50 ways... RK4K: Rythm Kit for Kids. A gadget for training the rythm

De wikijoan
La revisió el 18:21, 1 des 2010 per Joan (discussió | contribucions)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Abstract

Abstract in English

Resum

Referències

Objectius

Desenvolupament

Tots els detalls tècnics de la construcció estan explicats a:

Video

Transcripció català

RK4K: Rythm Kit for Kids. A gadget for rythm learning (un dispositiu per a l'aprenentatge del ritme)

En aquesta ocasió us vull presentar un producte que he acabat de dissenyar, llest per ser utilitzat, que crec que pot ser útil per a l'educació musical dels nens petits.

Quqn toques una cançó, podem distingir que la música està formada per la pulasació (...), el ritme (...), les notes (...), és a dir, la seqüència melòdica d'allò estàs tocant, i finalment el timbre, que és la característica del so: pots tocar la cançó amb mil instruments, o amb la veu.

De tots aquests components, la rítmica juga un paper essencial en l'aprenentatge musical dels nens, i des de nadó és recomanable fer jocs musicals relacionats amb el ritme i la pulsació, i és amb la idea de desenvolupar l'educació rítmica que hem desenvolupat aquest dispositiu.

El sistema està basat en el projecte Arduino, que utilitza un microcontrolador programable amb pins d'entrada per connectar-hi sensors, com el sensor piezoelèctric, i pins de sortida per connectar-hi l'altaveu o la sortida MIDI.

El funcionament és molt simple. En la memòria hem gravat unes quantes cançons, en aquest cas cançons infantils catalanes per tal que els meus fills i nebots hi puguin jugar. Com veiem quan donem un cop a la tapa, on hem enganxat un sensor piezoelèctric, comença a sonar la canco (...)

Si pitgem el botó, podem assajar amb diferents cancons; i si pitgem el botó més estona, aleshores sona la cançó ella sola.

Amb un interruptor podem canviar a mode pulsació. Ara els cops no marquen el ritme de la cançó, sinó la pulsació. Podem tocar la cançó a poc a poc o ràpidament (...).

En aquest cas el so, que surt per aquest altaveu, és funcional, pero no és cap meravella. Si busquem un so de qualitat, aleshores podem connectar un sintetitzador MIDI, ja sigui hardware o software, i aleshores tenim infinitat de sons disponibles amb una gran qualitat. (mostrar el sinte)

Avui dia molts dispositius electrònics estan fabricats a la xina i la globalitació imposa que no puguem trobar una joguina com aquesta, amb cançons infantils d'idiomes minoritaris. Vet aquí la nostra proposta, una joguina artesanal adreçada als nens de tot el món. A dins jo hi tinc ficades cançons infantils catalanes, com per exemple Una Plata d'Enciam, i així el meu fill pot practicar el ritme d'una manera divertida.

Si vols disposar d'un catxarro com aquest amb les cançons preferides del teu fill, posa't en contace amb mi.

Si vols informació tècnica sobre la seva construcció, pots llegir el post a www.joanillo.org. Ah, per cert, he anomenat aquest gadget RK4K, Rythm Kit for Kids.

Per acabar, toco Una Plata d'Enciam, la cançó sobre la qual gira el projecte 50 Ways to Play Una Plata d'Enciam.

Transcripció castellà

RK4K: Rythm Kit for Kids. A gadget for rythm learning (un dispositivo para el aprendizaje del ritmo)

En aquesta ocasió us vull presentar un producte que he acabat de dissenyar, llest per ser utilitzat, que crec que pot ser útil per a l'educació musical dels nens petits.

Quqn toques una cançó, podem distingir que la música està formada per la pulasació (...), el ritme (...), les notes (...), és a dir, la seqüència melòdica d'allò estàs tocant, i finalment el timbre, que és la característica del so: pots tocar la cançó amb mil instruments, o amb la veu.

De tots aquests components, la rítmica juga un paper essencial en l'aprenentatge musical dels nens, i des de nadó és recomanable fer jocs musicals relacionats amb el ritme i la pulsació, i és amb la idea de desenvolupar l'educació rítmica que hem desenvolupat aquest dispositiu.

El sistema està basat en el projecte Arduino, que utilitza un microcontrolador programable amb pins d'entrada per connectar-hi sensors, com el sensor piezoelèctric, i pins de sortida per connectar-hi l'altaveu o la sortida MIDI.

El funcionament és molt simple. En la memòria hem gravat unes quantes cançons, en aquest cas cançons infantils catalanes per tal que els meus fills i nebots hi puguin jugar. Com veiem quan donem un cop a la tapa, on hem enganxat un sensor piezoelèctric, comença a sonar la canco (...)

Si pitgem el botó, podem assajar amb diferents cancons; i si pitgem el botó més estona, aleshores sona la cançó ella sola.

Amb un interruptor podem canviar a mode pulsació. Ara els cops no marquen el ritme de la cançó, sinó la pulsació. Podem tocar la cançó a poc a poc o ràpidament (...).

En aquest cas el so, que surt per aquest altaveu, és funcional, pero no és cap meravella. Si busquem un so de qualitat, aleshores podem connectar un sintetitzador MIDI, ja sigui hardware o software, i aleshores tenim infinitat de sons disponibles amb una gran qualitat. (mostrar el sinte)

Avui dia molts dispositius electrònics estan fabricats a la xina i la globalitació imposa que no puguem trobar una joguina com aquesta, amb cançons infantils d'idiomes minoritaris. Vet aquí la nostra proposta, una joguina artesanal adreçada als nens de tot el món. A dins jo hi tinc ficades cançons infantils catalanes, com per exemple Una Plata d'Enciam, i així el meu fill pot practicar el ritme d'una manera divertida.

Si vols disposar d'un catxarro com aquest amb les cançons preferides del teu fill, posa't en contace amb mi.

Si vols informació tècnica sobre la seva construcció, pots llegir el post a www.joanillo.org. Ah, per cert, he anomenat aquest gadget RK4K, Rythm Kit for Kids.

Per acabar, toco Una Plata d'Enciam, la cançó sobre la qual gira el projecte 50 Ways to Play Una Plata d'Enciam.

Transcripció anglès

RK4K: Rythm Kit for Kids. A gadget for rythm learning

this time i want to show a just finished design, a ready to use geek, that i think that can be very usefull for children musical education and training.

when you play a song it is possible to distinguish the rythm, the pulsation, the notes, it means the melodic sequente of the song that you aare singing una canco odem distingir la musica esta formada pel ritme, la pulsacio, les notes, es a dir, la sequencia melodica del que estas tocant, i finalment el timbre, que es la caracteristica del so: pots tocar la canco amb mil instruments, o amb la veu.

de tots aquests components, la ritmica juga un paper essencial en laprenentatge musical dels nens, i des de nado es recomanable fer jocs musicals relacionats amb el ritme i la pulsacio, i es amb la idea de desenvolupar leducacio ritmica que hem desenvolupat aquest dispositiu.

El sistema esta basat en el projecte arduino, que utilitza un microcontrolador programable amb pins dentrada per connectar-hi sensors com el sensor piezoelectric, i pins de sortida per connectar-hi l'altaveu o el connector midi.

el funcionament es molt simple. en la memoria hem gravat unes quantes canconcs, en aquest cas cancons infantils catalanes per tal que els meus fills i nebots hi puguin jugar. com veiem quan donem un cop a la tapa, on hem enganxat un sensor piezoelectric, comenca a sonar la canco (...)

si pitgem el boto, podem assajar amb diferents cancons; i si pitgem el boto mes estona, aleshores sona la canco.

amb aquest interruptor podem canviar de mode. ara els cops no marquen el ritme de la canco, sino la pulsacio. podem tocar la canco a poc a poc o rapidament.

en aquest cas el so, que surt per aquest altaveu, es funcional, pero no es cap meravella. si busquem un so de qualitat, aleshores podem connectar un sintetitzador midi, hardware o software, i aleshores tenim infinitat de sons disponibles amb una gran qualitat. (mostrar el sinte)

avui en dia molts dispositius electronics estan fabricats a la xina i la globalitacio imposa que no puguem trobar una joguina com aquesta, amb cancons infantils d'idiomes minoritaris. vet aqui la nostra proposta, una joguina artesanal adrecada als nens de tot el mon. a dins jo hi tinc ficades cancons infantils catalanes, com per exemple una plata d'enciam, i aixi el meu fill pot praqcticar el ritme duna manera divertida.

si vols disposar dun catxarro com aquest amb les cancons preferides del teu fill, posat en contace amb mi.

si vols informacio tecnica sobre la seva construccio, pots llegir el post a www.joanillo.org. ah, per cert, he anomenat aquest gadget RKK, Rythm Kit for Kids.

per acabar, toco una plata d'enciam, la canco sobre la qual gira el projecte 50 ways to play una plata d'enciam.

Notes tècniques

  • p1: portada
  • p2: introducció.
  • px: comiat
  • py: contraportada

No cal mostrar res de l'ordinador. Ara bé, hauré de combinar plans on es vegi la persona parlant, amb plans on es vegi el catxarro en primer terme.

Gravació amb el micròfon de solapa

Tinc un micròfon de solapa (no gaire bo) comprat a Diotronic. El primer problema és que el jack (mono) no s'adapta bé a l'entrada micro del portàtil. L'he d'introduir la meitat per tenir senyal (m'ho portat de cap, doncs introduït fins al fons no hi havia senyal).

Si em fico el micro a la boca, la qualitat és acceptable. Ara bé, si em fico el micro al coll de la samarreta, el senyal baixa i se sent el típic soroll de fons. Si amb Audacity amplifico o comprimeixo aquest so, el senyal augmenta però el soroll s'amplifica. La solució ha de passar per eliminar el soroll de fons. Com fer-ho està explicat a:

i la idea és senzilla. Primer selecciono un tros on només es senti soroll de fons, i faig Efectos > Get Noise Profile. Després marco tota la zona on vull eliminar el soroll, i faig Efectos > Remove Noise. Hauria de funcionar, comprovar.

primer de tot, intentar que amb el micròfon de solapa intentar obtenir el màxim de senyal (que la connexió estigui bé, treure la carcassa del micròfon, orientar el micròfon cap a la boca i no cap al coll, parlar fort,...?

Efecto > Ampliificado (22.7 dB)
Seleccionar una part on només hi hagi soroll de fons:
Efecto > Reducción de ruido > Obtener perfil de ruido
Seleccionar tota la pista:
Efecto > Reducción de ruido (26dB, 500 Hz)
Efecto > Eliminación de click (s'observa uns clicks periòdics)
Efecto > Compresión

Els resultats són acceptables

Enllaços

  • Wiki:
  • Blog:
  • YouTube:

creat per Joan Quintana Compte, juny 2010