. Jack-rack‏‎ (1 revisió)
 452. Sessió 10 curs programació linux‏‎ (1 revisió)
 453. Els Invents Musicals del Joanillo‏‎ (1 revisió)
 454. No em connecto al postgres des d'un ordinador de la xarxa local‏‎ (1 revisió)
 455. Recreatives, Arcade, RetroPlaneta.com‏‎ (1 revisió)
 456. Script per a crear usuaris‏‎ (1 revisió)
 457. Passar paràmetres per referència amb C‏‎ (1 revisió)
 458. Instal·lació Openbravo 3‏‎ (1 revisió)
 459. Instal·lar la traducció al castellà‏‎ (1 revisió)
 460. Enviar notes als alumnes, fitxer CSV‏‎ (1 revisió)
 461. Instal·lació Tomcat+Alfresco+Openbravo‏‎ (1 revisió)
 462. JQuery Framework. Teoria‏‎ (1 revisió)
 463. Aplicació joanillo-keyboard‏‎ (1 revisió)
 464. Instal·lació PgAdmin‏‎ (1 revisió)
 465. GEDA‏‎ (1 revisió)
 466. Aplaymidi: utilitat d'ALSA‏‎ (1 revisió)
 467. Beat detection‏‎ (1 revisió)
 468. DSSI plugins‏‎ (1 revisió)
 469. Buscamines/Minesweeper amb Javascript‏‎ (1 revisió)
 470. Còpia de UbuntuServer a DVD‏‎ (1 revisió)
 471. Libxl: llegir i escriure fitxers Excel‏‎ (1 revisió)
 472. Com utilitzo Ubuntu Studio‏‎ (1 revisió)
 473. Sessió 2‏‎ (1 revisió)
 474. Instal.lació i configuració d'un CMS: Wordpress II‏‎ (1 revisió)
 475. Muntar i formatar el pendrive‏‎ (1 revisió)
 476. Fil de la història‏‎ (1 revisió)
 477. Atacs i contramesures en sistemes informàtics. Teoria‏‎ (1 revisió)
 478. PHP i autenticació LDAP‏‎ (1 revisió)
 479. JACK a través de la xarxa: Audio i MIDI‏‎ (1 revisió)
 480. Pràctica IAW. Configuració Apache III. Logs i Estadístiques‏‎ (1 revisió)
 481. Hardware Audio‏‎ (1 revisió)
 482. Pràctica ASI-C6-ASGBD: PostgreSQL: Backup & Recovery I‏‎ (1 revisió)
 483. Pràctica ASI-C6-ASGBD: PostgreSQL: Backup & Recovery II‏‎ (1 revisió)
 484. Cosetes del Openbravo POS‏‎ (1 revisió)
 485. Notes per a la compra de hardware a Thomann‏‎ (1 revisió)
 486. Sudoku amb Javascript‏‎ (1 revisió)
 487. Versions backup openbravo‏‎ (1 revisió)
 488. Gravant Louis Armstrong (video)‏‎ (1 revisió)
 489. Instal·lació i configuració del Java-JDK‏‎ (1 revisió)
 490. El meu hardware audio‏‎ (1 revisió)
 491. XMLReader‏‎ (1 revisió)
 492. Instal·lació i configuració del Java-JDK II‏‎ (1 revisió)
 493. Obrir el SSH des d'una pàgina web‏‎ (1 revisió)
 494. Fórmules matemàtiques amb Latex‏‎ (1 revisió)
 495. Pràctica ASI-C3-IAIG: Projecte de direcció de Sistemes d'Informació. Projecte de viabilitat. Cas pràctic‏‎ (1 revisió)
 496. Habilitar upload per a imatges i pdf, etc‏‎ (1 revisió)
 497. Directori Artistes Multimedia‏‎ (1 revisió)
 498. Compilar Openbravo POS amb NetBeans i Eclipse‏‎ (1 revisió)
 499. Backup DELL Studio.sh‏‎ (1 revisió)
 500. Crear base de dades i usuari per a alumnes‏‎ (1 revisió)

Mostra (anteriors 500 | següents 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).