Base de dades electrònica

De wikijoan
La revisió el 00:21, 2 des 2009 per Joan (discussió | contribucions) (New page: =Introducció= *http://wikijoan.dyndns.org/electronica/ L'origen de la base de dades és aquell fitxer que es deia projectes_electronica.mdb. Era la base de dades Access on ja relacionava ...)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

L'origen de la base de dades és aquell fitxer que es deia projectes_electronica.mdb. Era la base de dades Access on ja relacionava tota la informació dels projectes que havia fet. Doncs bé, tota aquesta informació la passo al mysql, l'amplio amb els nous projectes que estic fent, i ho faig accessible des d'una pàgina web.

De moment, l'aplicatiu només l'utilitzo jo i per tant és el màxim funcional perdent el menor temps possible en la seva implementació. Per tant, en l'aplicatiu em centraré en l'explotació de la informació i que els recursos i la informació estigui disponible; i tota la part de INSERTS els faré manualment (de moment).

Esquema relacional

PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia)
COMPONENT (id_component,ref,component,url)
PROJECTE_COMPONENT (id_projecte,id_component,valor,quantitat)
URL (id_projecte,url,descripcio)
KEYWORD (id_projecte,keyword)
RECURS (id_recurs,url,titol,nota)

CREATE DATABASE electronica;
USE electronica;

DROP TABLE RECURS;
DROP TABLE URL;
DROP TABLE KEYWORD;
DROP TABLE PROJECTE_COMPONENT;
DROP TABLE COMPONENT;
DROP TABLE PROJECTE;

CREATE TABLE PROJECTE(
id_projecte smallint primary key,
titol varchar(100),
projecte varchar(10),
descripcio varchar(255),
dia date
) TYPE=InnoDB;

CREATE TABLE COMPONENT(
id_component smallint primary key,
ref varchar(10) not null,
component varchar(255),
url varchar(60)
) TYPE=InnoDB;

CREATE TABLE PROJECTE_COMPONENT(
id_projecte smallint,
id_component smallint,
valor varchar(50),
quantitat smallint not null default 1,
PRIMARY KEY (id_projecte, id_component)
) TYPE=InnoDB;

CREATE TABLE URL(
id_projecte smallint,
url varchar(100) not null,
descripcio varchar(255)
) TYPE=InnoDB;

ALTER TABLE URL ADD FOREIGN KEY(id_projecte) REFERENCES PROJECTE(id_projecte) ON DELETE CASCADE;

CREATE TABLE KEYWORD(
id_projecte smallint,
keyword varchar(50) not null
) TYPE=InnoDB;

ALTER TABLE KEYWORD ADD FOREIGN KEY(id_projecte) REFERENCES PROJECTE(id_projecte) ON DELETE CASCADE;

CREATE TABLE RECURS(
id_recurs smallint primary key,
url varchar(100) not null,
titol varchar(100),
nota varchar(255)
) TYPE=InnoDB;

Informació dels projectes 2002-2005

INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(1,'Conversor A-D','PROJ1','Projecte bàsic de conversió AD utilitzant el ADC0804, a partir d''un projecte web','2002/10/17');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(2,'Interfície LPT simple',NULL,NULL,'2002/10/18');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(3,'Sensor de temperatura amb microcontrolador',NULL,'utilitza el microcontrolador AT89C2051','2002/11/05');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(4,'ADC i interfície amb PC',NULL,'Data Collection - Analog to Digital Conversion and Communicating with a PC','2002/11/05');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(5,'Alimentació 0-24 V',NULL,NULL,NULL);
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(6,'Árbitro Electrónico',NULL,NULL,NULL);
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(7,'LED Flasher amb PIC','PROJ2','LED Flasher amb PIC16F84. Diferents patrons de LED que fan pampallugues','2002/12/27');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(8,'Control d''un dispositiu des de dos punts','PROJ3','Projecte bàsic amb PIC','2002/12/27');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(9,'projecte PIC lo més simple','PROJ4','Lo més simple que es pot fer amb un PIC. Encendre un LED','2003/01/27');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(10,'Temperatura DataLogger','PROJ5','Interfície amb PIC, EEPROM i ordinador','2003/01/03');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(11,'Interfície teclat AT amb RS232 (per al Pocket PC)','PROJ11','Interfície entre un teclat AT i un port sèrie RS232 per connectar-ho al Pocket PC','2003/03/28');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(12,'interfície port paral.lel-ordinador','PROJ12','basat en el Crèdit de Síntesi Casa Domòtica','2003/06/26');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(13,'interfície LPT llegir-escriure','PROJ13','Suport per als projectes 1,2 i 12 per posar una mica d''ordre en la communicació amb el port paral.lel','2003/07/10');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(14,'IPAQ carregador solar','PROJ14',NULL,'2003/08/20');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(15,'RS232-IRDA','PROJ15','How to use your RS232 or IRDA port for Remote Control','2003/10/14');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(16,'LCD shutter glasses','PROJ16','ulleres estereogràgiques','2003/12/08');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(17,'IR Remote Control','PROJ17','Control remot per Infraroig - bàsic','2004/07/20');
INSERT INTO PROJECTE (id_projecte,titol,projecte,descripcio,dia) VALUES(18,'Theremin','PROJ18',NULL,'2005/10/01');

INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(1,'14004','diode',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(2,'1N4001','diode',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(3,'1N4148','diode',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(4,'1N914','diode',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(5,'24C65','memòria EEPROM',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(6,'2N1613','transistor NPN',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(7,'2N1711','transistor NPN',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(8,'2N222','transistor NPN',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(9,'2N2907','transistor NPN',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(10,'2N3055','transistor NPN',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(11,'2N7000','transistor FET',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(12,'4017','comptador',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(13,'4023','porta NAND','http://www.philipslogic.com/products/hef/pdf/hef4023b.pdf');
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(14,'4081','porta AND',,'"conversor analògic-digital',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(19,'AT89NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(15,'4532','codificador 8->3',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(16,'74LS73','flip-flop J-K','http://people.na.infn.it/~aloisio/sn7473.pdf');
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(17,'78L05','Regulador de tensió',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(18,'ADC0804','"conversor analògic-digital',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(19,'AT89C2051-24PC','microcontrolador','http://www.iguanalabs.com/2051pin.htm');
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(20,'BC107','transistor NPN',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(21,'BC547','transistor',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(22,'BD135','Transistor NPN',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(23,'BD137','Transistor NPN',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(24,'CDS','fotocèl.lula',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(25,'cristall','cristall de quarç',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(26,'Diode Zener','Diode Zener',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(27,'DIP-SWITCH','microinterruptor',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(28,'DS1620','sensor de temperatura','http://www.iguanalabs.com/DS1620.pdf');
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(29,'DS1820','sensor de,'"conversor analògic-digital',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(19,'AT89 temperatura amb sortida sèrie',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(30,'fotodiode','fotodiode',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(31,'LED IR','LED IR',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(32,'LM308','Amplificador Operacional',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(33,'LM567','Tone Decoder',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(34,'MAX232','xip per fer interfície amb el port sèrie',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(35,'PG302','programador de microcontroladors','http://www.iguanalabs.com/2051prog.htm');
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(36,'PIC16F84','microcontrolador',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(37,'PIC16F84A','microcontrolador',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(38,'Pont rectificador','Pont rectificador',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(39,'relé','relé',NULL);
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(40,'connector DB25','connector DB25',NULL);

INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(1,18,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(10,5,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(10,29,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(10,37,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(11,25,'4 MHz',1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(11,34,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(11,37,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(12,1,NULL,4);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(12,12,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(12,14,NULL,2);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(12,15,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(12,21,NULL,4);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(12,39,NULL,4);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(13,40,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(15,2,NULL,3);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(15,11,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(15,20,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(15,30,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(15,31,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(16,13,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(16,16,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(17,4,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(17,8,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(17,9,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(17,32,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(17,33,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(3,18,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(3,19,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(3,24,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(3,25,'11.0592 MHz',1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(3,28,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(3,34,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(3,35,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(4,18,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(4,19,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(4,25,'11.0592 MHz',1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(4,34,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(5,3,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(5,4,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(5,6,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(5,7,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(5,10,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(5,22,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(5,23,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(5,26,'24V 1,3W',1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(5,38,'15 A',1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(6,7,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(6,6,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(7,17,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(7,25,'10 MHz',1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(7,37,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(8,27,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(8,36,NULL,1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(9,25,'10 MHz',1);
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(9,37,NULL,1);

INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'electronica\proj1\inpout32.zip','Conté exemple VB d''us de la dll per escriure en el LPT. És per a 32 bits, però sembla que per a Win95/98, no per a NT/2000');

INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'electronica\proj1\io32','Conté exemple VB d''us de la dll per escriure en el LPT. És per a 32 bits, i val desde 95 fins a 2000');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'http://www.direct-io.com/','important per fer funcionar el io.dll sobre W2000');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par/',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'http://www.geekhideout.com/iodll.shtml','informació interessant de io.dll');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'http://www.giobe2000.it/HW/Parallela/Pag/Asm06_4.asp',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'http://www.micropic.arrakis.es/adc0804.htm',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'http://www.national.com/ds/AD/ADC0801.pdf','datasheet del ADC0804');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'http://www.programmersheaven.com/zone15/cat610/','drivers per a I/O dels ports paral.lel i serie - INPOUT32.ZIP');INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(18,'http://www.thereminworld.com/schematics.asp',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'http://www.rogercom.com/pparalela/Conv<li></li>
ersorADC0804.htm','Informació sobre el ADC0804');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(1,'www.geocities.com/Eureka/Enterprises/ 3754/robo/fr_adc.htm','Informació sobre el projecte. Es pot descarregar la documentació bàsica i el software que funciona en el PC');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(2,'http://www.southwest.com.au/~jfuller/sio5.html',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(2,'http://www.southwest.com.au/~jfuller/vb/vbout.htm',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(3,'http://www.iguanalabs.com/light.htm','Info per al sensor de llum');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(3,'http://www.iguanalabs.com/mbklcd.htm','info per al sensor de temperatura');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(3,'http://www.iguanalabs.com/tempture.htm','Descripció del projecte i esquemes, així com enllaços');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(4,'http://www.iguanalabs.com/adc2051.htm',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(5,'30 Montajes para iniciarse en Electrónica. Cap 1',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(5,'30 Montajes para iniciarse en Electrónica. Cap 2',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(7,'http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_1.htm','LED Flasher amb PIC');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(8,'Microcontroladores PIC. Diseño práctico de aplicaciones. Pàg 219',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(10,'http://www.piclist.com/techref/microchip/davidtait/picprog.html',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(11,'http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm','especificació del teclat AT');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(11,'http://www.electronic-engineering.ch/microchip/projects/keyboard/v1xx/keyboard_v1xx.html','Interfície teclat AT amb port sèrie');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(14,'http://www.han-d-solutions.com/Aurorasolar.htm',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(14,'http://www.pocketpcpassion.com/iPAQ/HartW/SolarCharger.htm',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(15,'http://www.veg.nildram.co.uk/remote.htm','descripció del projecte');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(16,'http://people.na.infn.it/~aloisio/sn7473.pdf','datasheet del 74LS73');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(16,'http://wired.hard.ru/data/pin_VGA15.shtml','pinout del connector VGA');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(16,'http://www.epanorama.net/documents/pc/3dglass.html',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(16,'http://www.int03.co.uk/crema/hardware/stereo/',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(17,'http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.htm',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(18,'http://www.oldtemecula.com/theremin/','un projecte Theremin');
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(18,'http://www.theremin.rwi.org.uk/',NULL);
INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(18,'http://www.thereminworld.com/schematics.asp',NULL);

INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(3,'AT89C2051-24PC Microcontroller');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(3,'interfície PC');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(3,'microcontrolador');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(3,'RS232');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(3,'Sensor temperatura');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(5,'alimentació sense transformador');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(5,'Darlington de potència');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(5,'font d''alimentació');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(5,'Pont rectificador');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(5,'Zener');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(7,'microcontrolador');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(7,'PIC16F84A');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(8,'PIC16F84');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(9,'PIC16F84A');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(10,'EEPROM 24C65');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(10,'PIC16F84A');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(10,'protocol I2C');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(10,'sensor temperatura DS1820');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(11,'MAX232');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(11,'PIC 16F84');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(11,'Pocket PC interfície port sèrie');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(11,'Pocket PC Keyboard-teclat');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(12,'comptador');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(12,'domòtica');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(12,'LPT');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(12,'portes AND');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(15,'control remot');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(15,'IR');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(15,'IRDA');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(15,'RS232');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(16,'LCD shutter glasses');
INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(16,'WLC white-line-code');

INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(1,'http://www.southwest.com.au/~jfuller/robotic.html','Robotic Resources',NULL);
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(2,'http://www.iguanalabs.com/tempture.htm','Iguana Labs','diferents projectes');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(3,'http://www.iguanalabs.com/maintut.htm','tutorials','tutorials per a beginner, intermediate i advanced');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(4,'"http://www.commlinx.com.au/schematics.htm','Electronic Circuit Schematics','molts esquemes');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(5,'http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/~achapwes/PICmicro/Links.html','PIC Links','interfície del PIC amb teclats, ratolins, USB');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(6,'http://govschl.ndsu.nodak.edu/~achapwes/PICmicro/','PIC Links 2','links PIC');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(7,'http://www.epanorama.net/index.php','Epanorama','links electrònica (molt bona)');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(8,'http://www.rentron.com','Reynolds Electronics','diferents projectes');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(9,'http://www.electronic-engineering.ch/microchip/datasheets/pinout/pinout.html','electronic-engineering.ch','pinouts de diferents connectors');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(10,'http://galeb.etf.bg.ac.yu/~dokic/electro/pcb/pcb2.htm',NULL,'PCB');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(11,'http://www.robotroom.com/PCB.html','RobotRoom','PCB');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(12,'http://www.robotroom.com/RoundaboutPCBs.html','RobotRoom','PCB');
INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(13,'http://www.oldtemecula.com/theremin/board-etching.htm','Pointers on Etching your own PC Board','PCB');

selects importants

select max(id_projecte) from PROJECTE;
INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(9,37,NULL,1);

select max(id_component) from COMPONENT;
INSERT INTO COMPONENT(id_component,ref,component,url) VALUES(40,'connector DB25','connector DB25',NULL);

mirar si un component existeix:
select * from COMPONENT WHERE ref LIKE '%308%';

INSERT INTO PROJECTE_COMPONENT(id_projecte,id_component,valor,quantitat) VALUES(9,25,'10 MHz',1);

INSERT INTO URL(id_projecte,url,descripcio) VALUES(18,'http://www.thereminworld.com/schematics.asp',NULL);

INSERT INTO KEYWORD(id_projecte,keyword) VALUES(16,'WLC white-line-code');

INSERT INTO RECURS (id_recurs,url,titol,nota) VALUES(10,'http://galeb.etf.bg.ac.yu/~dokic/electro/pcb/pcb2.htm',NULL,'PCB');

creat per Joan Quintana Compte, desembre 2009