Sessió 2

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

11/01/2008

Debian separa el path de l'usuari normal del path del superusuari (a diferència de ubuntu) echo $PATH És per això què quna fas ifconfig no troba la comanda

Dues solucions:

1) canviar a superusuari: su (sudo)

2) utilitzar el path: /sbin/ifconfig

ifconfig: interfície config

man ifconfig

en el paquet manpages-es, trobem els manuals traduïts en espanyol (no estan tots)

$ sudo apt-cache search man | grep pages 

comanda watch

watch ifconfig

s'executa la comanda ifconfig cada 2 seg, i així veiem si hi ha tràfic (tot navegant per Inet)

sudo ethtool eth1

si ethtool no està instalada, l'instalem.

apt-get install ethtool

Port:Twisted Pair (cable creuat)

Link Detected: yes (és la llumeta que s'encén en la majoria de xarxes)

sudo apt-get install ipcalc

ipcalc 143.83.75.136

ipcalc 143.83.75.136/24

ipcalc 143.83.75.136/25

el "25" és una manera de posar la màscara: són els 1 que hi ha per l'esquerra, i la resta per la dreta són 0:

així, 143.83.75.136/25 és equivalent a:

143.83.75.136/11111111.11111111.11111111.10000000

és a dir

143.83.75.136/255.255.255.128

la UPC té una xarxa classe B que comença per 147.83. (és un rang públic)


la UPC té la xarxa 147.83.0.0/16 , que equival a 65534 màquines

edito el fitxer interfaces,

$ cat /etc/network/interfaces

i canvio de dhcp a static

Primer miro quins són els meus paràmetres de xarxa:

  • IP:
  • màscara:
  • DNSp:
  • DNSs:
  • gateway: 147.83.75.129


El sergi Tur utilitza com a editor el Joe. (ajuda:

Ctrl + k + h, grabar i sortir: Ctrl + k + x) 

Dins de etc/init.d (d ve de dimoni) estan tots els serveis, per exemple networking, que serveix per reiniciar la xarxa.

Un cop he editat interfaces amb el nou valor, networking restart

configuració manual:

$ sudo ifconfig eth1 192.168.99.35 netmask 255.255.255.0 up

cat /etc/hosts -> important (cat per veure el contingut)


Estat de la xarxa: netstat (té moltes opcions)

$ netstat -inet 

(només ensenya les connexions de xarxa, no les connexions de sockets) sockets de unix: processos que s'estan comunicant en Unix netstat -i -> s'assembla a la informació que dóna el ifconfig

$ sudo traceroute www.google.es

Important! ús del tabulador en la línia de comandes

escanejar ports: instalem el nmap.

$ sudo apt-get install nmap
$ sudo nmap localhost #per saber quins serveis hi ha actius i per quins ports
$ cat /etc/protocols


(protocols a nivell de xarxa)