Cerca d'enllaços externs

Salta a la navegació Salta a la cerca

Es poden utilitzar caràcters comodí com "*.wikipedia.org". Es necessita com a mínim un domini de primer nivell, per exemple "*.org".
Protocols admesos: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (http:// per defecte si no se n'especifica cap).

Cerca d'enllaços externs