Arduino: programació dirigida per events

De wikijoan
La revisió el 01:18, 11 des 2013 per Joan (discussió | contribucions)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

La manera més senzilla de fer-ho és com en el segon enllaç. Ara bé, aquesta és la manera senzilla de fer-ho: fer que el LED s'encengui i s'apagui cada segon, però no bloquejar tot el codi amb un delay.


// constants won't change. Used here to
// set pin numbers:
const int ledPin = 13;   // the number of the LED pin

// Variables will change:
int ledState = LOW;       // ledState used to set the LED
long previousMillis = 0;    // will store last time LED was updated

// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 1000;      // interval at which to blink (milliseconds)

void setup() {
 // set the digital pin as output:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   
}

void loop()
{
 // here is where you'd put code that needs to be running all the time.

 // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
 // difference between the current time and last time you blinked
 // the LED is bigger than the interval at which you want to
 // blink the LED.
 unsigned long currentMillis = millis();
 
 if(currentMillis - previousMillis > interval) {
  // save the last time you blinked the LED
  previousMillis = currentMillis; 

  // if the LED is off turn it on and vice-versa:
  if (ledState == LOW)
   ledState = HIGH;
  else
   ledState = LOW;

  // set the LED with the ledState of the variable:
  digitalWrite(ledPin, ledState);
 }
}

Una cosa més interessant és mirar altres exemples i llebreries que realment fan programació orientada als events, o programació orientada al pin (detectar l'event canvi d'estat en el pin).


creat per Joan Quintana Compte, desembre 2013