50 ways... ISD19XX chip: voice recording and playback with ease

De wikijoan
La revisió el 15:38, 12 maig 2010 per Joan (discussió | contribucions) (→‎Abstract)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Abstract

Abstract in English

I wanted to build a robot, with the idea to achieve several goals: a deeper understanding of Arduino based projects; the knowledge of a H-Bridge driver to control DC motors in a robot project; to use the Speakjet and ISD1932 chips, two different ways to make your robot talk; ...and also the kids couldplay. The excuse was perfect when the Olokuti shop in Gracia (Barcelona, Spain) organized the First Contest of Recycled Robots (May 2010).

Resum

Tenia ganes de construir un robot, amb la idea d'aprofundir en Arduino, conèixer el funcionament d'un xip H-Bridge per controlar els motors de contínua, i utilitzar els xips Speakjet i ISD1932, que són dues maneres d'aconseguir que els teus projectes d'electrònica parlin. A més, que els nens juguin una mica, és clar! I l'excusa va ser perfecte quan la tenda Olokuti de Gràcia va organitzar el Primer Concurs de Robots fets amb materials reciclats (maig 2010).

Desenvolupament

El robot cartrobot està explicat a Cartrobot:_robot_de_cartró_amb_materials_reciclats

Video

p1. portada
p2. intro
p3. cartrobot
p4. contraportada

Transcripció català

[p2] En el marc del projecte 50 Ways to Play Una Plata d'Enciam vull ensenyar-vos el robot que he construit. Es diu cartrobot, i està fet amb arduino. Concretament amb un disseny anomenat paperduino, on s'utilitza paper o cartró com a material de suport on es solden els components. El robot s'ha construït per participar en un concurs de robots fets amb materials ecològics i reciclats. Per a mi, els requisits que havia d'acomplir el robot eren que es pogués programar el moviment des del microcontrolador, i que parlés i cantés. En aquesta primera versió el robot no té sensors, de manera que no interactua amb el seu entorn.

Així doncs, us ensenyaré com el meu robot cartrobot, v1.0, canta Una Plata d'Enciam. S'ha utilitzat el xip ISD1932 de Nuvoton. En aquest xip pots gravar diferents missatges de longitud variable, i reproduir-los. És una de les maneres de fer per tal que els robots parlin. Aquesta solució no és síntesi d'audio, senzillament és gravació i reproduccio d'audio, limitats per la memòria del xip i la freqüència de mostreig. Si volem que el robot faci síntesi d'audio o de veu aleshores podríem utilitzar el xip Speakjet de Magnevation, però això ja és un altre projecte.

Així doncs, us ensenyo el meu robot cantant Una Plata d'Enciam.

Transcripció castellà

[p2] En el marco del proyecto 50 Ways to Play Una Plata d'Enciam quiero enseñaros el robot que he construido. Se llama cartrobot, y está hecho con arduino. Concretamente con un diseño llamado paperduino, donde se utiliza papel o cartón como material de soporte donde se sueldan los componentes. El robot se ha construido para participar en un concurso de robots hechos con materiales ecológicos y reciclados. Para mí, los requisitos que tenía que cumplir el robot eran que se pudiese programar el movimiento desde el microcontrolador, y que hablase y cantase. En esta primera versión el robot no tiene sensores, de manera que no interactúa con su entorno.

Así pues, os enseñaré cómo mi robot cartrobot, v1.0, canta Una Plata d'Enciam. Se ha utilizado el chip ISD1932 de Nuvoton. En este chip se pueden grabar diferentes mensajes de longitud variable, y reproducirlos. Es una de las maneras de hacer que los robots hablen. Esta solución no es síntesis de audio, sencillamente es grabación y reproducción de audio, limitados por la memoria del chip y la frecuencia de muestreo. Si queremos que el robot haga síntesis de audio o de voz entonces podríamos utilizar el chip Speakjet de Magnevation, pero esto ya es otro proyecto.

Así pues, os enseño mi robot cantando Una Plata d'Enciam.

Transcripció anglès

[p2] In the context of the project 50 Ways to Play Una Plata d'Enciam I want to show you the robot that I've been building. I've called it cartrobot or cardboardbot, and is made with arduino. I've found a design called paperduino, where you solder the electronic components in a paper or cardboard support. The robot has been built to take part in a contest where robots are made with ecological or recycled materials. The requirements to design my robot are: 1) the robot must dance with a movements scheduled in the microcontroller; 2) the robot will speak and sing. In this first version the robot has no sensors, so it won't interact with the environment.

So, I want my robot, v1.0, singing Una Plata d'Enciam. I use the ISD1932 chip from Nuvoton. In this chip you can record several messages of a variable length, and playback them. This is one ot the ways to make the robots speak. This is not an audio synthesis solution, it is simply to record and playback audio, restricted with the memory chip and the sample rate. if you want your robot making audio or voice synthesis then you can use the Speakjet chip from Magnevation, but this is another project.

So, I show you my robot singing Una Plata d'Enciam.

Notes tècniques

Enllaços

  • Wiki:
  • Blog:
  • YouTube:

creat per Joan Quintana Compte,