Pàgines més modificades

Salta a la navegació Salta a la cerca

Es mostren a continuació fins a 250 resultats de #1 a #250.

Mostra (anteriors 250 | següents 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. DAM-M02-BD‏‎ (177 revisions)
 2. DAW-M06-WEC‏‎ (172 revisions)
 3. Joanillo mediawiki: INS Jaume Balmes‏‎ (58 revisions)
 4. OVH. VPS Essential jaumebalmes.net‏‎ (52 revisions)
 5. UF1A3. Teoria 2a part‏‎ (44 revisions)
 6. Docker al mòdul DAM-M02‏‎ (44 revisions)
 7. Docker a DAM-M02‏‎ (40 revisions)
 8. UF1A2. Teoria‏‎ (34 revisions)
 9. Modificant les dades: insert, update, delete‏‎ (32 revisions)
 10. Mòduls amb Javascript‏‎ (25 revisions)
 11. Procediments i funcions a MySQL‏‎ (24 revisions)
 12. Migració del servidor joanillo.org a OVH Cloud (núvol)‏‎ (22 revisions)
 13. Visualització de dades i Open Data amb la llibreria Highcharts‏‎ (21 revisions)
 14. Introducció a MongoDB‏‎ (20 revisions)
 15. AWS: Amazon Web Services. Cloud‏‎ (20 revisions)
 16. M06UF4Pr1: Receptes de cuina‏‎ (19 revisions)
 17. M06UF4Pr2: JSONP: Receptes de cuina‏‎ (18 revisions)
 18. Pas a Model Relacional I‏‎ (18 revisions)
 19. Q. Primers passos amb draw.io i el model ER‏‎ (18 revisions)
 20. Desplegar aplicació a VPS‏‎ (18 revisions)
 21. Autenticació OAuth 2.0‏‎ (17 revisions)
 22. Pr. Actualització base de dades de municipis‏‎ (15 revisions)
 23. App mòbil amb React Native: arbres singulars de Barcelona‏‎ (15 revisions)
 24. SQL Tutorial: create, alter i drop tables‏‎ (15 revisions)
 25. Base de dades de casa de colònies. Model ER‏‎ (15 revisions)
 26. Catalunya Màgica‏‎ (14 revisions)
 27. M06 UF1A2. Teoria‏‎ (14 revisions)
 28. Usuaris a MySQL‏‎ (14 revisions)
 29. Curs GDS (Dani Arribas)‏‎ (13 revisions)
 30. ASIX-M10-UF2. MySQL II. Capa d'Aplicació. Capa Lògica. Capa Física‏‎ (13 revisions)
 31. Procediments emmagatzemats. Bàsic. Exercicis‏‎ (13 revisions)
 32. Pt: Introducció a les bases de dades: dBase‏‎ (13 revisions)
 33. Javascript Quality Control with Jest and ESLint‏‎ (13 revisions)
 34. Primers passos amb docker‏‎ (13 revisions)
 35. Empresa bàsica: compra de clients i compra a proveïdors‏‎ (13 revisions)
 36. Projecte full-stack: React + Node Express + MySQL. Desplegament‏‎ (12 revisions)
 37. Tutorial ReactJS 21-22‏‎ (12 revisions)
 38. Sistemes Gestors de Bases de Dades. MySQL. Instal·lació, configuració i ús‏‎ (12 revisions)
 39. Procediments emmagatzemats. Bàsic‏‎ (12 revisions)
 40. ASIX-M10-UF2. Administració d'un SGBD. MySQL‏‎ (12 revisions)
 41. ASIX-M09-IAW‏‎ (12 revisions)
 42. UF1A1. Teoria‏‎ (11 revisions)
 43. Q. Instal·lació i configuració del docker del curs GDS‏‎ (11 revisions)
 44. M06 UF1Pr3. Objecte Clock‏‎ (11 revisions)
 45. JSONP: JSON with Padding‏‎ (11 revisions)
 46. M06 UF1Q4. Expressions regulars‏‎ (10 revisions)
 47. Introducció a Node.js‏‎ (10 revisions)
 48. MySQL: read-only cursors‏‎ (10 revisions)
 49. M06UF3Q3: Google Images i taula dinàmica‏‎ (10 revisions)
 50. Connexió remota a mysql (OVHCloud)‏‎ (10 revisions)
 51. Rutes GPS Joanillo‏‎ (10 revisions)
 52. Processar les dades: Full de càlcul i gràfiques‏‎ (10 revisions)
 53. Cales de Menorca‏‎ (10 revisions)
 54. Caseta del Pere‏‎ (10 revisions)
 55. Comunitats, províncies, municipis. AJAX i bases de dades‏‎ (10 revisions)
 56. M06 UF1Q5. Exercicis per practicar objectes‏‎ (9 revisions)
 57. Practicar sintaxi amb tests unitaris (framework Mocha)‏‎ (9 revisions)
 58. Pr. Scripts SQL. Els dos móns: host i docker‏‎ (9 revisions)
 59. Sintaxi del llenguatge IV‏‎ (9 revisions)
 60. M06 UF1Pr2. Tests unitaris per practicar la sintaxi de Javascript‏‎ (9 revisions)
 61. M06UF3Q2. Exercicis de classe‏‎ (9 revisions)
 62. Pràctica botiga bicicletes. Versió triggers‏‎ (9 revisions)
 63. ASIX-M10-UF2. MySQL, base de dades Sakila‏‎ (9 revisions)
 64. Formulari. Rectes que es creuen‏‎ (9 revisions)
 65. Pràctica Usuaris i Permisos I‏‎ (9 revisions)
 66. Instal·lació de Plone. Base de dades ZODB‏‎ (9 revisions)
 67. Creació de rols‏‎ (9 revisions)
 68. M06 UF1A1. Teoria‏‎ (9 revisions)
 69. PHP i MySQL: exemples bàsics‏‎ (9 revisions)
 70. ASIX-M10-UF2. Usuaris d'un SGBD a MySQL (Seguretat)‏‎ (9 revisions)
 71. Entrega classe 4-abr-2022‏‎ (8 revisions)
 72. Procediments emmagatzemats. Continuació‏‎ (8 revisions)
 73. Aplicació de facturació trimestral‏‎ (8 revisions)
 74. SQL Tutorial: vistes‏‎ (8 revisions)
 75. Bot de Twitter amb Python i Tweepy‏‎ (8 revisions)
 76. Anem a fer una obra de teatre‏‎ (8 revisions)
 77. Administració d'un CMS: Wordpress II‏‎ (7 revisions)
 78. BDQuest‏‎ (7 revisions)
 79. M06 UF3A1. Teoria‏‎ (7 revisions)
 80. Aplicació web amb motor Python‏‎ (7 revisions)
 81. Sintaxi del llenguatge III‏‎ (7 revisions)
 82. Notes per a la compra d'un ordinador‏‎ (7 revisions)
 83. M06UF4Q2. Fes dues receptes de cuina‏‎ (7 revisions)
 84. Certificats SSL amb certbot‏‎ (7 revisions)
 85. Paraulogic: claus primàries amb AUTO INCREMENT i taules relacionades‏‎ (7 revisions)
 86. Pas a Model Relacional II (vestuari de teatre, empresa, biblioteca)‏‎ (7 revisions)
 87. Autenticació LDAP‏‎ (7 revisions)
 88. Llenguatges de guions de servidor. PHP. Introducció‏‎ (7 revisions)
 89. Sessió inicial al VPS del jaumebalmes‏‎ (7 revisions)
 90. Pràctica sobre la teoria. Disparadors / triggers a MySQL‏‎ (6 revisions)
 91. Pr. Creació i desplegament d'un contenidor amb Docker‏‎ (6 revisions)
 92. Retoc fotogràfic tipus plugins d'Instagram‏‎ (6 revisions)
 93. Creació d'índex. Optimització de consultes‏‎ (6 revisions)
 94. Curriculum Vitae Joan Quintana Compte‏‎ (6 revisions)
 95. React Native‏‎ (6 revisions)
 96. M06 UF1A3. Teoria‏‎ (6 revisions)
 97. Cas pràctic: dockeritzar una aplicació. Hauk‏‎ (6 revisions)
 98. Receptes de cuina amb Recipe XML‏‎ (6 revisions)
 99. ASIX-M10-UF2‏‎ (6 revisions)
 100. M06UF4Q3. JSONP: Parcs de Barcelona‏‎ (6 revisions)
 101. Pràctica botiga de bicicletes‏‎ (6 revisions)
 102. Despleguem tres aplicacions‏‎ (5 revisions)
 103. Spam octubre 2020‏‎ (5 revisions)
 104. Github tutorial‏‎ (5 revisions)
 105. M06 UF1Pr1. Llegir fitxer amb llenguatges interpretats‏‎ (5 revisions)
 106. Tutorial de Javascript: http://www.w3schools.com/js/‏‎ (5 revisions)
 107. Consultes recursives: bikeshop‏‎ (5 revisions)
 108. Q. INE Municipis‏‎ (5 revisions)
 109. Entrar al mysql del docker com a root‏‎ (5 revisions)
 110. Llibres electrònics i l'editor Sublime Text2. Convertir pdf a txt‏‎ (5 revisions)
 111. Introducció a combinar taules‏‎ (5 revisions)
 112. Mòduls amb Javascript. Mapes amb OpenLayers‏‎ (5 revisions)
 113. Balmestenda amb bootstrap. Formulari‏‎ (5 revisions)
 114. Topònims Quintana‏‎ (5 revisions)
 115. Servidors Privats Virtuals: VPS‏‎ (5 revisions)
 116. Validació de formularis. Llibreria validate.js‏‎ (5 revisions)
 117. Desplegament d'una aplicació web des de Sublime Text 3‏‎ (5 revisions)
 118. Github pràctic: correcció d'errors en script de Javascript‏‎ (5 revisions)
 119. Openlayers: ol package. Exemple Casa de Papel‏‎ (4 revisions)
 120. Q. Relacions recursives: categories. bikeshop.es‏‎ (4 revisions)
 121. M06UF3Pr1: joc del Pong‏‎ (4 revisions)
 122. Fetch API‏‎ (4 revisions)
 123. LEFT JOIN, RIGHT JOIN‏‎ (4 revisions)
 124. M06 UF1Q3. Objectes Number, Date, String‏‎ (4 revisions)
 125. Llibreria three.js‏‎ (4 revisions)
 126. Base de dades de treball: HR. Consultes simples‏‎ (4 revisions)
 127. Pràctica Usuaris i Permisos II: Rols‏‎ (4 revisions)
 128. Q. Instal·lació de Docker‏‎ (4 revisions)
 129. Tag route=railway a OSM. Línies de Ferrocarril catalanes‏‎ (4 revisions)
 130. Disparadors / triggers a MySQL‏‎ (4 revisions)
 131. Connexió Java-MySQL bàsica‏‎ (4 revisions)
 132. Agrupaments. GROUP BY‏‎ (4 revisions)
 133. Qüestionari: Creació d'índex. Optimització de consultes‏‎ (4 revisions)
 134. La Palma Volcano Resort‏‎ (4 revisions)
 135. PHP + bases de dades (Mysql)‏‎ (4 revisions)
 136. Teoria de DOM‏‎ (3 revisions)
 137. LDAP: Lightweight Directory Access Protocol‏‎ (3 revisions)
 138. Github pràctic: control de versions‏‎ (3 revisions)
 139. React: A JavaScript library for building user interfaces‏‎ (3 revisions)
 140. Funcions SQL‏‎ (3 revisions)
 141. Pràctica IAW. Instal.lació i Configuració Apache I‏‎ (3 revisions)
 142. Docker: instància de mysql server‏‎ (3 revisions)
 143. Alternatives al Band-in-a-box‏‎ (3 revisions)
 144. Funcions emmagatzemades‏‎ (3 revisions)
 145. Tracking BTT‏‎ (3 revisions)
 146. ASIX-M10-UF2. MySQL I. Instal.lació,configuració i ús del Mysql‏‎ (3 revisions)
 147. Municipis de Catalunya‏‎ (3 revisions)
 148. Promises. Async-Await‏‎ (3 revisions)
 149. Vagrant Boxes. Caixa Linux-Oracle‏‎ (3 revisions)
 150. Xifratge simètric i asimètric‏‎ (3 revisions)
 151. JSDoc: documentació amb Javascript‏‎ (3 revisions)
 152. M06UF4Q1. cd catalog.xml‏‎ (3 revisions)
 153. BDQuest: qüestionaris de create, alter, drop table‏‎ (3 revisions)
 154. Introducció als frameworks de Javascript‏‎ (3 revisions)
 155. Java amb Docker: HelloWorld‏‎ (3 revisions)
 156. Pràctica IAW. Configuració Apache II‏‎ (3 revisions)
 157. Blender: Animació 2D‏‎ (3 revisions)
 158. TypeScript: Classe Figura. Dibuix 2D‏‎ (3 revisions)
 159. Sintaxi del llenguatge I‏‎ (3 revisions)
 160. Openlayers amb ReactJS‏‎ (3 revisions)
 161. React Native i bluetooth‏‎ (3 revisions)
 162. Cursors‏‎ (3 revisions)
 163. Rest-API-Express-MongoDB‏‎ (3 revisions)
 164. M06 UF3A1. Teoria II‏‎ (3 revisions)
 165. 30DayMapChallenge‏‎ (3 revisions)
 166. Q. Recerca d'informació sobre bases de dades‏‎ (3 revisions)
 167. Ajax. Introducció‏‎ (3 revisions)
 168. Què és Docker (contenidors)‏‎ (3 revisions)
 169. Q. Consultes simples I‏‎ (3 revisions)
 170. TypeScript‏‎ (3 revisions)
 171. Vagrant Boxes. Base de dades Oracle‏‎ (3 revisions)
 172. Dxf2gcode‏‎ (3 revisions)
 173. SET Operators: UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS‏‎ (3 revisions)
 174. Servidors Web. Apache. Instal.lació i Configuració I‏‎ (3 revisions)
 175. Instal·lació i configuració del mysql-workbench‏‎ (2 revisions)
 176. Angular. Building CRUD Web Application‏‎ (2 revisions)
 177. M06UF3Q1. Exercicis de classe: segons, password‏‎ (2 revisions)
 178. Q. Inner Joins III i IV‏‎ (2 revisions)
 179. Llibreria procedural-gl‏‎ (2 revisions)
 180. Instal·lació i configuració de la Mediawiki, 1a part‏‎ (2 revisions)
 181. LATEX‏‎ (2 revisions)
 182. Sintaxi del llenguatge II‏‎ (2 revisions)
 183. Hack WordPress‏‎ (2 revisions)
 184. Sintaxi del llenguatge. Exercicis de consola‏‎ (2 revisions)
 185. Node autònom amb alimentació solar, antena DIY, Arduino Pro Micro i transceiver RFM95‏‎ (2 revisions)
 186. Llenguatges de guions de servidor. PHP Avançat‏‎ (2 revisions)
 187. CRUD amb Node, Express i MongoDB‏‎ (2 revisions)
 188. Procediments emmagatzemats. Condicionals: IF, CASE‏‎ (2 revisions)
 189. Tutorial ReactJS 21-22. Tasques‏‎ (2 revisions)
 190. Editar la plantilla d'impressió‏‎ (2 revisions)
 191. Canviar la imatge de la capçalera del Wordpress en funció de la categoria‏‎ (2 revisions)
 192. BDQuest: qüestionaris de inserts, updates, deletes I‏‎ (2 revisions)
 193. Formats d'intercanvi d'informació. JSON‏‎ (2 revisions)
 194. ASIX-M10-UF2. Administració d'un SGBD. PostgreSQL‏‎ (2 revisions)
 195. Projecte: BOM - Llista de Materials‏‎ (2 revisions)
 196. Comunitats, províncies, municipis. Migració a Node.js‏‎ (2 revisions)
 197. Rutes BTT Joanillo‏‎ (2 revisions)
 198. App mòbil amb React Native: Android Studio, mòbil amb USB, emulador‏‎ (2 revisions)
 199. Servidors Web. Apache. Configuració II‏‎ (2 revisions)
 200. Q. Consultes simples III‏‎ (2 revisions)
 201. Introducció al llenguatge Javascript‏‎ (2 revisions)
 202. ASIX-M10-UF2. Emmagatzematge en fitxers II: XML, JSON‏‎ (2 revisions)
 203. Editar la plantilla normal‏‎ (2 revisions)
 204. M06 UF1Q1. ECMAScript‏‎ (2 revisions)
 205. Instal.lació i configuració d'un CMS: Wordpress I‏‎ (2 revisions)
 206. Mordassa per fer marcs‏‎ (1 revisió)
 207. MIDI Clock Sync (How machines stay in sync)‏‎ (1 revisió)
 208. Els invents del joanillo‏‎ (1 revisió)
 209. Extension:SphinxSearch‏‎ (1 revisió)
 210. Practica: Còpies de Seguretat I: pg dump, pg restrore‏‎ (1 revisió)
 211. Funcionament Subversion‏‎ (1 revisió)
 212. LPI: Linux Professional Institute‏‎ (1 revisió)
 213. Mysql cluster‏‎ (1 revisió)
 214. Primers passos‏‎ (1 revisió)
 215. Python3-tk: GUI amb tinker‏‎ (1 revisió)
 216. Primers passos amb PDI‏‎ (1 revisió)
 217. NAMA DAW‏‎ (1 revisió)
 218. Curs MongoDB 2014 al PUE‏‎ (1 revisió)
 219. Alta Disponibilitat‏‎ (1 revisió)
 220. Torn DIY (Lathe)‏‎ (1 revisió)
 221. Videojocs amb C++ i SDL‏‎ (1 revisió)
 222. Inkscape‏‎ (1 revisió)
 223. BDQuest: exercicis de repàs, barreja I i barreja II‏‎ (1 revisió)
 224. Instal·lació Alfresco Ubuntu‏‎ (1 revisió)
 225. Hardware que ells utilitzen...‏‎ (1 revisió)
 226. Entrenador de Vocabulari: LANGUAGE TRAINER (LANGTRAINER)‏‎ (1 revisió)
 227. Holamon amb diferents llenguatges de programació‏‎ (1 revisió)
 228. Fer un LiveCD 3‏‎ (1 revisió)
 229. Integració Sugar CRM i Openbravo‏‎ (1 revisió)
 230. Gnuplot‏‎ (1 revisió)
 231. Autenticació PAM amb PHP‏‎ (1 revisió)
 232. Interface GPIO-relés per a efectes de LEDs‏‎ (1 revisió)
 233. Script cncboxparam‏‎ (1 revisió)
 234. Script CNC hollow‏‎ (1 revisió)
 235. Lladre de Joules - Joule Thief‏‎ (1 revisió)
 236. 50 ways... Audio synthesis with ALSA and JACK‏‎ (1 revisió)
 237. Programació videojocs amb Unity3D‏‎ (1 revisió)
 238. M06UF4Q5. JSON i Javascript. Exemples incrementals‏‎ (1 revisió)
 239. Runlevel‏‎ (1 revisió)
 240. Càlculs CNC. Speeds and Feeds‏‎ (1 revisió)
 241. Instal·lació i configuració des dels repositoris de Debian 3a prova‏‎ (1 revisió)
 242. Configuració i documentació Open ERP‏‎ (1 revisió)
 243. DAI-C8-EC: Triggers, exercicis de classe‏‎ (1 revisió)
 244. Dreceres de teclat Openbravo 2.40‏‎ (1 revisió)
 245. MidiShare: codi llenguatge C‏‎ (1 revisió)
 246. Mapes medievals, mapes ficticis, mapes de fantasia‏‎ (1 revisió)
 247. Dance Dance Revolution (DDR) i Beat Detection‏‎ (1 revisió)
 248. Pràctica ASI-C3-IAIG: Comparativa Suites Informàtiques‏‎ (1 revisió)
 249. Compilació d'ALSA‏‎ (1 revisió)
 250. OpenLDAP‏‎ (1 revisió)

Mostra (anteriors 250 | següents 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).