DSSI plugins

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Contingut

Què és DSSI?

DSSI (pronounced "dizzy") is an API for audio processing plugins, particularly useful for software synthesis plugins with user interfaces.

DSSI is an open and well-documented specification developed for use in Linux audio applications, although portable to other platforms. It may be thought of as LADSPA-for-instruments, or something comparable to VSTi.

DSSI consists of a C language API for use by plugins and hosts, based on the LADSPA API, and an OSC (Open Sound Control) API for use in user interface to host communications. The DSSI specification consists of an RFC which describes the background for the proposal and defines the OSC part of the specification, and a documented header file which defines the C API.

DSSI is Free Software. The DSSI header file is provided under the GNU Lesser General Public License.

DSSI és l'equivalent a VSTi (VST for instruments). És a dir, que tinc disponibles instruments i no tan plugin d'efectes. Explorar...

En la pàgina es pot veure el llistat dels hosts (per exemple, Rosegarden i QTractor, MuseSequencer, però no Ardour2, entre d'altres); i el llistat de plugins disponibles (per exemple, dssi-fluidsynth, que vol dir que els soundfonts poden funcionar com a instruments, no?)

plugins (entre d'altres, mirar a http://dssi.sourceforge.net/ la llista completa):

  • FluidSynth-DSSI: The FluidSynth-DSSI package contains FluidSynth-DSSI, a wrapper for the FluidSynth SoundFont-playing software synthesizer, allowing it to function as a DSSI plugin. (This was formerly part of the main DSSI package.). És a dir, s'ha de poder utilitzar els soundfonst com a instruments.
  • dssi-vst, a wrapper plugin enabling the use of many Windows VST plugins. És a dir, gràcies a dssi-vst podem utilitzar els plugins VST com si fossin dssi.
$ sudo apt-get install fluidsynth-dssi

ja tinc instal.lat el paquet. Com es fa servir amb Rosegarden? Com assigno un track del Rosegarden a un soundfont (Rosegarden és un host de fluidsynth-dsi)? Engego JACK, Rosegarden i vkeybd. Selecciono una pista. A paràmetres de la graella, selecciono Dispositiu > Synth plugin (en comptes de General MIDI Device o Audio). A paràmetres de l'instrument selecciono fluidsynth-dssi plugin (puc escollir altres plugins com ara XSynth, Dexter Emulation,...). Aleshores ja puc escollir el soundfont i l'instrument dins del soundfont. Per cada pista puc tenir evidentment un instrument, i poden pertànyer a soundfonts diferents.