Estadístiques dels multimèdia

Salta a la navegació Salta a la cerca

Les estadístiques sobre els tipus de fitxers pujats. Això només inclou la versió més recent d'un fitxer. S'exclouen les versions antigues o eliminades dels fitxers.

Formats comprimits

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/zip.zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw164 (18,7%)75.974.460 bytes (72,45 Mo; 20,5%)
application/x-gzip.gz7 (0,797%)4.036.066 bytes (3,85 Mo; 1,09%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 80.010.526 bytes (76,3 Mo; 21,6 %).

Textual

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
text/plain.txt9 (1,03%)226.019 bytes (221 Ko; 0,061%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 226.019 bytes (221 Ko; 0,061 %).

Oficina

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/pdf.pdf121 (13,8%)136.064.040 bytes (129,76 Mo; 36,7%)
application/msword.doc, .dot3 (0,342%)6.337.024 bytes (6,04 Mo; 1,71%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 142.401.064 bytes (135,8 Mo; 38,4 %).

Imatges de mapa de bits

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/png.png, .apng342 (39%)112.962.620 bytes (107,73 Mo; 30,5%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe213 (24,3%)33.645.957 bytes (32,09 Mo; 9,08%)
image/gif.gif16 (1,82%)382.727 bytes (374 Ko; 0,103%)
image/x-photoshop.psd1 (0,114%)800.835 bytes (782 Ko; 0,216%)
image/x-ms-bmp.bmp1 (0,114%)286.122 bytes (279 Ko; 0,0772%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 148.078.261 bytes (141,22 Mo; 39,9 %).

Desconegut

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/x-php1 (0,114%)25.971 bytes (25 Ko; 0,00701%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 25.971 bytes (25 Ko; 0,00701 %).

Tots els fitxers

Mida de fitxer total de tots els fitxers 370.741.841 bytes (353,57 Mo).